Det er svært at få en rawlplug til at sidde ordentligt fast i væggen, hvis det hul, du har boret i væggen, er for stort til rawlpluggen. 

Der findes to simple tricks, der får pluggen til at sidde fast i et for stort hul:

  • Put tændstikker i hullet.
  • Brug forankringsmasse.

Tændstik-fiffet

Et gammelt snedkertrick er at sætte 2-3 tændstikker rundt om selve rawlpluggen. Tændstikkerne sørger for, at rawlpluggen ikke skrider i hullet.

Sæt også 1 tændstik ind i rawlpluggen, så sikrer du, at skruen ikke skrider rundt.

I gamle dage, da rawlpluggen ikke var opfundet, brugte snedkere kun små træstykker som rawlplugs, og det virker fremragende.

Hvor meget må rawlpluggen være for lille?

Der er selvfølgelig grænser for, hvor stor forskel der må være på rawlplug og hul.

Men har du eksempelvis boret hullet med et 6 mm bor, og rawlpluggen er 5 mm, kan det sagtens lade sig gøre.

Brug forankringsmasse

Den anden mulighed du har, hvis dit hul er for stort til rawlpluggen, er at bruge en forankringsmasse - eller injektions-, klæbe- eller forankringsmørtel, som det også kaldes.

Kan du ikke få rawlpluggen sat ordentlig fast, fx fordi hullet er for stort, kan forankringsmasse fungere som redningsmand. Put forankringsmasse ind i hullet, og skub herefter pluggen ind i den våde masse. Når forankringsmassen er hærdet og hård, er pluggen i princippet støbt fast - og klar til ophæng.

Forankringsmasse kan bruges under nærmest alle tænkelige forhold, fordi det er den kemiske reaktion mellem de to komponenter, som er afgørende for hærdningen. Det kan således bruges fra minus 10 til plus 40 grader, og har du et hul, der står under vand, kan det også bruges her.