Hvem har ansvar for personskade på privat fællesvej, bør grundejerforeningen have forsikring?

Hej Bolius

Ansvar ved evt. personskade på privat fællesvej:

Vi er 8 husstande i en forholdsvis ny udstykning i Herning kommune. Sidste år fik vi overdraget den anlagte vej til vores fælles vejlaug. Vi står herefter selv for vedligeholdelse, snerydning mm. Der er ingen fortove, idet vejen er kantet med et par meter græsareal i begge sider. Vi grundejere har hver især forespurgt vore respektive forsikringsselskaber om ansvar for evt. personskader på vejen og har fået vidt forskellige svar.

Kan Bolius mon hjælpe os med et svar herpå. Hvad er vores ansvar og risiko og i givet fald kan man forsikre sig imod dette?

Mvh

Frans V P

Hej Frans V P

Normalt har en grundejer rydningspligt m.m. på fortov ud fra sin egen grund.

Jeg opfatter det som om der ikke er fortov, men græsrabat ud til den egentlige vej. Det vil sige at gående er tvunget til at færdes på vejen på hvilken vejlauget nu har rydningspligt. Det betyder efter min opfattelse at hvis denne ikke opfyldes og der som følge heraf sker en skade vil lauget – og det vil sige grundejerne – blive solidarisk ansvarlige. At den enkelte husejer har en ansvarsdækning på sin husforsikring for glatføreuheld på fortov ud for sin grund er ikke ens betydende med at forsikringen dækker manglende snerydning på vejen og ej heller et solidarisk ansvar.

Herudover kan der være tale om fællesarealer som den enkelte grundejers forsikring heller ikke dækker.

Det gode råd er derfor at grundejerforeningen skal etablere en kollektiv grundejerforsikring der skal dække pligter pålagt foreningen af det offentlige.

Håber du kan bruge svaret

 

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Alle bidragsydere:

  • Ole Vidstrup, konsulent

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden