Spørg Bolius

Hvad hvis jeg fælder naboens træ?

Hej

Vores nabo har en 25 meter høj kinesisk vandgrand stående 2 meter fra fælles skel.

Om efteråret smider det alle nålene, som fylder vores tagrender, indkørsel m.m.

Det går ca. 4-6 uger, hvor jeg skal rense tagrender hver dag. Har vi vinduer åbne for at lufte ud, blæser der grannåle ind ad vinduet. Jeg har talt med naboen om mit problem, men man ønsker ikke at fjerne træet.

Hvad kan jeg gøre ?

Hvor stor er bøden, hvis jeg går ind i hans have og fælder det?

Med venlig hilsen

John H

Kære John H.

Fritstående træer i boligområder er næsten altid kilde til drøftelser og ender desværre også i en reel konflikt. Situationen er, at fritstående træer ikke er omfattet af hegnsloven, hvorfor det ikke er muligt at få en afgørelse fra hegnssynet. Såfremt, der ikke kan opnås enighed med naboen, er der således kun den tunge vej gennem retssystemet gennem civilt søgsmål.

Forholdet mellem naboer er reguleret gennem retspraksis og refererer til det, man normalt omtaler som naborettens almindelige (og uskrevne) regler. Ved afgørelser inden for dette område vurderes det, om den såkaldte naboretlige tålegrænse er overskredet. Det bærende naboretlige princip er, at en grundejer skal holde sine bygninger, anlæg og beplantning inde på egen grund, og at der ikke må skabes en situation, hvor der sker permanent overskridelse af naboskel (rådes der uberettiget ind over skel, kan der være tale om hævdsråden, men det er en helt anden sag).

Hvis stammen eller træets grene overskrider skellinien, er der efter retspraksis tale om, at denne ulempe i sig selv er en overskridelse af den naboretlige tålegrænse, hvorefter naboen kan blive pålagt at fjerne den del af beplantningen, som overskrider skellinien.

Hvis et træ eller grene ikke overskrider skellinien, består ulemperne normalt ved skyggevirkninger eller nedfald af blade – og i dette tilfælde grannåle. I disse tilfælde skal det vurderes, om også disse ulemper overstiger den naboretlige tålegrænse.

Der er tale om en helt konkret vurdering, hvor der lægges stor vægt på omgivelsernes karakter. Efter retspraksis skal der ganske betydelige skyggevirkninger til, før naboen kan pålægges enten fældning eller reduktion af højden. Min erfaring siger mig også, at man som grundejer normalt må finde sig i nedfald af grannåle, og at denne ulempe typisk ikke kan begrunde en fældning af træet.

I relation til din afsluttende bemærkning vil jeg på det kraftigste anbefale, at der ikke udøves selvtægt. At selvtægt i strid med lovgivningen er et argument i sig selv, men min primære bekymring er, at en sådan tilgang vil pådrage naboskabet permanent skade og dermed utvivlsomt være begyndelsen på en direkte nabokrig.

Du må tro mig, når jeg siger; du kan ikke forstille dig, hvor opslidende det er. Det er tillige dokumenteret, at nabokrig medfører til øget risiko for stressrelaterede sygsomme og markant forringet livkvalitet.

Jeg vil derfor anbefale, at du kontakter en uvildig part (optimalt en uddannet mediator), som kan afklare dine og naboens behov. Det viser sig ofte, at man med den rette tilgang er villig til at gå endog rigtig langt for at hjælpe sin nabo (omvendt viser det sig desværre også, at man ved den forkerte tilgang er villig til at gå endog rigtig langt for at genere sin nabo).

LÆS OGSÅ: Må du save grene af naboens træ?

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Kristian Baatrup, ekstern fagekspert

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden