Spørg Bolius

Skader efter stormflod - hvordan dækker forsikring?

Hej Bolius

I beskriver stormskader, men der er også vandskader grundet forhøjet vandstand.

Især her hvor vi bor er man blevet ramt af en mindre tsunamibølge, der har sat mange huse under vand.

Hvordan forholder man sig rent forsikringsmæssigt til skade fra oversvømmelse?.

Kære Bjørn K.

Skader efter stormflod dækkes ikke af forsikringen, men af den særlige "stormpulje" hvis stormrådet afgør at der har været stormflod.

Hvis dit hus er brandforsikret, kan du søge erstatning hvis du har haft en stormflodsskade, anmeldelsen sker via dit forsikringsselskab.

Når der gives erstatning fra stormflodsordningen, bliver der dog altid fratrukket en selvrisiko i erstatningsbeløbet.

Selvrisikoen stiger for hver gang man har haft stormflod men for 1. gang man får oversvømmelse pga. stormflod er der følgende selvrisici.

For løsøre/indbo er det  5 % af den samlede erstatning.

For skader på bygninger er selvrisikoen 5% af erstatningsbeløbet for første stormflodsskade på private helårsbygninger bygninger og minimum 5.000 kroner. For fritidshuse er det 10% af erstatningsbeløbet.

Der er indført et loft på selvrisikoen som maksimalt må være på 30.000 kroner samlet for indbo og hus ved helårsboliger.

Selvrisikoloftet på fritidshuse er samlet maksimalt 50.000 kroner

Du skal altid gøre hvad du kan for at begrænse skaderne. 

Læs nærmere om hvordan du helt praktisk skal forholde dig på forsikringsselskabs hjemmeside og hos Stormrådet.

Læs mere her: Dækning af skader ved stormflod

Og her:Stormrådet - Sådan får du erstatning ved stormflod

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine R. Sode, fagekspert

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden