Spørg Bolius

Hækken står ikke i skel - har naboen vundet hævd på arealet mellem skel og hæk?

Hej Bolius

I forbindelse med en tilbygning på min grund har jeg haft en landmåler til at opmåle min grund og dermed skel. Der blev ikke sat skelpæle, men udmålt afstand fra eksisterende bygninger til skel.

Det viser sig nu, at hæk og hegn mod den ene nabo står 50-70 cm inde på min grund. Jeg tror ikke naboen er klar over denne "fejl", og hækken har stået samme sted i mange år.

Kan der være vundet hævd på arealet mellem skel og hækken ( det nuværende "skel")?

Eller kan jeg bede naboen om at vi sammen flytter hæk/hegn til det "rigtige" skel, eller får plantet ny
fælles hæk?

Venlig hilsen Mette B

Hej  Mette B
Hævd er fantastisk spændende. Selve begrebet stammer det oldnordiske ord hefð, som betyder "det, man har". Begrebet hævd finder derfor anvendelse i dé situationer, hvor der skal ske anerkendelse af hel eller delvis anvendelse -  og i begrænset omfang ejendomsret - , der skabes ved, at man over længere tid har brugt eller rådet over et fysisk aktiv, typisk fast ejendom.

Der findes grundlæggende to forskellige former for hævd: Ejendomshævd og servituthævd.

Ved ejendomshævd (også kaldet grænsehævd) får den hævdende fuld ejendomsret over hele eller dele af ejendommen som vedkommende aktivt har rådet over (som sit eget), og naboen derfor har tabt som følge af sin passivitet.

Servituthævd giver den hævdende en begrænset ret til ejendommen. Servituthævd foreligger typisk i form af færdselsrettigheder over fremmed persons ejendom. Der kan ligeledes vindes ejendomshævd over fremmed persons ejendom, såfremt den retsstridige brug har fundet sted i en periode længere end 20 år. Vindes ejendomshævd fortaber ejeren sin ejendomsret til den (del af) ejendommen, som der er vundet hævd på.

Ejendomshævd omtales første gang i dansk ret i Jyske Lov fra 1241 og er senest hjemlet  i Christian V's Danske Lov,  der på dette punkt fortsat finder anvendelse i sin oprindelige form. Praksis har ændret sig i årenes løb, og for at der kan vindes ejendomshævd over et areal, skal følgende kriterier være opfyldt:

  • Der kan ikke vindes hævd på arealer med samme ejer,
  • Anvendelsen må ikke ske på baggrund af aftale,
  • Der skal være foretaget kontinuert, uberettiget råden i mindst 20 år,
  • Den udøvede råden skal være af en intensitet, som er naturlig for det pågældende areal – svarende til en ejers råden (der skal udvises aktivitet),
  • Den udøvede råden skal være til en fast grænse,
  • Der må ikke være udført en modråden (der skal udvises passivitet). Det skal således kunne dokumenteres, at man uretmæssigt har udøvet en ejers råden til en fast grænse uden modråden i mindst 20 år.

 Min anbefaling er, du tager fat i naboen og i mindelighed finder en løsning i form af aftale om den eksisterende hæk, eller at I sammen får etableret ny hæk i det registrerede skel.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Kristian Baatrup, ekstern fagekspert

Aktuelt på forsiden