Spørg Bolius

Hvem har ansvaret, hvis en person skades af væltende træ?

Hej Bolius

I forbindelse med jeres artikel omkring grundejerforeninger har jeg et spørgsmål.

Vores forening ejer en lille skov, hvor træerne nu er meget store og nemt kan vælte i de storme og orkaner, oplever i Danmark.

Hvis træerne vælter og forvolder person- eller materielskade, hvem har så det forsikringsmæssige ansvar? Jeg har fået oplyst, at vi som forening ikke kan tegne en forsikring, der kan dække skader i en skov.

Det vil så betyde, at vi er nødt til at fælde de store træer og kun have små, idet vi har genplantningspligt. Dog kan der også ske skader med små træer, og vi kan vel ikke forbyde folk at færdes i skoven - og er et skilt på eget ansvar i så fald juridisk tilstrækkeligt?

Håber på et brugbart svar, for vi har efterhånden prøvet at få svar mange steder, men ingen kender de helt konkrete regler.

Med venlig hilsen

Bodil

Kære Bodil

Som skovejer er man forpligtet til at kontrollere og vedligeholde sine træer på samme måde som fx en husejer eller bilejer er forpligtet til at holde disse i forsvarlig stand.

Nu er det jo ikke sådan, at et træ bare falder om i stille vejr, men der skal typisk være tale om storm, før det sker.

Hvis et træ falder omkuld i storm – som defineret ved vindhastigheder på over 17,2 meter i sekundet  - bliver der efter praksis ikke tale om, at skovejeren bliver ansvarlig.

En forudsætning for ansvarsfritagelse, når der har været tale om storm, er naturligvis, at træet kan konstateres at have været sundt og raskt. Har træejeren været vidende eller haft mistanke om, at træet ikke var helt raskt og efterfølgende undladt at forebygge skaden, altså ladet stå til, vil han alligevel kunne drages til ansvar for eventuelle skader.

At I som grundejere sætter et skilt op om, at færdsel er på eget ansvar, har i praksis ingen juridisk betydning.

På den anden side har man, hvis man bevæger sig ind i en skov i stormvejr, også i et vist omfang accepteret, at der er risiko for at få en gren i hovedet.

 

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Ole Vidstrup, konsulent

Aktuelt på forsiden