Støj er for mange en stor gene i hverdagen. Hver tiende siger i undersøgelsen Danskerne i det byggede miljø 2024, at støj er et decideret problem i deres bolig. Støj er dermed det fjerde største indeklimaproblem i de danske boliger.

Problemet med støj kommer især fra naboerne – og opstår i højest grad i lejligheder. Udover naboens støjende adfærd, er vi også blevet mindre tolerante overfor støj, mener eksperterne. 

- Der er sket en tydelig ændring i den måde, vi omgås hinanden på. Vi er generelt blevet mindre tolerante og meget hurtigere på aftrækkeren, når det handler om at klage. Vi er samtidig blevet dårligere til at tage snakken direkte med naboen. I højere grad vælger vi at klage ad officiel vej via grundejerforeningen, beboerforeningen eller udlejer, og det er ærgerligt. For den fremgangsmåde kan næsten kun være konfliktoptrappende, mener Helene Toxværd, landsformand i Lejernes LO.

Har du talt med din nabo i dag?

Vi danskere er opdraget til, at ”vi ikke skal finde os i noget”. Og slet ikke fra naboen. Vi har krav på fred, karikerer Kristian Baatrup, landinspektør og ekspert i Spørg Bolius.

- Men hvis dit mål er fred og ro, så er den krævementalitet og aggressive fremtoning langtfra vejen frem. For ligesom med kærlighed er fred, ro og et godt naboskab ikke noget, du kan kræve, men kun noget, du kan stræbe mod og gøre dig fortjent til, siger han.

Kristian Baatrup har mange års erfaring med nabokonflikter, som ikke så sjældent handler om støj. Han mener, at langt flere end halvdelen af danskerne hører støj fra naboen. Men nogle oplever ikke naboens lyde som generende støj, men som naturlig – for støj handler også om perspektivet og tilgangen.

- Det er oftest klogt at trække vejret en ekstra gang, inden du starter en potentiel nabokonflikt. For viser du lidt albuerum, så kommer det måske mange gange retur en dag, du har brug for det samme – eller måske ligefrem din nabos hjælp. Så investér i din nabo på en god måde. Vis overskud, og spørg, om det er okay, du slår græs nu – også selvom du egentlig ikke behøver spørge om lov. Hensyn og høflighed reagerer alle positivt på, det er god nabostil – og det er smart nabo-knowhow.

Fem dilemmaer – hvornår er naboens larm for meget?

Hvornår er larmen fra din nabo urimelig? Og hvornår må du acceptere, at "sådan er det", når man bor tæt på andre mennesker?

Videncentret Bolius har bedt Helene Toxværd (HT), landsformand for Lejernes LO, og Kristian Baatrup (KB), landinspektør og ekspert for Spørg Bolius, komme med deres løsning på 5 typiske støjdilemmaer.

Dilemma 1: Fest til den lyse morgen

Din underbo fylder 21 år. Han har – som reglerne hos jer foreskriver – sat en seddel op i opgangen en uge før festen og adviseret om festen. Men da klokken er 04.12 og du stadig ikke har lukket et øje, er du ikke helt tilfreds. 

Men er det rimeligt at holde vild fest til den lyse morgen, fordi man har sat en advarsel op?

HT: Hovedreglen må være, at man viser hensyn til naboerne, selvom man holder fest. Så man kan godt begynde at dæmpe lyden efter klokken 02 og skrue ned for musikken, undtagen hvis det er nytårsaften, eller man kun holder fest hver 10. år. Men er fest og seddel-mønsteret et, der gentages og misbruges, så er det ikke okay. Bor du som festlig ung sammen med børnefamilier, så er tolerancen en anden, end hvis du boede sammen med andre unge. Og så har du et ansvar for at tilpasse dig dine naboer, for de skal også kunne holde ud at bo der.

KB: Den unge mand har informeret om det, så naboerne har mulighed for at forberede sig mentalt på larmen eller mulighed for at søge væk den aften og nat. Så ja, det er rimeligt, han holder fest hele natten. Så må naboer, der ikke gider larmen, sove et andet sted. Og det er også okay at synge og danse til klokken 04 om morgenen, for du har mulighed for selv at reagere i tide – eller selv holde fest eller deltage.

Dilemma 2: Naboens "vandfald" driver dig til vanvid

Din nabo er glad for det alternative, og har derfor fået bygget et bassin med vandfald i sin have, der døgnet rundt skaber den perfekte meditationsramme med sin beroligende, rislende lyd. Hun har også lavet vindspil af skaller, og de hænger rundt om i de mange træer i haven og danner en hel symfoni, akkompagneret af de mange fugle i træerne, som hun fodrer tidligt og sent. 

Er det rimeligt, at din nabo larmer med "naturlige" ting? Og kan man kræve træet fældet pga. fuglelarm?

HT: Man kan ikke forhindre folk i at hænge ting op i deres have. Du kan foreslå at hænge vindspillet et andet sted, fordi det stresser dig. Men bliv på din egen banehalvdel i argumentationen, og sig fx, at 'jeg godt ved, det ikke er for at genere mig'. De fleste vil så tænke: Nå, hov, jamen hvordan løser vi så det.

KB: Lær at leve med det. Og nej, man skal ikke begynde at fælde træer, fordi fuglene larmer. Så må du simpelthen arbejde med din egen bagatelgrænse, for så er du for sart. Hvordan vil du så fungere i den øvrige verden? Måske søger du ligefrem efter ting, du kan irriteres over? For så kan du finde mange ting. Min nabo har også et vandfald, så når jeg er i min have, skal jeg ofte tisse. Og hvad så? Altså, jeg har engang rådet en klient i en nabokonflikt til at søge psykolog. Og det vil jeg nok også anbefale i det her tilfælde.

Dilemma 3: Naboen vækker mig med søndagsgræsslåning

Hver søndag morgen er din ellers flinke nabo på pletten med græsslåning med sin kæmpe benzindrevne maskine. Godt nok venter han til klokken 8.30, hvilket er kompromiset mellem hans ønske om at slå græs klokken 7 hver søndag morgen – og så dit B-menneskeønske om at sove til klokken 10 bare en gang imellem.

Men er det rimeligt, at man aldrig kan sove længe, bare fordi ens nabo vil udføre sin støjende haveaktivitet tidligt?

HT: Der er regler for, hvornår du må slå græs, i mange grundejerforeninger. Men føler du alligevel, at græsslåningen er meget generende før klokken 10, så ring på hos naboen og lav en aftale om, at han fx hver anden søndag starter med mere rolige haveaktiviteter, så du kan sove længe. For det skal man også have lov til.

KB: Jamen, det er ikke i orden at slå græs inden klokken 10 på en søndag. Det er slet ikke i orden at larme overhovedet før klokken 10. Vil din nabo ud i haven, må han foretage sig noget mindre støjende, fx kan han luge eller fjerne alle mælkebøtter i græsplænen. Det er almindelig god stil. Det samme efter klokken 20 om aftenen. Man dæmper sig lige. Det er en uskreven regel i alle sølvbryllupskvarterer og almindelig god nabostil.

God nabostil

  • Sørg for ro, især i haven. Det er mest acceptabelt at larme fra 10 til 21 i weekenden og 8 til 20 i hverdagen, men snak med dine naboer, så I afstemmer jeres behov.
  • Skal du larme, så informér din nabo(er). Også selvom du ikke behøver at spørge om lov. Det kaldes høflighed. 
  • Børn og dyr larmer. Det er fint, men din nabo elsker dem ikke – så deres nødvendige udviklingstrin kan være temmelig irriterende at være støjvidne til. Vær derfor forstående, og forsøg at tage hensyn.
  • Se sagen fra din nabos side. Opfør dig ordentligt og vær din nabos kammerat — så bliver vejen, byen og verden måske et rarere sted.

Dilemma 4: Trampolinleg overdøver vores terrassehygge

Din nabo har fire dejlige børn. Så fra tidlig morgen til sen aften spilles der fodbold, leges tagfat, råbes og hujes i deres have. Du kan følge med i det hele, for grundene er ikke særlig store, og hækken ikke særlig høj. Og nu har de også fået en trampolin klos op ad din terrasse, kun adskilt af en tynd hæk. 

Men er det rimeligt, at børn larmer igennem fra morgen til aften – og at trampolinen placeres som fortalt?

HT: Tal med din nabo, inden du placerer trampolinen, og hør, hvad de siger. Generer legelarmen dem, så tag hensyn og flyt trampolinen. For man synes aldrig, ens egne unger larmer – de leger jo bare.

Selvom børn skal have lov at være børn, så larmer de i andres ører, og her har man som forældre pligt til at sørge for, at dette ikke bliver en nabokonflikt. Inddrag børnene i løsningen, og find via dialog og nabomøde frem til, hvordan I kan aftale fælles regler, så alle kan være der.

KB: Du kan opfordre naboerne til at flytte trampolinen, men børnelarm er svært at undgå, når man blander aldersgrupper i et kvarter. Og da det kan kickstarte en nabokonflikt, er det vigtigt at lave aftaler og indgå et kompromis. Efterfølgende kan hverken du eller naboen så komme og være sure over hverken leg eller krav om ro – for det har I aftalt. Afviser naboen at indgå en aftale, er det svært.

Konflikt kan let gå i hårdknude, så vælg dine ord med stor omhu. Og vær smart – invitér børnene med til mødet og servér masser af slik og kage – tal med dem, så de ved, at når de larmer, er det ikke en fremmed, det går ud over, men flinke, kagebagende dig. Uanset hvad må konflikten aldrig ende med at gå ud over børnene.

Dilemma 5: Overboen er stokdøv

Din overbo er en sød, ældre dame, som altid hilser venligt. Hun er meget afholdt, opbevarer ekstranøgler for alle, vander blomster, når nogen er på ferie. Desværre er hun også stokdøv, så når hun ser tv, som hun gør fra tidlig morgen til sen aften, kan hele opgangen følge med. Du har foræret hende høretelefoner og vist hende, hvordan hun tilslutter dem, men hun bruger dem ikke. 

Er det okay, når man er gammel og fx hørehandikappet?

HT: Jeg har selv som ung boet i en opgang med gamle mennesker, og selvom jeg ikke havde tv, så fulgte jeg med, når de så nyheder. Men jeg levede med det, og de gjorde, hvad de kunne, med høreapparater osv. Men altså – hjælp din overbo med at få slået tekster til på tv'et og med at prøve høretelefonerne. Og vær sød ved hende. Mange ældre ville være kede af at høre, at deres adfærd generer andre. Men hun vil sikkert blive rigtig glad for teknisk hjælp.

KB: Det er ikke en undskyldning at være handikappet eller gammel – det er en forklaring. Og skal du behandle folk lige, skal du behandle folk forskelligt, som man siger. For mennesker er forskellige, og det må man bare acceptere. Kan man ikke leve med overboens tv-støj, så skal man enten arbejde med sin egen tolerancetærskel – eller finde et andet sted at bo. Sådan har jeg det, og derfor er jeg nødt til at bo i hus.

Må du det i haven?

Især aktiviteter i haven kan risikere at genere dine naboer. Derfor er det godt at vide, hvad du egentlig har lov til i din have. Må du fx holde hane, der galer ved solopgang? Må du høre høj musik i din have? Eller må du slå græs klokken 6 om morgenen?

Og den anden vej: Hvor meget må din nabo larme, når han bygger om? Og må naboens hund hyle i haven?

Du kan få svar på spørgsmålene her.