Hvis din bolig er ramt af skader efter en stormflod, dækker dine almindelige husforsikringer ikke.

Der er derimod mulighed for, at du kan få dækket dine udgifter gennem Naturskaderådet, der er offentligt finansieret. Det er en forudsætning, at Naturskaderådet vurderer, at der har været stormflod eller oversvømmelse fra et vandløb eller en sø i lige netop dit område.

Hvis Naturskaderådet afgør, at der har været stormflod i det område, hvor dit hus eller sommerhus ligger, har du mulighed for at få dækket dine skader. 

Sådan søger du erstatning efter stormflod

Hvis du har haft en stormflodsskade, skal du først kontakte dit forsikringsselskab. Dit forsikringsselskab kan hjælpe dig med at få overblik over det videre forløb.

Rent praktisk skal din stormflodsskade være anmeldt inden to måneder fra det tidspunkt, hvor Naturskaderådet har erklæret stormflod i dit område.

Er dit hus brandforsikret i ét selskab og indboforsikret i et andet, skal du anmelde skaden til det selskab, hvor dit hus er brandforsikret.

Forsikringsselskabet kan både hjælpe dig i forhold til skadesbegrænsende foranstaltninger, ligesom de kan forklare dig, hvordan du anmelder din skade, hvilken dokumentation du skal bruge og så fremdeles.

Når din sag er klar til at blive anmeldt, skal det ske igennem Naturskaderådet. Du skal anmelde din sag hos Naturskadebasen, uanset om du allerede har haft en dialog med dit forsikringsselskab.

Kan man klage over sit forsikringsselskab?

Hvis du senere er utilfreds over forsikringsselskabets håndtering af din sag, kan du klage til Naturskaderådet, som fører tilsyn med forsikringsselskabernes sagsbehandling.

En oversigt over Naturskaderådets afgørelser af klager over forsikringsselskabernes afgørelser i stormflodssager findes her.