Hvem skal du melde flytning til?

Hvis du flytter, skal du senest fem dage efter, du er flyttet, melde flytning til folkeregisteret i den kommune, du er flyttet til. PostNord får så automatisk besked om den nye adresse.

Du skal selv meddele adresseændring eller opsigelse til dine øvrige kontakter, fx:

 • Arbejdsgiver
 • Bank, konto- og medlemskort
 • Diverse abonnementer og medielicens
 • Foreninger og øvrige fritidsaktiviteter
 • Forsyningsselskaber
 • Tandlæge

Folkeregisteret

Hvis din flytning til den nye adresse er af permanent karakter, skal du melde din adresseændring til folkeregisteret i den kommune, du flytter til senest fem dage efter, du har skiftet bopæl. I de fleste kommuner kan du tidligst melde din flytning fire uger før, du flytter.

Anmeldelsen foregår digitalt via borger.dk, hvor der også findes en udførlig anvisning til, hvordan du udfylder de elektroniske blanketter, hvis du er i tvivl om proceduren. Anmeldelsen kræver log in med NemID eller MitID.

PostNord

PostNord får automatisk besked om din nye folkeregisteradresse.

Når du har meldt flytning, bliver breve, blade og magasiner automatisk eftersendt til din nye adresse de første seks måneder. Dog eftersender PostNord ikke pakker. De bliver returneret til afsenderen.

Det har tidligere været muligt at få posten leveret på en anden adresse end der, hvor du har din folkeregisteradresse, fx i sommerhus i sommerperioden. Det er ikke længere muligt, da PostNord trækker oplysninger direkte fra folkeregisteret og kun leverer post på folkeregisteradressen.

Hvis du i en periode har brug for at få din post sendt til en anden adresse end din folkeregisteradresse, er den eneste mulighed at bede afsenderen om at sende til en anden adresse eller fx aftale med nogen på din folkeregisteradresse, at de videresender din post i perioden.

Vær også opmærksom på, at en del post fra fx forsyningsselskaber kan modtages som elektronisk post i e-Boks.

Forsyningsselskaber

Sørg for at melde din flytning til de forsyningsselskaber, der forsyner dig med el, vand, gas, fjernvarme m.v. Husk også at aflæse dine målere. Bemærk, at du som forbruger hæfter for elforbruget på fraflytningsadressen indtil den dato, din aftale med leverandøren officielt er opsagt.

Glemmer du at melde flytning til fx din el-leverandør, kan du således risikere at skulle betale for den strøm, der er blevet brugt på adressen, efter du er fraflyttet.

Tjekliste: Dem skal du huske at melde flytning til

 • Borger.dk – her flytter du din folkeregisteradresse. Giver automatisk besked til PostNord.
 • Arbejdsgiver
 • Bank, konto- og medlemskort
 • Diverse abonnementer og medielicens
 • Foreninger og øvrige fritidsaktiviteter
 • Forsyningsselskab
 • Tandlæge

Her kan du også få en tjekliste til, hvordan du klarer flytningen uden et flyttefirma.

Hvad er reglerne for erhvervsadresser og dødsboer?

For erhvervsadresser og dødsboer gælder særlige regler, hvor det vil være en god idé at kontakte PostNords kundeservice, hvis du har spørgsmål i forbindelse med flytning.

Vil du have hemmelig postadresse?

Ligesom du kan oprette et hemmeligt telefonnummer, kan du også holde din postadresse hemmelig, hvis du ønsker det.

Dermed kan ingen finde din postadresse via de ellers tilgængelige søgemaskiner. PostNord er dog jf. CPR-lovens § 10, stk. 2, forpligtet til at give oplysninger om din adresse, hvis kommunalbestyrelsen rejser begæring om dette.

Virksomheder kan ikke have hemmelig adresse.

Hvad hvis posten udebliver?

Når du meddeler adresseflytning til Folkeregistret i din kommune, vil al den post, der sendes til dig på din gamle adresse, automatisk blive videresendt til den nye i en periode på seks måneder.

Det betyder, at du i praksis har seks måneder til at få meddelt alle, der sender dig post, både private breve, abonnementer m.v., at du er flyttet, og at de derfor skal sende posten til den nye adresse

Efter denne periode returnerer PostNord al post til afsenderen med påtegningen "adressaten flyttet". Er der ingen afsenderadresse, bliver posten behandlet som uanbringelig, hvilket som oftest betyder, at du ikke modtager den.

Samme påtegning, "adressaten flyttet", bliver anvendt, hvis du ønsker din nye adresse hemmeligholdt, så i den situation er det ekstra vigtigt, at du sørger for at informere alle dem, du ønsker skal kende til din nye adresse.

Udebliver posten efter din flytning, skal du henvende dig til dit "nye", lokale posthus, når du bliver bekendt med fejlen. Har du mulighed for det, er det derfor en god idé at aftale med den nye beboer, at vedkommende eftersender eventuel post.

Hvis ingen umiddelbart flytter ind på din gamle adresse, kan du forsøge at få naboer eller evt. vicevært til med jævne mellemrum at eftersende fejlagtigt leveret post.

Hvordan gør du det selv nemmere for posten at finde frem til dig?

Først og fremmest skal du gøre det så nemt som muligt for post- og avisbude samt alle andre post- og pakkeleverandører at se, hvem der bor på din adresse. Husk at sætte et tydeligt navneskilt med samtlige navne på beboerne på din postkasse og hoveddør.

Sørg for, at tilsvarende navneskilte fjernes fra din gamle adresse, og husk at flytte en eventuel "Ingen reklamer - tak"-ordning med.