Nogle boligejere frygter, at træer tæt på boligen kan give problemer, blandt andet ved at trærødderne kan ødelægge husets fundament. Men er der noget om snakken?

Nej, siger Bolius’ fageksperter. Trærødder kan ikke ødelægge et hus’ fundament, men de kan være med til at lave revner i fundamentet. Det kan ske, hvis et eller flere af tre forhold er til stede:

Nogle boligejere frygter, at træer tæt på boligen kan give problemer, blandt andet ved at trærødderne kan ødelægge husets fundament. Men er der noget om snakken?

Nej, siger Bolius’ fageksperter. Trærødder kan ikke ødelægge et hus’ fundament, men de kan være med til at lave revner i fundamentet. Det kan ske, hvis et eller flere af tre forhold er til stede:

 1. Trærødderne suger vand ud af jorden: Dette er særligt en udfordring, hvis dit hus står på lerholdig jord, og trærødder dræner lerjorden, så jorden tørrer ud. Som følge heraf vil husets underlag skrumpe, og huset vil ’sætte sig’ – det vil sige, at huset synker eller flytter sig en smule, hvorpå husets fundament kan slå revner. 
 2. Et træ nær huset fældes, og jorden under huset fyldes med vand, som træet ellers ville have suget til sig. Huset hæves som følge af det ekstra vand, og fundamentet kan slå revner.
 3. Trærødder trænger ind i sprækker i husets fundament. Når rødderne bliver tykkere, kan de presse sprækkerne større. Det vil dog kun ske, hvis der i forvejen er sprækker i fundamentet.
 1. Trærødderne suger vand ud af jorden: Dette er særligt en udfordring, hvis dit hus står på lerholdig jord, og trærødder dræner lerjorden, så jorden tørrer ud. Som følge heraf vil husets underlag skrumpe, og huset vil ’sætte sig’ – det vil sige, at huset synker eller flytter sig en smule, hvorpå husets fundament kan slå revner. 
 2. Et træ nær huset fældes, og jorden under huset fyldes med vand, som træet ellers ville have suget til sig. Huset hæves som følge af det ekstra vand, og fundamentet kan slå revner.
 3. Trærødder trænger ind i sprækker i husets fundament. Når rødderne efterfølgende bliver tykkere, kan de presse sprækkerne større. Det vil dog kun ske, hvis der i forvejen er sprækker i fundamentet.

I Østjylland og på Vestfyn, hvor der er meget lerjord, er trærødder fra nærtstående træer og buske skyld i 30–40 % af alle revneskader på parcelhuse.

I Østjylland og på Vestfyn, hvor der er meget lerjord, er trærødder fra nærtstående træer og buske skyld i 30–40 % af alle revneskader på parcelhuse.

Plant ikke træer for tæt på huset

Det er umuligt at sige, hvor langt du skal holde træer fra dit hus for at undgå, at trærødder gør skade på husets fundament. Det kommer an på træets art og vandet i undergrunden. Trærødder vil nemlig stoppe med at vokse, når træet får vand nok. Platantræet har eksempelvis et meget kraftigt rodnet tæt på jordoverfladen, så det løfter effektivt belægninger, hvis de er tæt på træet.

En tommelfingerregel er, at træets rødder som minimum vil nå lige så langt ud, som trækronen gør – og ofte længere. Derudover er de yderste trærødder mindre og finere end de inderste. 

Hvis jorden under dit hus er meget våd og lerholdig, bør du ikke have store træer tæt på huset. Du ved, at jorden er meget våd, hvis vandet ikke siver ned, når det har regnet, og jorden bliver mudret. Et mindre æbletræ, kan du dog fint plante tæt på huset, så længe fundamentet på huset er sundt.

Hvad gør jeg, hvis jeg allerede har et træ tæt på huset?

Hvis du allerede har et træ i nærheden af dit hus, kan du overveje følgende: 

 • Er træet gammelt? Hvis træet er stort og har stået tæt på dit hus i mange år, uden at der er sket skader på husets fundament, vil trærødderne sandsynligvis heller ikke give dig problemer fremover.
 • Er træet ungt? Et ungt træ tæt på dit hus kan give problemer, for du ved ikke, hvordan rødderne vil udvikle sig. Overvej at flytte træet, hvis det er muligt.

Fæld ikke store træer i haven uden god grund

Du skal ikke skal fælde store træer i din have, hvis der ikke er en god grund til det. Store træer vælter ikke, så længe de er sunde, springer ud hvert år og rødderne ikke er beskadiget. Træerne i haven giver stor værdi, fordi:

 • Træer køler. Træer sænker temperaturen omkring sig, og når somrene fremover bliver varmere, vil træerne desuden skærme for den stigende uv-stråling fra solen.
 • Træer hjælper biodiversiteten. Ældre træer er levesteder for fx fugle, insekter og svampe, som er vigtige for vores natur.
 • Træer suger vand, så du forebygger oversvømmelser på din grund.
 • Træer giver karakter til haven. Nogle træer kan blive op til 300 år gamle, og kan være med til at give din have en unik historie.