Du må ikke plante et træ lige i skellet, medmindre din nabo er med på idéen. Skellinjen er nemlig hverken din eller naboens ejendom, derfor vil enhver beplantning her være fælles.

Så længe, I er enige, kan I dog plante, hvad I vil i skellet. Også høje træer.

3 situationer, hvor din nabo kan kræve dit træ beskåret

Dine træers grene må gerne hænge ind over naboens have. Dog ikke hvis:

  1. Grenene vokser igennem jeres fælleshegn eller hænger så lavt over hegnet, at det skades.
  2. Grenene hænger så lavt ind over naboens grund, at det bliver umuligt at komme rundt med fx havemaskiner.
  3. Grenene er gamle eller rådne og udgør en sikkerhedsfare.

I de første to tilfælde har naboen ret til at skære grenene af i skellinjen. I det sidste tilfælde kan det lokale hegnssyn pålægge dig at beskære træet.

Fælleshegn og bygninger har fortrinsret i skellet

Der er to regler, der kan gøre det nødvendigt at fælde et træ, som er plantet i skel.

  1. Ifølge hegnsloven kan du eller din nabo til enhver tid forlange, at der opsættes et fælleshegn mellem jeres grunde. Dette fælleshegn vil altid skulle placeres i skellinjen.
  2. Byggeloven giver naboen og dig ret til at opføre en garage eller en anden mindre bygning i skel og lade den erstatte det eksisterende fælleshegn. Bygningen må maksimalt være 12 meter lang.

Ingen regler for træer på din egen grund

Så længe du befinder dig på din egen grund, om det så blot er få centimeter fra skellet, er der ikke nogen regler, udover særlige bestemmelser i lokalplaner eller tinglyste servitutter, der kan forbyde dig at plante et træ.

Der er heller ingen grænser for, hvor højt træet må blive. Medmindre der er tale om en stribe træer, som tilsammen udgør et hegn. I så fald gælder hegnslovens regler, der siger, at et fælleshegn som udgangspunkt skal være 1,8-2 meter højt, mens egne hegn, der maksimalt står 1,75 meter fra skel, må have en højde på 1,8 meter plus afstanden til skel.

Vær dog opmærksom på, at træet ikke må påføre skade på dit og naboens fælleshegn.

Kræver retssag at få træ beskåret eller fældet

Du kan blive pålagt at beskære eller fælde et træ, hvis det medfører væsentlige ulemper for din nabo. Det siger de naboretlige grundregler, som kun kommer i spil, hvis din nabo udtager en stævning og kører en sag mod dig. Konflikter om høje træer kan nemlig ikke afgøres af hegnsynet, men kun via egentlige retssager.

Det er svært at sige, hvad der skal til, for at ulemper fra et træ kan siges at være for store. Det beror på et konkret skøn i hver enkelt sag. Ser man på domspraksis, tyder det dog på, at der skal meget til for at komme på kant med naboens tålegrænse. Nedfaldne blade og kortvarige skyggegener er ikke nok.

Tænk på naboen, inden du planter træet

Høje træer er en af de ting, naboer oftest kommer op at skændes over. Derfor er det en god idé at tage hensyn til naboen, når du vælger træets placering.

Planter du fx træet mod syd, vil træets skygge primært falde på din egen grund. Et træ i nærheden af et skel, der vender mod øst eller vest, risikerer derimod at kaste store skygger på nabogrunden.

Husk også at fortælle naboen om dine planer, inden du planter træet. Dialog kan ofte tage brodden af den værste konflikt.

Sådan har retten dømt i sager om høje træer

Der er ingen klare regler for, hvor meget naboens træ skal genere dig, før du kan få rettens ord for, at det skal beskæres eller fældes. Men et par tidligere domme kan give dig et indtryk af retspraksis:

19 m højt træ skulle fældes

I 2009 afgjorde Vestre Landsret, at en boligejer skulle fælde sin 19 m høje nordmannsgran eller skære den ned til 3 meters højde, fordi den skyggede for eftermiddagssolen i naboens gårdhave. Boligejeren skulle desuden betale sagens omkostninger på 12.500 kr.

25 m højt træ kunne blive stående

I 1999 afgjorde Østre Landsret, at en 25 m høj ahorn kunne blive stående, selvom kronen rakte ind over skellinjen, og træet skyggede for naboens terrasse. Landsretten lagde vægt på, at området havde en lokalplan for bevaring af kvarterets særpræg, herunder skovagtig beplantning, og at træet allerede stod der, da naboen købte sin ejendom.

Se videoen 'Må naboens træ hælde ind over min grund?'