2023 var rekordvådt og endte som det vådeste siden 1874, som er det år, hvor Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) begyndte at lave landsdækkende målinger. 2024 har også allerede været præget af godt med sne og regn, og det våde vejr, får flere steder havetræerne til at stå i vand. Det risikerer at skade træerne.

– Vi ser nogle vejrekstremer, som vi ikke har set tidligere. Det betyder, at der lige nu er områder i vores haver, som ikke normalt er dækket af vand, der står og sjapper i mudder eller er blevet til en stor vandpyt, siger Berit Rørbøl, haveekspert i Videncentret Bolius.

Hun forklarer, at når træerne står i vand, så påvirker det træernes rødder. 

– Hvis der står vand rundt om et træ i lang tid, så får rødderne svært ved at få ilt. Derudover kan trykket fra store mængder vand eller is ødelægge strukturen i jorden, hvilket betyder at træets mulighed for at optage vand og næringsstoffer bliver ændret.

Tip: Tjek dit træ

Hvis du gerne vil følge med i, hvordan dit træ har det, er det en god idé løbende at tage billeder af det. På den måde kan du nemmere huske og se, om der sker forandringer fra sæson til sæson. Fx om der er ændringer i løvets tæthed eller kronens størrelse.

Regn kan få træers rødder til at drukne

At træerne rundt omkring står i vand, er også noget de ser hos anlægsgartnervirksomheden Malmos, og de forudser, at vi kommer til at se følgerne i foråret.

– Vi ser lige nu, at træerne står i vand i længere perioder, og det kan give risiko for, at rødderne ’drukner’, og at vi kommer til at se flere træer, der ikke kommer igen til foråret. Vi ser altså ikke skaderne fra vandet lige nu, men jeg tror, at det viser sig senere, siger Kim Degn Auerbach, planteekspert hos Malmos.

Han forklarer, at det kan vise sig ved, at træet først springer ud i en form for ’panik’ – hvorefter træet går helt ud.

Det er derfor en god idé at holde ekstra øje med sine træer i foråret, forklarer Berit Rørbøl.

– Hvis der er skader på rødderne, er det alvorligt. For hvis først træet har fået et knæk, kan det være svært for det at komme igen. Det betyder ikke nødvendigvis, at det ikke kan klare sig igennem skaderne. Men det er en rigtig god idé at kigge lidt ekstra på dine træer i foråret: Opfører de sig, som de plejer, eller er der fx ændringer i løvspring, løvstørrelse eller omfang, siger hun.

Hun understreger, at hvis du er i tvivl, om et træ er så svækket, at det vil vælte i en storm, er det en god idé at få en fagperson med speciale i risikotræer til at komme ud og vurdere det. Fx en aborist.

Må jeg pumpe mit vand væk fra træet?

Hvad må du ikke:

Reglerne i Danmark siger, at du ikke må lede grundvand fra din parcelhusgrund til kloaksystemet. Det er altså forbudt at dræne sin grund og lede vandet til kloaksystemet. 

Det eneste grundvand, der må ledes til kloak, er det grundvand, der samles op i et omfangsdræn, der er lagt for at beskytte huset/kælderen mod fugt.

Hvad må du gerne:

Du må gerne pumpe vandet væk fra træet for at beskytte det, men du må kun pumpe vandet til et andet sted i haven, hvor det så evt. kan sive ned.

Hvis grundvandet står i terræn i hele haven, så er der ikke noget man kan gøre for at beskytte beplantningen, for drænvand må under ingen omstændigheder ledes til kloak.

Kilde: Teknologisk Institut

Hæld ikke jord omkring træer og pas på med pumper

Her og nu er der dog ikke så meget, du kan gøre for at redde træerne i haven, hvis de står og sopper. Fx virker det ikke at hælde en masse jord ovenpå, fordi man tænker, at jorden kan suge vandet til sig.

– En stor dynge jord vil ændre på træets mulighed for at få næringsstoffer, og det kan ende med at have samme konsekvens, som hvis du drukner det i vand – nemlig at rødderne rådner, og træet går ud, siger Berit Rørbøl.

– Du skal også være meget påpasselig med at pumpe vandet væk, da det er forbudt at lede vandet til kloaksystemet, ligesom det heller ikke dur, hvis du kommer til at oversvømme naboens grund.

Ifølge Kim Degn Auerbach kan man prøve at grave nogle mindre render, der leder vandet væk, hvis man vil forsøge at beskytte sit træ.

– Renderne kan man grave fra omkring træets drypzone, dvs. der, hvor træets krone når ud til, og væk fra træet. Men man skal passe på ikke at grave for tæt på træet, så man i stedet kommer til at skade rødderne.

Så vådt var 2023

  • 2023 blev det vådeste år siden DMI begyndte at måle i 1874. 2023 fik 972,7 mm nedbør.
  • Med 124,4 mm i januar blev måneden den vådeste januar nogensinde målt.
  • Med 140,8 mm regn i juli blev det den vådeste juli måned nogensinde målt.
  • Sidste halvdel af 2023 var også ekstrem våd og havde fem måneder med tæt på eller over 100 mm.  

Kilde: DMI

Plant træer, der kan tåle meget fugt, undgå mange fliser og lav regnbed

Hvis du har områder i haven, som jævnligt bliver dækket af vand, er det i stedet for kun at tænke i ’her og nu’-løsninger en god idé at tænke i forebyggelse. For selvom det er svært at spå præcist om 2024, så er forventningen fra klimaforskerne hos DMI, at der bliver vådere i fremtiden.

– Det er specielt mængden af nedbør om vinteren, der vil øges, siger Mikael Scharling, der er klimatolog hos DMI.

Hvis man vil gøre sin have bedre rustet til at klare det våde vejr, kan man bl.a. overveje at plante mere robuste sorter. Birk og pil er fx bedre til at stå fugtigt, og et træ som el kan tåle at stå i vand i lange perioder, forklarer Berit Rørbøl.

– Generelt er det også godt at kigge på helheden i haven for at se, om der er noget man kan gøre. Fx kan man kigge på, om der er mange flisebelagte overflader, hvor vandet ikke kan trænge igennem – og hvorfra vandet bliver ledt de forkerte steder hen. Man kan også overveje at lave regnvandsbede, hvor man kan lede vandet hen.

Faskine kan hjælpe med vand

Kim Auerbach tilføjer, at det også kan være en god idé at få etableret en faskine, som kan håndtere vandet. En faskine er et vanddepot, hvor vand fra fx terrassen ledes hen og derefter langsomt kan trænge videre gennem jorden. 

– Typisk vil det dog først være i foråret, at du kan etablere en faskine, da jorden er meget våd at grave i lige nu. Hvis man har et træ, man er meget glad for, kan man også overveje at få placeret et udluftningsrør, som kan hjælpe med at få ilt til træets rødder.

Er der risiko for, at mit træ kan vælte?

Som udgangspunkt skal man ikke skal være bange for at raske træer, med et intakt og upåvirket rodnet, vælter, fordi det står i vand i en kortere periode, forklarer Berit Rørbøl.

– Med de ekstremer vi ser nu, kan der dog opstå situationer, hvor enkelte træer ikke længere kan holde sig fast. Stående vand, kan få jorden omkring rødderne til at blive blød, og hvis der er kraftig vind og vindstød, kan det have konsekvenser for de store træer.

Hos Malmos vurderer de ikke, at man generelt skal være nervøs for, at ens træer vælter lige nu på grund af de våde sæsoner, vi har haft. Men hvis man fx har gamle træer, som står på en kraftigt skrånende grund, kan det være godt at være opmærksom.

– Specielt gamle træer kan komme i fare, hvis der er lokale områder med ekstremt meget vand og skred i jorden. Og også i områder med meget sandet jord kan vandet kombineret med blæst få store træer, fx grantræer, til at vælte, siger Kim Degn Auerbach.