Hvordan er du dækket ved skader efter storm?

Har du fået stormskader på din bolig, er det din husforsikring, der skal tages i brug. Er der skader på dine ejendele som følge af stormen, er det din indboforsikring, der dækker. Det kan fx være ved vandskader på møbler.

For begge forsikringer gælder det, at der skal have været storm, for at forsikringen dækker og giver erstatning. Der er tale om storm i forsikringsverdenen, når vindhastigheden er på 17,2 meter pr. sekund eller derover. På forsikringsvejret.dk kan du se, om der har været storm på din adresse. Mange af forsikringsselskaberne anvender samme hjemmeside, når de skal fastslå, om der har været storm på en specifik adresse eller i et område. 

DMI´s definition på storm er, når den gennemsnitlige vindhastighed overstiger 24,5 meter pr. sekund.

Husforsikringen

Forsikring mod storm er en del af den almindelige husforsikring, ligesom brand, indbrud osv. Det betyder, at du er dækket for stormskader på den almindelige husforsikring og derfor ikke behøver en tilkøbsforsikring, som fx når der skal forsikres mod skader som råd og svamp.

Stormskader er i forsikringsverdenen forholdsvis nemme at afgøre. Har du fået en skade pga. storm, er du som regel berettiget til erstatning.

Stormskader på huset kan fx være:

  • Tagmaterialer, der er blæst af.
  • Ruder, der er blevet suget ud.
  • Skader på huset pga. flyvende genstande, fx en trampolin, der blæser igennem et vindue.
  • Træer, der vælter ind over huset.

Forsikring dækker - i nogle tilfælde - skader på drivhus, skur og hegn ved storm

Forsikringen dækker typisk også skader på drivhuse, hvis de er monteret på et muret eller støbt fundament.

Det samme gælder mindre skure i haven: Er de funderet, er de dækket. Sørg for, at mindre skure i haven er nævnt i din police. Du kan godt få dækket skader, men det er altid en god ide at have alle bygninger med. 

Hegn bliver også dækket, hvis skaden ikke skyldes manglende fundering. Det vil sige, at hegnsstolperne skal være gravet godt ned eller monteret på støbte fundamenter. Er der tale om nedgravede træstolper, vil forsikringsselskabet muligvis sikre sig, at stolperne ikke er knækket pga. råd eller svamp.

Har du haft udgifter til skadesbegrænsning, dækkes de også af forsikringen, hvis udgifterne er rimelige. Hvad rimelige udgifter er, vurderes i de enkelte tilfælde. Udgifter til skadesbegrænsninger kan fx være en plade, du skal købe og sætte over et smadret vindue, eller et skadesfirma, der har tildækket et hul i taget.

Indboforsikringen

Dine ejendele er omfattet af indboforsikringen.

Forudsætningen for dækning er, at der er stormskade på boligen. Er det ikke en stormskade, som har forvoldt skade på bygningen og dermed indboet, er der ingen dækning.

Så hvis der eksempelvis er kommet regn ind i boligen, fordi dele af taget er blæst af, vil indboforsikringen dække de vandskader, der måtte være kommet på fx dine møbler.

Sker der et strømsvigt i forbindelse med stormen, vil indboforsikringen fx også dække indholdet af din fryser, hvis det bliver optøet.

Øvrige forsikringer

Bilens kaskoforsikring dækker for skader på bilen. Er der faldet en tagsten ned og har ødelagt forruden, vil bilens kaskoforsikring dække.

Kommer du selv til skade, vil din ulykkesforsikring dække.

Hvad dækker forsikringen ikke ved storm?

Oprydning i haven er ikke dækket af forsikringen. Er der væltet et træ, kan du ikke få dækning for oprydning efter det.

Det gælder til dels også, hvis et træ er væltet ned i dit hus. Husforsikringen betaler kun for fjernelsen af den del af træet, som har ramt huset. Fjernelse af den øvrige del af træet, der ligger i haven, er ikke dækket af forsikringen.

Hvis naboens træ falder ind på din grund uden at beskadige dit hus, er der ikke tale om en forsikringssag.

Generelt dækkes hverken planter, træer, haveanlæg eller haveskulpturer, medmindre skaden er en direkte følge af en dækningsberettiget skade.

En direkte følge af en dækningsberettiget skade er fx, hvis dit tag blæser ned og ødelægger en haveskulptur eller et træ. I det tilfælde vil forsikringen dække skaderne og give erstatning for skulpturen eller træet. Der er typisk angivet nogle maksimale beløb for dækningen i dine betingelser.

Ting udenfor huset, fx havemøbler eller en trampolin, dækkes ikke, medmindre de er blevet beskadiget som en direkte følge af en skade på bygningen. Så hvis taget blæser af dit hus og ned på dine havemøbler, vil forsikringen give erstatning for havemøblerne. Er det selve stormen, der ødelægger havemøblerne, kan du ikke få erstatning.

Er bygningen bestemt til nedrivning, vil forsikringen ikke dække stormskader.

Hvilke forudsætninger skal opfyldes for at få erstatning for stormskader?

Du skal anmelde skader så hurtigt som muligt. Stormskader rammer ofte hele landet samtidigt, og der er mange, der ringer ind. Derfor kan det være svært at komme igennem på telefon, og det kan være en god idé at melde skaden online. Du kan altid senere ringe ind og tale med forsikringsselskabet.

Du skal altid forsøge at afværge eller begrænse en skade. Er der kommet hul i taget, skal du forsøge at få det lukket, fx med en presenning. Du skal ikke gøre det, imens stormen står på, da der ikke skal være risiko for personskade. Når stormen er løjet af, skal du begrænse skaden. Mens stormen står på, kan du sætte spande under hullet for at undgå vand på indbo.

Har du haft udgifter til skadesbegrænsning, skal du huske at gemme kvitteringerne. Har du ingen kvitteringer, kan forsikringsselskabet ikke dække.

Forsikringen skal have mulighed for at taksere skaden. Du må derfor ikke gå i gang med at smide ting ud og udbedre skaden, inden du har talt med dit forsikringsselskab. Tag mange billeder af skaderne, så du har dokumentation på stormskaden, som du kan vise dit forsikringsselskab.

Du bør sikre dig at, alle bygningerne på grunden er omfattet af din husforsikring. det gør det langt nemmere, hvis du skal have dækning for skader på også de mindre skure mv. der kan være på din grund. 

Hvad kan du forvente i erstatning for stormskader?

Husforsikringen dækker de fleste ting med nyt for gammelt. Er der fx en rude, der er smadret i et vindue, vil forsikringen dække med en ny rude. Der vil ikke blive trukket penge fra erstatningen pga. afskrivning.

Der er dog visse bygningsdele, hvor der er afskrivning på. Afskrivning betyder, at jo ældre dine bygningsdele er, jo mindre vil du få udbetalt af forsikringen. Der er typisk afskrivning på følgende bygningsdele:

  • Tagpaptage
  • Undertage af plast eller lignende
  • Stråtage
  • Antenner.

Du kan læse i dine forsikringsvilkår, hvilke afskrivningstabeller der er.

På indboforsikringen er der afskrivninger på de fleste ting. Du kan ikke forvente af få fuld dækning for en 10 år gammel sofa eller for et 8 år gammelt tv. Læs om reglerne for afskrivning i dine forsikringsvilkår.

Der er som regel altid en selvrisiko, som du skal betale. Selvrisikoen kan variere i pris. Det afhænger af, hvordan du har valgt at lade dig forsikre.

Er det din eller naboens forsikring, der dækker stormskader?

Er naboens træ væltet ned og har beskadiget dit hus, er det din forsikring, du skal melde det til, og det vil være din forsikring, der dækker dine skader.

Er der tale om et fælles hegn, skal begge ejere melde det til forsikringen, og begge ejeres forsikring vil dække hegnet.

Der er ofte selvrisiko på dine forsikringer. Hvis det er dit forsikringsselskab, der dækker skaderne, er det dig, der bliver opkrævet selvrisikoen. Det gælder også, selvom det er din nabos træ, der forvolder skaden.

Hvad gør du, hvis du er utilfreds med forsikringsselskabet?

Mener du, at du ikke har fået den korrekte dækning, har du mulighed for at klage. I første omgang kan du klage til dit forsikringsselskab. De fleste forsikringsselskaber har en klageafdeling, du kan skrive til.

Er du stadig utilfreds med dækningen, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring. Det koster 200 kr. i klagegebyr. Læs på Ankenævnet for Forsikrings hjemmeside, hvordan du indsender en klage.