1. Naboens træ rager ind over min grund

Min nabo har et stort egetræ, som står en meter fra skel. Grenene rager ind over mit hus, og jeg er nervøs for, at huset tager skade, hvis der falder grene ned eller hele træet vælter i en storm. Det generer mig også, at blade og agern fra træet fylder i min have og stopper tagrenden. Naboen nægter at beskære eller fælde træet. Hvad gør jeg?

Christina Schjervig, fagekspert:

Prøv at anskue situationen fra en lidt anden vinkel: Hvordan ville området se ud uden træer i haverne? Hvad ville det gøre ved dyrelivet, mulighederne for skygge og det overordnede udtryk? Det er heldigvis meget sjældent, at træer vælter, og man vil ofte på forhånd kunne se, at træet ser sygt ud. Hvis din nabo holder øje med det og fjerner døde grene, før de risikerer at falde ned, burde der ikke være sikkerhedsproblemer. Agern, blade og rensning af tagrenden hører til almindeligt vedligeholdelsesarbejde, man må forvente som husejer. En accept af træet vil højst sandsynligt også medføre et bedre naboskab.

Kristian Baatrup, landinspektør:

Der er virkelig mange nabokonflikter, der handler om træer. Juridisk er enkeltstående træer, som hælder ind over naboens grund, ikke omfattet af hegnsloven, men af den såkaldte naboretlige tålegrænse. Det vil sige, at hvis du er udsat for gener fra forhold på nabogrunden, som overskrider denne grænse, har du mulighed for at gå til domstolene, og naboen kan for eksempel blive pålagt at fælde eller beskære sit træ. Der skal dog ret meget til, før man får medhold i, at grænsen er overskredet. Skyggegener og nedfald af blade og frugter er som regel noget, man må tåle, når man har naboer. Jeg vil altid anbefale at forsøge at opnå en mindelig løsning frem for at gå rettens vej, da det er langt det bedste for naboskabet.

Her ville jeg prøve at finde ud af, hvem naboen er – måske har han en hobby eller bruger meget tid på sin have – og starte en positiv samtale ved at spørge ind til det. Når I er kommet ind på livet af hinanden, kan du fortælle om din oplevelse af, at noget ved hans træ generer dig. Hold dig til at beskrive din egen oplevelse, og vær ydmyg. Du kan også spørge, om jeres trampolin eller andet på jeres grund generer ham, og om I skal finde en løsning på det. Vi mennesker har tendens til at spejle hinanden, så hvis du opfører dig pænt og holder dig på din egen banehalvdel, er min erfaring, at der er god chance for, at naboen vil komme dig i møde.

2. Overboens vaskemaskine får vores vægge til at ryste

Min overbo har vaskemaskine i køkkenet. Når den centrifugerer, ryster væggene helt ned til os, så jeg bliver helt søsyg. Jeg ved, at man kan lægge en gummimåtte under maskinen, der mindsker vibrationer og støj, og jeg betaler gerne for en måtte til overboen – men jeg er bange for at træde dem over tæerne ved at sige, at jeg har et problem med deres tøjvask.

Christina Schjervig, fagekspert:

Tal med din overbo. Hav fokus på ejendommen og ikke deres brug af maskinen. Sig for eksempel: ”Det er jo en gammel ejendom, og her er godt nok lydt, og væggene ryster, når vaskemaskinerne kører.” Fortæl eventuelt, at du selv har installeret en måtte under din egen maskine med stor effekt. Måske griber overboen bolden og gør det samme, og ellers kan du tilbyde at købe en måtte til dem.

Kristian Baatrup, landinspektør:

Det er altid en god idé at begynde med at tale om noget andet som trappevasken eller overboens nye bil. Invitér eventuelt overboen ned til en kop kaffe, hvor de selv kan høre, hvordan det lyder hos jer, når maskinen kører. Det gælder i mange situationer, at det er en god idé at invitere den anden ind i din verden og se eller høre, hvordan din oplevelse er. Det er også en fin idé at sige, at du gerne vil betale en måtte og hjælpe med at installere den, så maskinen ikke står op ad væggen, for det har også betydning.

3. Naboens hund gør meget

Min nabo har en lille hund, der selv kan gå ind og ud via en lem i døren og derfor tit er i haven alene. Den står nærmest på lur bag hækken, helt stille, og lige idet folk går forbi på vejen, begynder den at gø højt. Man får et chok hver gang, og det er ret irriterende at høre på. Jeg ved godt, at det er svært at få hunden til at stoppe med at gø, men hvad kan jeg gøre? 

Christina Schjervig, fagekspert:

Det er en svær situation, og man kan ikke opdrage andres hunde – eller børn for den sags skyld. Nogle hunde gør, fordi de er utrygge, og hvis det er tilfældet her, kan du måske tale med naboen om muligheden for en løsning, hvor hunden kan løbe hen til en låge og hilse på forbipasserende, så den føler sig mere tryg. Sig, at du synes, det er synd for hunden, at den måske er på vagt hele tiden – så er der måske større samarbejdsvillighed. Uanset årsag vil det kræve en indsats fra ejeren.

Kristian Baatrup, landinspektør:

Du kan ikke forhindre, at en hund gør, ligesom du ikke kan forhindre, at en kat skider i din have. Sådan er det at bo i et villakvarter, hvor man må have kæledyr. Hvis hunden gør i timevis, eller det begynder at blive om natten, og du ikke kan holde det ud, kan du anmelde det til politiet. Der skal dog en del til, før det fører til et påbud, og en anmeldelse vil ikke ligefrem forbedre naboskabet.

4. Naboerne kommer brasende ind på uanmeldte besøg

Da vi købte en grund i et villakvarter og gik i gang med at bygge hus, var naboerne – mange af dem pensionister med masser af tid – meget imødekommende. De kom ofte ind på grunden og spurgte interesseret til os og byggeriet. Problemet er, at de fortsat kommer uanmeldt uden at banke på. De er søde, men vi ønsker mere privatliv og færre besøg.

Christina Schjervig, fagekspert:

Jeg ville invitere til en lille nabokomsammen uden for huset, eventuelt et rejsegilde, hvor jeg ville informere om byggeprocessen – hvor langt I er nået, hvor dejligt det er med interesserede naboer, og at I nu er nået til den fase, hvor huset er lukket og ikke længere en byggeplads, men jeres hjem. Sig, at de altid er velkomne til at banke på eller fange jer, når I er ude.

Kristian Baatrup, landinspektør:

Vi har meget forskellige holdninger til, hvordan naboskab skal fungere, blandt andet afhængigt af alder og indstilling. Nogle mennesker vil føle sig stødt, hvis du siger direkte, at de krænker din privatsfære, når de vader ind. En mulighed er at fortælle en lille historie, for eksempel om ’dengang dine forældres naboer gik ind i haven, og så lå din mor splitternøgen og solbadede, og dét var pinligt’. Hvis det ikke virker, kan du være mere direkte ved at sige, at I tidligere har boet i lejlighed, hvor I havde det svært med at have mennesker omkring jer hele tiden, så derfor flyttede I i hus.

5. Naboen slår græs, når vores baby sover udenfor

Vores nabo slår altid græs ved middagstid, hvor vores yngste barn sover i barnevogn på terrassen. De har også et foderbræt, hvor de fodrer fugle, og det larmer også. Vi forstår ikke, hvorfor der skal være larm præcis på de tidspunkter, hvor vi har brug for ro.

Christina Schjervig, fagekspert:

Tal med naboen om din undring. De er højst sandsynligt slet ikke klar over, at du føler dig chikaneret. Det er svært at vide for dem, hvornår jeres barn sover – og måske grænseoverskridende for alle, hvis de skal holde øje med, om der ligger en i barnevognen, hver gang de skal bruge maskiner i haven. Måske larmer dine børn på tidspunkter, hvor naboen har brug for ro? Når vi bor tæt sammen, må vi acceptere naboens tilstedeværelse og almindelige gøremål.

Fuglene giver liv til alle, og de er nok til mere glæde end gene for jeres børn.

Kristian Baatrup, landinspektør:

Enten kan I stille barnevognen på den anden side af huset, eller også kan I gå til naboen og sige: ”Vi har en kort periode, hvor vores barn sover lur, og hvis det ikke betyder noget for jer, kunne I så slå græsset lidt tidligere eller senere? Vi ved godt, at vi ikke kan diktere, hvornår I skal slå græs, men det ville betyde meget for vores familie.” Naboerne ved ikke, at det generer jer, og hvis I gør dem bevidste om det uden at virke anklagende, er der god chance for, at de er villige til at finde en løsning. Det er sjældent, folk bliver ved med noget, hvis de får at vide på en pæn måde, at det generer. Så åbn munden, vær ydmyg og fortæl, hvordan du oplever det.

Foderbrættet er en del af at bo i villakvarter.