Trampoliner har i mange år været et populært legeredskab rundt om i de danske haver. Leg på trampoliner er sjovt for folk i alle aldre og er god træning af styrke, koordination og balance.

Hvor kan du købe trampoliner?

Du kan efterhånden købe trampoliner mange steder – online og i fysiske butikker – og både som ny og brugt. Du finder dem både hos forhandlere af legeredskaber, i byggemarkeder samt i de fleste større supermarkeder.

Der findes efterhånden en del forhandler online, der har specialiseret sig i at sælge trampoliner. Den type forhandlere vil ofte have bedre mulighed for at rådgive dig, inden du køber, end hvis du køber i din trampolin i et super- eller byggemarked. Til gengæld kan prisen være en smule højere.

Hvad koster en trampolin?

Prisen for en trampolin starter fra omkring 500 kroner, mens trampoliner til mere professionel brug kan koste op mod 40.000 kroner (2021 priser).

Som med så meget andet, så hænger pris, kvalitet og størrelse sammen. Og hvad angår trampoliner, skal du også tænke på sikkerheden, før du køber.

Pris og kvalitet hænger sammen

Jo bedre kvalitet, du vælger, desto mere sikkert et valg træffer du. Med tiden vil trampolinen blive slidt, og vælger du at købe for billigt i en ringe kvalitet, kan du risikere, at svejsningerne knækker, metaldelene ruster, og sikkerhedsnettet, kantbeskyttelsen og fjedrene går i stykker. Når det sker, stiger risikoen for ulykker også. 

Vælg så vidt muligt en trampolin i holdbare og vejrresistente materialer. Gå efter et stel i galvaniseret stål, så du undgår, at det ruster.

Det kan fx også godt svare sig at vælge en trampolin, du kan få reservedele til, hvis du vil have den til at holde i mange år, selvom prisen måske er en smule dyrere. Trampolinen vil også opnå en højere levetid, hvis du vælger at købe et overtræk til den – det gør den også nemmere at vedligeholde, da den er beskyttet fra vind, vejr og snavs.

Fritstående og nedgravede trampoliner - hvilken type skal du vælge?

Normalt skelner man mellem to typer trampoliner: Fritstående og nedgravede trampoliner. 

Der findes utallige modeller af de to forskellige typer, så der er lidt at overveje, før du vælger. Du kan både købe firkantede og runde trampoliner – med og uden sikkerhedsnet. Valget afhænger af, hvad du skal bruge trampolinen til, hvor den skal stå, og hvor meget vægt den skal kunne klare.

Fritstående trampoliner

Fritstående trampoliner fylder ikke kun rent fysisk, men også rent visuelt i haven. Især hvis de er udstyret med et sikkerhedsnet, så overvej, om trampolinen ødelægger din udsigt – eller naboens.

Fordelen ved de fritstående trampoliner er, at du kan flytte den efter behov, og nemmere fjerne den, når den ikke skal bruges.

Hvis den skal stå på græsplænen, vil der med tiden komme bare pletter, der hvor den står, medmindre du jævnligt flytter den

Vælger du denne model, kan det være en god investering at købe en stige til den, så det er nemt at komme af og på trampolinen.

Nedgravede trampoliner

Rent æstetisk er de nedgravede trampoliner knap så voldsomme at se på som de fritstående. Til gengæld kræver det en del arbejde at fjerne jord og er dermed også en dyrere løsning. Jorden kan evt. bruges i din have til højbede, bakker eller lignende. 

Du vil heller ikke kunne flytte den så nemt, hvis du på et tidspunkt beslutter dig for at ommøblere haven.

Hvor meget vægt skal trampolinen kunne tage?  

Gør op med dig selv, hvem der skal bruge trampolinen. Skal den bruges af små eller store børn, skal man kunne hoppe en eller flere ad gangen – og skal den kunne bruges af både børn og voksne?

Trampoliner til små børn kan ofte ikke klare al for stor belastning, hvorimod trampoliner, der er designet til at tage noget vægt – og dermed kan klare vægten af flere på en gang, ofte har så hård opstramning af fjedrene, at noget af hoppefornøjelsen går af den, hvis man ikke vejer så meget.

I udgangspunktet skal du regne med, at jo større trampolinen er, desto mere vægt vil den kunne klare. Men så enkelt er det ikke. Længden og antallet af fjedre har også en betydning.

Mange og lange fjedre giver dybere og blødere hop, mens få og korte fjedre, giver korte og lidt hårdere hop. Spørg forhandleren til råds, da valget af fjedre afhænger af, hvem der skal bruge trampolinen.

Trampoliner til både børn og voksne

Hvis du vil have en trampolin, der både skal kunne bruges af børn og voksne, skal du gå efter en trampolin med en relativ lav grænse for vægten sammenlignet med trampolinens størrelse.

Det gør, at du måske kun kan hoppe en ad gange – eller maksimalt et par stykker, hvis det er en stor trampolin. Til gengæld er fjedrene ikke spændt så hårdt op, og det giver en bedre hoppeoplevelse for såvel store som små.

Regler for trampoliner i haven

Trampoliner, der sælges i Danmark, skal overholde Sikkerhedsstyrelsens standarder. Hvis du køber gennem en forhandler, burde den altså leve op til de standarder. Køber du en brugt trampolin - eller fra udlandet - kan du for din egen sikkerheds skyld, tjekke om trampolinen lever op til standarderne.

Trampoliner kræver hverken tilladelse eller anmeldelse at stille op. Og der er heller ikke krav om sikkerhedsudstyr som fx sikkerhedsnet.

Hvor placerer du bedst trampolinen?

Du kan placere trampolinen, hvor du vil, så længe den står på din egen grund.

Leg på trampolin kan dog både være støjende og forstyrrende, så overvej placeringen nøje, så den er til mindst mulig gene for dine naboer. Da trampoliner ikke just er kendte for at være lydløse, bør du finde et sted til den, hvor den forstyrrer mindst muligt. Det er dog en god idé ikke kan gemme den for langt væk, bagerst i haven, da det stadig skal være muligt at kunne holde opsyn med den, når den bliver indtaget af børn. Du kan med fordel snakke med dine naboer først, inden du placerer trampolinen.

Hvis du vælger en trampolin uden sikkerhedsnet, skal du sikre dig, at trampolinen står et sted, hvor der er godt med plads omkring den. Det vil sige, at den ikke må stå for tæt på træer og buske eller mure, som man kan risikere at hoppe ind i.

Sørg også for, at underlaget er stabilt og jævnt.

Gode råd, når du anvender trampoliner

  • Undgå skarpe genstande på trampolinen
  • Brug trampolinen uden sko
  • Brug aldrig trampolinen, hvis du er under påvirkning af alkohol eller rusmidler
  • Sørg for, at den altid er ren og tør, når du anvender den
  • Hop maksimalt det antal ad gangen, som trampolinen er anbefalet til
  • Spring ikke i siderne
  • Undgå at bruge trampolinen lige efter, du har spist, da hopperiet kan få dig til at kaste op
  • Lad aldrig børn springe uden opsyn
  • Efterse trampolinen med jævne mellemrum
  • Sørg for at kantbeskyttelsen er intakt, rammen er stabil og hoppefladen er i ordentlig stand, inden du hopper

Trampoliner og sikkerhed

Vælg altid en trampolin, der overholder kravene til sikkerhed.

Der gælder nogle særlige regler for, hvordan trampolinen er fremstillet. Enten skal den overholde europæiske standardkrav eller også skal den typegodkendes. Nedgravede trampoliner skal være typegodkendte, før de må forhandles i Danmark.

Det er producentens ansvar at overholde standard- eller typegodkendelse. Seneste europæiske standard for trampoliner til privat brug hedder DS/EN 71-14:2014, og det er den du skal kigge efter, hvis du er på udkig efter en fritstående trampolin – alternativt kig efter, om den er typegodkendt. Og er du det mindste i tvivl, så spørg forhandleren til råds.

For nedgravede trampoliner skal der altid være en typegodkendelse.

Sørg for at følge producentens anvisning, når du bruger trampolinen

Følg også altid producentens anvisning for anvendelse og vedligeholdelse. Kravene kan fx være, at trampolinen ikke må anvendes af mere end én person ad gangen, at den kun må anvendes uden sko og ikke må anvendes hvis den er våd, snavset eller beskadiget.

Vedligehold af trampolin

Det er vigtigt at efterse trampolinen med jævne mellemrum. Rammen skal være stabil og fri for synlige tegn på tæring, hoppedugen skal være i intakt og i ordentligt stand, og kantsikringen må ikke være beskadiget. Især en defekt kantsikring kan give anledning til skader, da du risikerer at få en fod igennem, hvis den ikke er i god stand. Det kan føre til alvorlige skader, der kunne være undgået.

Overholder du ikke anvisningen, kan ansvaret blive dit, hvis noget går galt.