Agersnerlen er en elegant plante med lange, slyngende stængler. Blomsterne er rosa og tragtformede, bladende grønne og spydformede. Den blomstrer fra juni til september. Desværre gør plantens ekstremt lange pæleagtige rødder, at den nærmest umulig at komme af med, hvis først den har fået fæste.

Stænglerne over jorden har en tendens til at vokse sammen med stauder og buske. Og under jorden breder rødderne sig til alle sider og kan nå flere meter ned i jorden. Der dannes knopper på rødderne, og blot en enkelt rodstump med knop er nok til at danne en ny plante.

Sådan bekæmper du agersnerlen

Agersnerlen kan ikke bekæmpes som andre typer af ukrudtsplanter. Bruger du redskaber, kan du ikke undgå at komme til at hakke nogle af agersnerlens rødder over, og det giver bare endnu flere planter. Uanset om, agersnerlen er i køkkenhaven, blomsterbedet eller mellem fliser, i perlesten og belægninger, er rådene:

  • Håndlug: Løsn jorden med en gravegreb og pil agersnerlens rødder op med fingrene. Brænd rødderne, eller destruer dem på anden måde. Kast dem endelig ikke i kompostbunken, hvor de blot vil sprede sig.
  • Dæk jorden til med sort plastik eller andet lystæt materiale i 1-2 år: Det er bedste og eneste metode, hvis du for alvor har fået agersnerlen ind i haven.
  • Hak jorden hyppigt: Hvis du har et område, du ikke kan komme til at håndluge eller dække til i en sæson eller to, kan du holde agersnerlen i ave ved at hakke hyppigt med fx en cirkelhakke. Men du kan desværre ikke forvente, at planten giver op af den.

Virker ukrudtsmidler på agersnerlen?

Roundup og lignende ukrudtsmidler kan godt bruges mod agersnerlen. Hvor effektivt det er, kommer meget an på, om du bruger midlet korrekt, og hvor stort rodnettet på planten er blevet.

Sprøjt kun på selve agersnerlen, så du ikke også udrydder blomster eller grøntsager, og sprøjt ikke med ukrudtsmidler i blæsevejr. Pensl evt. ukrudtsmidlet direkte på agersnerlen.

Mange gartnere advarer dog mod brugen af Roundup og andre ukrudtsmidler i private haver, fordi haveejere ofte bruger meget større doser, end der står anbefalet på produkterne, og det går ud over miljøet.

Så deres råd er: Lug med håndkraft, og hvis du vil bruge ukrudtsmidler, så husk altid at overholde de anbefalede doser.

Hvornår skal du bekæmpe agersnerlen?

  • Årstid: Lær de tidlige skud fra agersnerlen at kende, og lug den væk i marts/april.
  • Vejr: Brug fingre eller en gravegreb i fuld sol, når jorden ikke er for våd – men heller ikke for tør. Så vil de planter og rødder, du har gravet op, visne hurtigt og være nemme at rive sammen, uden at de når at slå rod igen.
  • Hvor ofte: Du får altid det bedste resultat ved en grundig forårsklargøring af haven og derefter lugning ca. en gang om ugen. Bruger du bare 20 minutter om ugen på ukrudt, kommer du langt.

Kan du bruge agersnerlen til noget?

Agersnerlen har tidligere været brugt til sygdomsbekæmpelse, men nu betragtes den af de fleste som en irriterende ukrudtsplante. Selv om blomsterne er yndige, er den svær at plukke og tage med ind i vaser, da kronbladene falder af, inden du har taget mange skridt. I naturen blomstrer den kun en enkelt dag.