Der er ingen regler, der forbyder naboen at stille en havetrampolin så tæt på skel som muligt, selvom det kan medføre både støj- og indbliksgener for dig. 

Dog må naboen ikke placere havetrampolinen lige i skellinjen mellem din og naboens grund. 

Havetrampoliner er ikke omfattet af byggeloven

Ifølge bygningsreglementet skal opholdsarealer, der er hævet mere end 30 cm over terræn, placeres mindst 2,5 meter fra skel i parcelhuskvarterer og 5 meter i sommerhusområder. Men de regler gælder ikke havetrampoliner, der kategoriseres som et løst legeredskab og ikke en permanent installation på grunden.

De samme regler gælder, hvis du graver trampolinen ned, så madrassen er i terrænhøjde.

Da trampoliner ikke er omfattet af byggeloven og hverken kræver tilladelse eller anmeldelse at stille op, kan du derfor placere den, hvor du vil, så længe den står på din egen grund.

Skellinjen er beskyttet af flere regelsæt

Skellet er hverken din eller naboens ejendom. Derfor er der også klare retningslinjer for, hvad der må placeres i skellinjen. Reglerne er beskrevet i hegnsloven og bygningsreglementet.

Derudover kan der være yderligere begrænsninger eller forbud i lokalplaner og tinglyste servitutter.

Se videoen: 'Hvor tæt på skel må du bygge?'