Nogle træer vælter nemmere end andre i stormvejr, men er du lidt på forkant, kan du forhåbentlig undgå et ufrivilligt udluftningshul i dit tag eller lignende ubehagelige overraskelser.

Du kan selv tjekke, om dit træ har risiko for at vælte i storm og kraftig blæst. Hvis du har gjort det, og stadig er i tvivl, om det risikerer at vælte, er det som udgangspunkt bedst at få en fagmand – fx en certificeret træplejer – ud at tjekke, om du skal fælde, beskære eller noget tredje.

En certificeret træplejer er særligt uddannet i træpleje, og ved at rådføre dig med denne kan du få den rette rådgivning og få udført arbejdet, så du indgår at skade dit træ. Du kan forhøre dig hos en anlægsgartner, om de har en certificeret træplejer, eller se en oversigt over certificerede træplejere hos Dansk Træplejeforening.

Hvilke tegn er der på, at et træ kan vælte i storm?

Der er visse tegn, der viser, om dit træ er udsat. Når fagfolk skal tjekke, om et træ er et såkaldte risikotræ, kigger de bl.a. på:

 • Træets placering. Er det placeret i nærheden af en bygning, vej eller et sted, der færdes mennesker? Er der sket ændringer omkring træets placering? Har der fx været gravet tæt på træet?
 • Træets vækst. Hælder det, er kronen skæv, har det meget lange grene?
 • Skader. Har det grene, der er ved at knække, døde grene, sår?
 • Svampe. Vokser der svampe på træet?
 • Råd. Er der råd i barken eller bløde og våde områder på stammen?
 • Insekter og bladsvampe. Er der tegn på ekstreme insektangreb eller bladsvampeangreb?

Læs mere om risikotræer på sitas.dk

Se de mulige skader på hus og have under forskellige vindstyrker

Juster vindstyrken ved at trække i den orange cirkel og se, hvilke skader du risikerer på hus og have alt efter, hvor kraftig vinden er. Grafik: Pernille Munk Bandholst

Hvilke træer kan nemmest vælte i storme?

 • Grantræer. Træer med højtliggende, flade rødder vælter altid som de første, når stormen bliver kraftig nok. Det gælder særligt graner, hvis form også gør, at vinden nemmere kan tage fat.
 • Store, enkeltstående træer midt på plænen kan også have svært ved at klare kraftig vind.
 • Høje træer med skæv vækst og dermed ubalance i kronen har også større sandsynlighed for at vælte.

Hvilke træer vælter sjældent i storm?

 • Træer, som står tæt sammen i store grupper, vælter sjældent sammenlignet med store træer, der står alene på en bar græsplæne, hvor vinden kan få rigtig godt fat i kronen.
 • Træer med kraftige, store pælerødder fx løvtræer som eg, bøg og ask vælter sjældent.

Våd jord øger risiko for væltede træer

Der er størst risiko for, at løvtræer vælter, når jorden er meget våd, som fx om efteråret, fordi jordens sammenhængskraft er mindre. Om vinteren, når jorden er dybfrossen, og der ikke er løv på træerne, er risikoen lavere.

Beskæring kan hindre, at træet vælter

Hvis kronen på træet sidder meget højt, så vinden rigtig kan få fat, kan en god og korrekt beskæring minimere risikoen for, at træet vælter.

Hvor meget, der skal beskæres, er en vurdering fra træ til træ. Måske bliver du nødt til at tage en tredjedel eller halvdelen af kronen.

Det betyder naturligvis også, at træets silhuet ændres, og der kan gå mange år, inden kronen igen ligner sig selv. Men frygter du, at træet vil vælte, skal du beskære det.

Har du selv plantet et træ i din have, der med tiden skal vokse sig stort, kan du med fordel beskære det løbende. På den måde sikrer du dig, at formen forbliver regelmæssig.

Støt træet med stålwire eller jernstænger

Hvis du har et meget flot træ, du er ked af at beskære, kan du overveje at lade stammerne i træet forbinde med stålwirer eller jernstænger og på den måde afstive træet.

Det er dog et job for en professionel, der desuden kan vurdere, om det overhovedet kan betale sig, eller om træet bør beskæres eller fældes.

Alternativt kan du give træet læ ved at plante forskellige buske rundt om, der kan skærme for vinden.

Hvis du skal fælde træet

Det kan også være, du bliver nødt til at fælde træet. Det kommer helt an på det enkelte træ og må vurderes fra gang til gang.

Overlad træfældningen til professionelle som en skovhugger eller en anlægsgartner. Hvis du ikke har uddannelse i at fælde træer, dækker forsikringen ikke, hvis træet vælter forkert og gør skade på fx omkringliggende bygninger.

Knækkede grene er et større problem end væltede træer

Knækkede grene kan være et endnu større problem end væltede træer, når det stormer. Mange haveejere tjekker måske, om deres træ er et risikotræ, men glemmer så at tjekke de samme træer for dårlige og halvrådne grene, der kan knække af og gøre skade på fx dit eller naboens tag.

Sådan tjekker du for rådne grene

Et tegn på råddenskab i træet kan være, at nogle af de store grene i toppen begynder at visne. Men du kan ikke nødvendigvis se udenpå træet, om det er råddent. Det kræver en boreprøve, som laves af en professionel.

Svampesygdom får træer til at rådne

Har du asketræer, skal du være særlig opmærksom på svampesygdommen askesyge - også kaldet asketoptørre. Den viser sig som døde, nøgne grene i toppen af kronen.

Hvis dit træ får sygdommen, bør du måske se tiden an. Flere træer vokser fra sygdommen, men nogle overlever ikke. Et træ, der går ud, kan dog godt stå 1-2 år, inden det begynder at rådne. Det er til gengæld ikke særlig kønt at kigge på.

I efteråret er det svært at skelne tegnene på askesyge fra almindeligt løvfald, men midt i sommerperioden vil du se visne blade, der krøller sig sammen. Og har du lagt mærke til dette i løbet af sommeren skal du være opmærksom på, at træet måske har sygdommen.