Spørg Bolius

Kan jeg overdrage bedsteforældrekøbs lejligheden til min søn - han ikke skal bo der men leje ud til andre?

Hej Bolius

 Jeg købte i 2014 en lejlighed i Odense som et forældrekøb (bedsteforældre). Lejligheden skulle bruges som bolig for mit barnebarn i hendes videre studier, men hun fortsatte imidlertid disse i Ålborg. Derved blev der ikke tale om et såkaldt forældrekøb. I stedet for at sælge den igen umiddelbart blev den udlejet til 3.person. Den er fortsat udlejet.

Nu vil jer gerne overdrage lejligheden til min søn, der gerne vil bruge den som investeringsobjekt og fremtidig bolig for hans børn. Han vil fortsætte udlejningen til 3.person, så vi er klar over, at han ikke kan sælge den uden at blive beskattet af en eventuel fortjeneste, hvis han ikke selv bor i den.

Det kan oplyses, at lejligheden, der blev købt for kr. 861.000,- , er offentlig vurderet til kr.820.000,-. Der er et realkreditlån i den med en restgæld på ca. kr. 755.000,-

Tanken er at overdrage den med en skødepris på denne restgæld. Det kan gøres inden for +/- 15% reglen. Den er imidlertid i vurderingsstyrelsens system stadig registreret som "fri" så mit spørgsmål er, om overdragelse kan ske uden skattemæssige konsekvenser og kan det gøres uden at min søn skal flytte ind i den. Som nævnt vil det ikke ske. Han vil blot fortsætte udlejningsvirksomheden. Venlig hilsen

Hej

Ifølge Værdiansættelsescirkulæret fra 1982 er SKAT forpligtet til – under normale omstændigheder - at acceptere en overdragelsessum på den senest offentliggjorte vurdering plus/minus 15 procent, når du sælger til ”nærtstående”.

I skatteteknisk forstand anses den skattepligtiges ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses ægtefæller for nærtstående. Vær dog opmærksom på, at der er tale om en praksis og at Skattestyrelsen har mulighed for at gøre indsigelse.

Ønsker du et mur- og nagelfast svar, har du har mulighed for at bede Skattestyrelsen om en bindende svar på din problemstilling. Sørg for at ridse alle forudsætninger op og bed derefter Skat om et svar på, om de vil godkende salgsprisen uden skattemæssige konsekvenser.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Jørgen Munksgaard Rasmussen, boligøkonomisk fagekspert

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden