Spørg Bolius

Har fået byggetilladelse, men nu kræver kommunen solceller - den ekstraudgift kan de vel ikke kræve at vi skal betale?

Hej Bolius

Vi har fået et tilbud på en tilbygning, som vi har accepteret, og tegninger m.m. er godkendt, og der er kommet godkendt byggetilladelse.

Vi har fjernvarme, og har en mail, hvor de skriver, at vi bruger eksisterende varmekilde uden ekstra ork. Nu, hvor de så skal i gang med at bygge, siger de, at der er for meget glas i bygningen, det er overskredet med X % og kræver derfor et solcelleanlæg til kr 35.000 kr.

Men det mener vi jo ikke, vi skal betale, da de først kommer med det her efterfølgende, hvor byggeriet er klar til at skulle starte op. Det er vel deres ansvar, at det er med i oprindeligt tilbud, da de bør kende lovgivningen? Og derfor ikke kan komme med denne ekstra regning?

Vh SB

Hej SB

Det er desværre ikke sådan, at det er kommunens ansvar - i byggetilladelsen har det været en betingelse, at de gældende regler i blandt anden Bygningsreglementet overholdes. Det er Bygherres (jeres, eller en evt. byggefaglig rådgiver, der har projekterer tilbygningen) ansvar at sikre, at også energikrav overholdes, og at der indsendes dokumentation for det.
Læs mere her: Regler og pligter når du bygger om, til eller nyt

Så det lyder umiddelbart til, at det vil kræve enten reduceret glasareal, eller at solceller indgår i  energiberegningen, for at kunne opfylde kravene om bygningens energiforbrug.
Læs mere her: Bygningsreglementet (BR18)  § 271 - 273 Energikrav til tilbygninger : Bygningsreglementet 

Når kommunen giver byggetilladelsen, foretager den ikke teknisk gennemgang og kontrol af projektet, men det er et krav, at der inden ibrugtagningstilladelse indsendes forskellig teknisk dokumentation som fx beregning af konstruktioner og beregninger, der efterviser, at energirammen overholdes.

Så det er i forhold til kommunen og byggetilladelsen jeres ansvar, men det er også sådan, at hvis I har betalt en professionel, byggefaglig rådgiver for at udforme projektet, så kan han/hun, alt efter hvilken aftale I har indgået om rådgivning, muligvis have et rådgiveransvar i forhold til jer.
Læs mere her: Om byggerådgivere

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden