Er du nervøs for, at ungerne leger for vildt og falder ned fra den høje havetrampolin - eller er dine naboer trætte af at have nysgerrige blikke ind over hækken, hver gang børnene hopper løs?

Sikkerhedsstyrelsen oplyser, på baggrund af ulykkesstatistik fra Odense Universitetshospital, at en del trampolinulukker sker på grund af fald fra højden. Denne type uheld mindskes ved at grave trampolinen ned, så den kommer i niveau med det øvrige terræn. 

Derved slipper du også for udsigten til den høje og brede trampolin. Men husk at holde øje med mindre børn, der nu selv kan klatre ind på trampolinen.

Passer din jord til en nedgravet trampolin?

 • Vælg en placering af trampolinen, hvor du ved, der ikke er rør og ledninger i jorden - kig evt. på din grundplan - og grav forsigtigt.
 • Undersøg, hvilken type jord du har. Grav et hul i jorden, der er lige så dybt som det, din trampolin skal være i. Kig på jorden og mærk på den - føles den mest som sand eller som ler
 • Tjek ved samme lejlighed, om der er risiko for, at bunden af hullet ligger under grundvandsniveau – er det tilfældet, kan der nemt komme vand på trampolinen. Lad hullet stå et par timer og tjek, om der har samlet sig vand i bunden.
 • Grav ikke trampolinen ned, hvis du har meget sandet jord. Det er dyrt at lave støtteforanstaltningerne til udgravningens vægge.
 • Er din jord leret, bør den kunne holde - men er den lidt sandet, bør du stive siderne af. Det gør du med jordsikringssten, og dem kan du få i dit byggemarked.

Find den rette placering til trampolinen

 • Vælg et område på grunden, hvor jorden er fast og leret. Gå uden om områder, hvor der altid samler sig vand.
 • Placér af sikkerhedsmæssige årsager IKKE trampolinen i nærheden af træer, buske, terrasser eller andre hårde belægninger, da børn derved lettere kan komme til skade.
 • Placér ikke trampolinen for tæt på skellet, da hoppende børn både kan ses og høres over hækken.
 • Læg trampolindugen ud på græsplænen, før du graver trampolinen ned. Så kan du bedre vurdere, om placeringen er den rigtige, før du graver.

Sådan graver du trampolinen ned

 • Aftegn, hvor trampolinen skal graves ned. Placér en træpløk i midten af cirklen, og bind en spraydåse fast i en snor, der er hæftet på træpløkken. Snoren skal være lige så lang, som trampolinens radius. Før dåsen rundt i en cirkel, mens du sprayer.
 • Forbered gravearbejdet. Brug en spade, hvis du har god tid og mange armkræfter. Du kan også leje en lille gravemaskine i dit byggemarked, eller fx hyre en anlægsgartner til arbejdet.
 • Lav en plan udgravning ud fra producentens anvisninger. Den kan variere fra model til model. Hvis dybden er for lav ude i kanten, kan en tung person risikere at brække halebenet, især hvis trampolinen er ældre, og fjedrene har givet sig.
 • Grav frihøjden ud fra producentens anvisning. Hele hullet skal graves helt ud ofte i form af en halvkugle.
 • Mange modeller skal have 10-15 cm luft rundt om trampolinen mellem jorden og trampolinkanten, så der er fri passage af luft.
 • Læg eventuelt en fiberdug i bunden af udgravningen, så der ikke gror ukrudt op ad trampolinens sider.
 • Sørg for, at trampolinen står helt vandret. Læg derfor fliser eller lignende under benene.
 • Til de fleste modeller medfølger et net, der til sidst monteres mellem trampolinen og terrænet, for at smådyr ikke kan trænge ind og blive fanget i hullet. 

Sådan kommer du af med jorden

Du vil få en masse overskydende jord fra hullet, hvor den nedgravede trampolin står. Hvis trampolinen er 4 meter i diameter og bliver gravet ned i henhold til producentens monteringsvejleding, vil der være ca. 4-5 m³ jord.

Du kan gøre følgende:

 • Genbrug gerne jorden andre steder i haven eller opbevar den bagerst i haven - fx kan du lave en eller flere forhøjninger foran trampolinen, som børnene kan bruge til at løbe hen mod trampolinen. Når du beholder jorden, kan du fylde hullet, når du ikke længere vil have trampolin i græsplænen.
 • Lad en anlægsgartner klare gravearbejdet - gartneren kan give dig ideer til genanvendelse af jorden i haven, har styr på hvilken jord du må aflevere hvor, og kan evt. hjælpe dig med at komme af med jorden. 
 • Aflevér jorden på din lokale genbrugsstation. Der er forskel på, hvor meget jord du må aflevere ad gangen - mange tager maksimalt imod 1 ton jord om dagen - under hvilken kategori jorden skal aflæsses, og hvilke beviser der skal være på, at jorden ikke er forurenet. Kontakt din lokale genbrugsstation og forhør dig om deres regler.
 • Er din jord forurenet, vil genbrugspladsen ikke tage imod den. Hvis du vil af med jorden, skal den derfor deponeres og renses. Prisen på dette kan variere meget afhængigt af bl.a. forureningstype, kørselsafstand, og hvor det skal fjernes fra. Hvis jorden er stærkt forurenet, koster det omkring 800-1200 kr. pr. ton at komme af med den. Er jorden kun lettere forurenet vil koster det omkring 150-300 kr. pr. ton (cirkapriser inkl. moms 2023).

5 gode trampolinråd

 1. Hop altid én ad gangen. 
 2. Brug sikkerhedsnet. 
 3. Slå aldrig saltomortaler. 
 4. Børn under 6 år skal have en voksen ved trampolinen. 
 5. Husk at give trampolinen et sikkerhedstjek jævnligt.

Kilde: Kampagnen Hop med hovedet!

Podcast: Mig og min have

Episode 6: Leg i haven

En have skal rumme hele familien - og indbyde til hygge og samvær. Vi sætter i dette afsnit fokus på, hvordan du med simple metoder kan få mere leg og samvær i haven til gavn for hele familien.

Hør alle afsnit samt få de nyeste via Apple Podcasts eller TuneIn.

Alle afsnit