Tema

Varsel om stormflod

En stormflod er en oversvømmelse forårsaget af, at kraftig vind presser store vandmasser fra havet og ind over land. Under en stormflod stiger risikoen for oversvømmelse, der kan føre til enorme skader i din bolig.

Når DMI udsender varsel om stormflod, er det begrænset, hvad du kan nå at gøre for at forebygge oversvømmelse af din bolig, hvis den ligger i et risikoområde. 

Her på siden giver Videncentret Bolius dig uvildige oplysninger om, hvad du kan nå at gøre. Du kan også læse mere om, hvordan beredskabet i dit lokalområde forholder sig til et varsel om stormflod. 

Sådan forbereder du dig på en stormflod

Hvis du kan sætte hak ud for hvert af nedenstående punkter, kan du nedbringe risikoen for oversvømmelser i din bolig markant.

  • Afblænd ventilationshuller i ydervægge og udsatte åbninger med træplader eller presenninger
  • Hav sandsække parat
  • Put dyrebare ejendele i plastbokse og flyt dem væk fra kælderen
  • Begræns opstigende kloakvand
  • Hold dig orienteret og følg myndighedernes udmeldinger på sociale medier, hjemmesider og via pressen

Hent hele tjeklisten for at få flere gode råd, som du kan bruge med det samme.

Fakta om stormflod

Stormflod er oversvømmelse som følge af en ekstrem høj vandstand i havet

Fakta om stormflod

Ca. 45 % af Danmarks befolkning bor i kystbyerne, der er særligt udsatte

Fakta om stormflod

Betingelsen for at erklære stormflod er, at den statistisk sker sjældnere end hvert 20. år

Fakta om stormflod

Naturskaderådet afgør i samarbejde med DMI og Kystdirektoratet, om der har været stormflod i et område på et bestemt tidspunkt

Fakta om stormflod

Julestormfloden i 1717 er blandt de mest kendte stormfloder, ca. 11.150 personer og 100.000 dyr druknede

chevron_left
chevron_right

Sådan reagerer beredskabet på stormflod

Når DMI udsender varsel om stormflod, går beredskabet i gang med at forberede sig til de mulige oversvømmelser.

Læs, hvordan beredskabet fungerer

Få overblik over risikoen for oversvømmelse ved stormflod i din kommune

På det interaktive danmarkskort nedenfor kan du se din kommunes plan for klimatilpasning. Du kan også se, hvilken risikogruppe kommunen er i. Risikogruppen angiver kommunens behov for beskyttelse mod oversvømmelse ud fra en analyse, som Kystdirektoratet lavede i marts 2017.

Kortet viser også, hvor meget der er blevet udbetalt i erstatning som følge af skader, der er opstået efter stormflod. Oplysningerne er blandt andet hentet hos Kystdirektoratet, DMI og Stormrådet. 

Laveste risikogruppe
Højeste risikogruppe
 
 
 
 
 

Se, hvad der sker under en stormflod

Danmark har flere gange i løbet af de seneste årti oplevet voldsomt vejr med store konsekvenser til følge, og særligt én begivenhed har sat sine spor i nyere tid.

Stormen Bodil raserede store dele af landet i december 2013 med store materielle skader til følge. Med tidslinjen nedenfor har vi rekonstrueret forløbet omkring stormen, så du kan få en oplevelse af, hvordan Bodil blev oplevet af vejrtjenester, beredskab, medier og borgere i al almindelighed.

Før stormen Bodil i 2013

Onsdag 4. december kl. 14.51

Stilhed før stormen

DMI observerer lavtrykket en uge i forvejen over Grønland og kunne derfor varsle længe i forvejen. Dagen inden stormen 5. december udsender DMI følgende varsel: "Torsdag middag rammes Danmark af storm eller stærk storm, 23 til 28 m/s først fra sydvest, senere nordvest med særdeles kraftige vindstød af orkanstyke 35 til 40 m/s. Stormen starter torsdag middag ved den jyske vestkyst og breder sig i løbet af eftermiddagen og aftenen til resten af landet".

Torsdag 5. december kl. 14.00

Infrastruktur lukkes ned

I erkendelse af stormens ventede styrke, lukker Banedanmark for al togtrafik i Jylland fra kl. 14:00, Fyn fra kl. 16:00 og Sjælland fra kl. 18:00. Storebæltsbroen, Vejlefjordbroen, Den nye Lillebæltsbro, Den gamle Lillebæltsbro, Svendborgsundbroen, Øresundsbroen, Limfjordsbroen og Alssundbroen lukker for trafik. Københavns Lufthavn lukker for al flytrafik fra kl. 18:30.

Under stormen

Torsdag 5. december kl. 16.20

Orkanvarsel

Mens stormen Bodil raserer, opgraderer DMI sit varsel fra storm til orkan i Nordjylland og Midt-Vestjylland. Ved kysten i Nordvestjylland varsles kortvarige vindstyrker op til 35 m/s fra nordvest. Vinden aftager først på aftenen til under 30 m/s, hvorefter DMI afvarsler.

Torsdag 5. december kl. 19.30

Vandstandene stiger

Nordvest-vinden presser store mængder vand op i to meters højde inde i Roskilde Fjord og truer blandt andet med at oversvømme Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Oversvømmelser er generelt et problem, da store dele af Danmarks kyster bliver ramt af stormflod i forbindelse med stormen. Stormflod forekommer hyppigst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen.

Torsdag 5. december kl. 21.15

Familier drevet fra hus og hjem

Stormen Bodil brager ind over det tidligere sommerhusområde i Jyllinge Nordmark på Sjælland, hvor 230 af byens indbyggerne fordrives fra deres hjem. Også i Frederikssund på Sjælland bliver familier tvunget på flugt.

Efter stormen

Fredag 6. december kl. 00.07

Overblik efter stormen

DMI afvarsler stormvarsel for Nordjylland, Vest. og Sydsjælland samt København og Nordsjælland. Der er fortsat stormvarsel for Midt-Vestjylland, Syd- og Sønderjylland og Bornholm. Status efter stormen er, at mange familier er fordrevet fra deres hjem, og der er massive oversvømmelser i mange lavtliggende områder. En 72-årig kvinde mistede livet da den varebil, hun var passager i, væltede omkuld på landevejen mellem Holstebro og Krunderup.

Fredag 6. december kl. 13.15

Blandt Danmarkshistoriens dyreste

I alt har Beredskabsstyrelsen pumpet omkring én milliard liter vand væk fra de ramte områder rundt om i Danmark efter Bodils hærgen. Bodil blev den fjerdedyreste storm i Danmarkshistorien. Efter Bodil modtog forsikringsselskaberne anmeldelser om 95.560 skader, der udløste forsikringserstatninger for 1,6 mia. kroner.

Torsdag 15. januar kl. 08.00

Årelangt efterspil

13 måneder efter stormen havde nogle boligejere stadig ikke fået afklaring fra forsikringen efter de oversvømmelser, Bodil blandt andet fremprovokerede. Det var fx tilfældet i Jyllinge Nordmark på Sjælland. Vandstanden slog rekorder i Roskilde Fjord og Holbæk Fjord.