Du kan i princippet frit tage et kig ind på den anden side af hækken, når du hopper på børnenes havetrampolin.

Man kan diskutere, hvor god en nabo du er - men der er ingen regler eller lovgivning, som kan forhindre dig i det.

Så længe du befinder dig på din egen grund, er der meget få grænser for, hvad du kan tillade dig. Skal naboen klage over indbliksgener, skal der være tale om grove forseelser fra din side som fx decideret beluring med kikkert.

Kan du placere havetrampolinen, hvor du vil?

Du må placere trampolinen, hvor du har lyst til på din grund.

Mange placerer deres havetrampolin så langt tilbage i haven, at den står lige op af skellet. Det øger naboens risiko for at blive generet af støj eller indblik. Overvej derfor, om du bør placere den længere inde i din egen have eller hvis muligt væk fra hvor dine naboer opholder sig mest, fx på deres terrasse.

Bygningsreglementet kræver, at opholdsarealer, der er hævet mere end 30 cm over terræn, skal placeres mindst 2,5 meter fra skel i parcelhuskvarterer og 5 meter i sommerhusområder. Men de regler gælder ikke havetrampoliner, der kategoriseres som et løst legeredskab og ikke en permanent installation på grunden.

Det samme gælder, hvis du graver trampolinen ned, så madrassen er i terrænhøjde.

Dermed er havetrampoliner ikke omfattet af byggeloven og kræver hverken tilladelse eller anmeldelse at stille op.