Hvis din bolig er ramt af skader efter en stormflod, dækker dine almindelige husforsikringer ikke.

Der er derimod mulighed for, at du kan få dækket dine udgifter gennem Stormflodsordningen, der er offentligt finansieret. Det er en forudsætning, at Stormrådet vurderer, at der har været stormflod eller oversvømmelse fra et vandløb eller en sø i lige netop dit område.

Hvis Stormrådet afgør, at der har været stormflod, der hvor du bor, har du mulighed for at få dækket dine skader. 

Kort om stormflodsordningen

  • Stormflodsordningen er en offentlig ordning, der er reguleret i loven om stormflod
  • Ordningen finansieres af alle med en brandforsikring. Hver forsikringstager bidrager solidarisk med 30 kr. pr. år
  • Udbetaling af erstatninger påvirker derfor ikke forsikringsselskabernes økonomi
  • Forsikringsselskabernes rolle er alene at vurdere og opgøre skaderne efter reglerne fra Stormrådet. Dette arbejde får de penge for af Stormrådet
  • For flere oplysninger om, hvad der dækkes og ikke dækkes, kan du læse denne artikel

Kilde: Forsikring & Pension

Sådan søger du erstatning efter stormflod

Hvis du har haft en stormflodsskade, skal du først kontakte dit forsikringsselskab. Dit forsikringsselskab kan hjælpe dig med at få overblik over det videre forløb.

Rent praktisk skal din stormflodsskade være anmeldt inden to måneder fra det tidspunkt, hvor Stormrådet har erklæret stormflod i dit område.

Er dit hus brandforsikret i ét selskab og indboforsikret i et andet, skal du anmelde skaden til det selskab, hvor dit hus er brandforsikret.

Forsikringsselskabet kan både hjælpe dig i forhold til skadesbegrænsende foranstaltninger, ligesom de kan forklare dig, hvordan du anmelder din skade, hvilken dokumentation du skal bruge og så fremdeles.

Når din sag er klar til at blive anmeldt, skal det ske igennem Stormbasen. Du skal anmelde din sag hos Stormbasen, uanset om du allerede har haft en dialog med dit forsikringsselskab.

Du kan klage over forsikringsselskabet

Hvis du senere er utilfreds over forsikringsselskabets håndtering af din sag, kan du klage til Stormrådet, som fører tilsyn med forsikringsselskabernes sagsbehandling.

En oversigt over Stormrådets afgørelser af klager over forsikringsselskabernes afgørelser i stormflodssager findes her.