Spørg Bolius

Har andelslejlighed sammen - kan vi stadig eje den i fællesskab selv om den ene flytter?

Hej Bolius

Hvis vi er et søskendepar, der sammen har en andelsbolig, og en af os fraflytter, er det så en mulighed stadig at have sit navn på andelsboligen, og samtidig købe en anden andels- eller ejerbolig?

Hvis ikke det er en mulighed, hvordan kan man så sikre at andelsboligen, som vi deler, stadig forbliver vores begges investering og mens den ene part fraflytter? Hvad er mulighederne og hvad er fordelen og ulempen?

Mvh.

Su

Hej SU

'Svaret på det første spørgsmål afhænger af vedtægterne. Men ifølge standardvedtægterne er andelshaver forpligtet til at bo i andelsboligen. Hvis dit navn er påført andelsbeviset, er du andelshaver og er derfor forpligtet til at bo i boligen.

Rent praktisk er der forskel på, i hvor høj grad de enkelte foreninger håndhæver reglen i forbindelse med, at den ene af parterne på andelsbeviset  fraflytter andelslejligheden, så tal med jeres bestyrelsen om sagen.  Derudover er der intet til hinder for, at den ene af parterne køber en ny andelslejlighed og stadig står på andelsbeviset i den gamle lejlighed.

Hvis den ene af parterne fraflytter lejligheden og får slettet sit navn på andelsbeviset, har I mulighed for at udarbejde en privat aftale på skrift. I kan fx aftale, at overdragelsesprisen henstår som et familielån, og hvor forrentningen af lånet er bestemt af værdistigningen på lejligheden. Tal eventuelt med en boligadvokat om denne løsning.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Jørgen Munksgaard Rasmussen, boligøkonomisk fagekspert

Aktuelt på forsiden