Spørg Bolius

Hvornår skal vi sælge lejligheden til vores søn?

Hej Bolius

Vores søn skal overtage en lejlighed vi har købt og som han har boet i de
seneste 7 år. For at undgå et kurstab skal overtagelsesdagen være 1/4 2015, hvor F3 lånet udløber. Vi vil gerne være sikre på, at prisen kan fastsættes på grundlag af seneste offentlige vurdering fremfor den som kommer i 2015, da dette formentlig er mest attraktivt for vores søn. Vi vil derfor gerne vide hvornår handlen senest bør gennemføres for at sikre, at der ikke bliver problemer i relation til 2015 vurderingen.

Hilsen Ole R

Kære Ole R.

Der er ingen der kan forudsige om den offentlige vurdering af lejligheden vil være højere eller lavere i 2015.

Når du sælger til din søn kan du sælge under markedsprisen, men prisen må ikke være lavere end den nyeste (senest bekendtgjorde) kontante ejendomsvurdering minus 15 procent, medmindre helt særlige forhold kan dokumenteres.

Dette fremgår af "Værdiansættelsescirkulæret"

Men som du kan læse her på Skats side om forældrekøb er det ikke helt så enkelt hvis lejligheden er registreret som udlejet:

"Du kan altid sælge boligen til markedsværdien. Markedsværdien er den pris, som tilsvarende boliger sælges til. Hvis boligen ikke vurderes som udlejet, kan du sælge den til mindst 85 procent af den seneste offentlige ejendomsvurdering. Hvis du sælger den billigere, betragter SKAT forskellen som en gave til dit barn.

Udlejede boliger vurderes lavere end frie (ikke udlejede) boliger. Er din bolig vurderet som udlejet, kan du derfor ikke sælge til 85 procent af den offentlige vurdering. Du skal i stedet sælge boligen til markedsværdien.

Du kan se på vurderingsmeddelelsen, om din bolig er vurderet som udlejet.

Inden du beder SKAT om en ny vurdering, skal du opsige lejekontrakten. Dit barn må godt blive boende i opsigelsesperioden. Når du har fået den nye vurdering, kan du sælge boligen til dit barn for 85 procent af den nye vurdering.

For at få en ny vurdering skal du sende en skriftlig anmodning til SKAT. Du kan sende din anmodning til det skattecenter, der passer dig bedst, eller du kan sende den via e-mail."

 

 

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden