Når vi flytter i nyt hus, er der en tendens til, at vi fjerner meget af den gamle beplantning i haven og specielt de større træer. Men det er en ærgerlig tendens, mener flere haveeksperter. Træer er med til at give karakter i en have, og er de først fældet, tager det årtier at genetablere beplantningen. Desuden kan den skygge, som træerne giver, skærme os mod den stigende uv-stråling fra solen, når somrene fremover forventeligt bliver varmere. 

Berit Rørbøl er landskabsarkitekt og haveekspert i Videncentret Bolius. Hun vil gerne, at vi lægger saven til side og lader træer være træer.

– Jeg tror, at mange fælder træer i haven, fordi de er bange for dem, altså bange for, at de skal vælte eller smide grene ned i hovedet på os. Men man skal sjældent være bange for, at store træer vælter, så længe træet virker sundt, springer ud om foråret og ingen svampe- eller rådangreb har. Og så skal der ikke graves omkring rødderne, for hvis rødderne er skadet, kan det blive et problem for træet at holde sig oprejst, forklarer hun.

Et træ har ikke behov for beskæring. Vi har heller ikke behov for at få klippet en arm over.
Berit Rørbøl, landskabsarkitekt og haveekspert i Videncentret Bolius

Vent et år, før du beslutter, om du vil fælde træer

Er du nybagt husejer, fraråder hun decideret som det første at gå i gang med motorsaven. Vent i det mindste et år, så du ved noget mere om, hvordan lyset falder i haven på alle årstider.

– Man skal opleve en sæson, før man beslutter sig for, om der skal ryddes eller fældes. Man kan overse en rigtig god begrundelse for den eksisterende beplantning, hvis man ikke oplever haven gennem alle årstider. Det store træ, der er irriterer dig i efteråret, giver måske pludselig god mening om sommeren, hvor det giver en svalende skygge. Eller måske får det de smukkeste blomster, siger Berit Rørbøl.

Også når det gælder beskæring af træer, maner hun til besindighed:

– Mange spørger: ”Hvornår skal jeg beskære?”, men det skal du ikke. Som udgangspunkt skal du lade træet være. Et træ har ikke behov for beskæring. Vi har heller ikke behov for at få klippet en arm over. Beskæring kan være en løsning, hvis træet skygger, har sygdomme, eller hvis vi vil påvirke træets frugt, men det er ikke træets behov at blive beskåret, det er vores.

Store træer kan sænke temperaturen

I Danmark er temperaturen allerede steget med 1,5 ºC siden 1873, og FN’s klimapanel forudser, at den globale middeltemperatur i løbet af de næste 100 år vil stige med mellem 0,3 og 1,7 ºC for det laveste scenarie og 2,6-4,8 ºC for det højeste. Det får også konsekvenser for klimaet i de danske haver, og her kan især de store træer være en del af løsningen. 

Per Gundersen er professor på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet. Også han fremhæver fordelene ved gamle træer.

– Træer har en kølende effekt, naturligvis fordi de skygger, men også fordi de fordamper vand, og det bruger energi. Så under en hedebølge vil der være væsentlig køligere under og rundt om træerne. Derfor er det også en rigtig god idé at have træer i byerne, for eksempel vejtræer og parktræer. Byerne bliver meget varme på grund af cement, fliser og mure, der opsuger varmen og holder på den. Træerne køler derimod, og der kan godt være et par grader lavere i områder med træer fremfor områder med huse. Under hedebølger kan der være over 10 graders forskel mellem gader med og uden træer, forklarer professoren.

Under hedebølger kan der være over 10 graders forskel mellem gader med og uden træer.
Per Gundersen, professor på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet

Per Gundersen arbejder til daglig mest med skove og vandkredsløb, men han er også haveejer.

– Der tager jeg alt det ind i haven, som jeg kender fra skoven. Og når man har træer i haven, og særligt større træer, vil man kunne mærke den kølende effekt, siger han. 

Til haveejere, der gerne vil have en sund og alsidig have, anbefaler han, at der er mindst ét træ i haven, der er eller kan blive stort. 

– Træet behøver ikke at blive højt, hvis man er utryg ved det. Man kan beskære det til den højde, man ønsker. Og så kan man plante nogle buske under det, så man får noget lidt skovagtigt i sin have. På den måde får man flere former for biotoper eller økosystemer i sin have i form af både skov og græsland, forklarer Per Gundersen.

Behold træerne efter fældning

Flere haveejere er blevet opmærksomme på at plante hjemmehørende træarter, hvilket de danske træproducenter mærker i kraft af en større efterspørgsel. Det erfarer Louise Møller, der fagredaktør for Haveselskabet.

– Det er nok en reaktion på den megen omtale, der har været af biodiversitetskrise og vilde haver. Det er en meget positiv tendens. Flere bruger de gamle træer i haven på nye måder. Hvis et gammelt træ skal fældes, kan det bruges til at bygge brændevægge, som er gode levesteder for biller og andet kriblekrable, men som også er et rumskabende element i haven. Det er min klare fornemmelse, at der er kommet en større bevidsthed om træernes værdi for biodiversiteten og for klimaet, idet de oplagrer store mængder CO2, siger hun.

Og det er ifølge Per Gundersen vigtigt at værne om de gamle træer i haven og om nødvendigt beskære dem i stedet for at fælde dem. 

– Vi har ikke så mange gamle træer i Danmark og især ikke i byerne, hvor de bliver fældet, fordi de skygger for meget. Men hvis man nu beskærer eller styner dem i stedet for at fælde dem, kan man alligevel lade dem blive gamle, uden at de bliver for høje. Det er godt for biodiversiteten. Man kan beskære dem groft og holde dem nede, så man får flere levesteder for fugle og svampe. Det er ikke det samme med nye, unge træer, da de ikke giver samme biodiversitet. Det tager lang tid, før nye træer kommer dertil, forklarer han.

Hold igen med beskæring

Berit Rørbøl medgiver i den forbindelse, at det er bedre at beskære end at fælde, men det er dog langtfra alle træer, der har godt af en styning eller anden kraftig beskæring.

Hvis du skal plante et eller flere nye træer i haven og gerne vil undgå at beskære, kan du sætte dig ind i, hvor høje de forskellige typer træer bliver, og vælge et træ, der ikke bliver højere, end du ønsker. 

– Træer har bedst af at vokse naturligt, og det er også nemmere for dig selv, hvis du ikke skal beskære det, siger Berit Rørbøl, og hun får også her det sidste ord:

– Vi danskere er meget glade for parasoller – måske kunne vi bruge nogle flere træer i stedet for.  

Har du fældet et eller flere træer i haven for at få mere sol?

30 % - Ja, og jeg elsker den ekstra sol. 
3 % - Ja, men nu har jeg for meget sol.
3 % - Ja, men jeg har ikke fået mere sol.
64 % - Nej.

445 personer har svaret på Bolius’ Instagram-voxpop.

Mangler du sol eller skygge i din have?

38 % - Mangler skygge. 
20 % - Mangler sol.
41 % - Ingen af delene. 

560 personer har svaret på Bolius’ Instagram-voxpop.