Med BoligJobordningen har alle personer over 18 år i en husstand haft mulighed for – hvis alle betingelser er opfyldt – at få fradrag for udvalgte service- og håndværksydelser (servicefradrag eller håndværkerfradrag), som er udført i dit private hjem eller fritidsbolig.

Pr. 1. april 2022 blev håndværkerfradraget (fradrag for håndværksydelser) afskaffet, men servicefradraget lever stadig.

Indberet håndværkerfradrag og servicefradrag for 2022

Hvis du har benyttet håndværkerfradraget for 2022, skulle arbejdet være udført senest 31. marts 2022 og regningen betalt senest 31 maj 2022.

For serviceydelser skal arbejdet være udført i 2022 og betalt senest 28 februar 2023.

Derudover skal du indberette informationer om udgiften, udførerens CVR-nummer eller personnummer samt dato for betaling.

Du skal indberette oplysninger om både håndværkerfradrag og servicefradrag for arbejde udført i 2022 til Skattestyrelsen senest 1. maj 2023.

Sådan indberetter du dit fradrag:

  1. Klik videre på "Oplys servicefradrag" eller ”Oplys håndværkerfradrag” og log på med NemID/MitID.

  2. Oplys, hvor arbejdet er udført (helårsbolig, fritidsbolig i Danmark eller fritidsbolig i udlandet), vælg hvilken ydelse på Skats liste det udførte arbejde vedrører, notér hvem der har udført arbejdet, cpr- eller CVR-nummer, datoen for, hvornår arbejdet er udført, og faktura er betalt, samt beløbet for arbejdslønnen uden moms.

  3. Tryk på "Overfør" - beløbet bliver derefter automatisk overført til årsopgørelsen for 2022.

Indberet servicefradrag for 2023:

Du kan oplyse dit forventede servicefradrag for 2023 i forskudsopgørelsens felt 461.

Hvis du allerede har modtaget og betalt regninger for serviceydelser, kan du oplyse dem i TastSelv. Vælg "Forskudsopgørelsen 2023" og tryk på lommeregneren ud for "Servicefradrag, felt 461".

Når beløbet er oplyst og betalingsdato er anført, bliver fradraget overført til din årsopgørelse for 2023.

Indberet håndværkerfradrag og servicefradrag for 2021:

Hvis du ikke har fået indberettet dine fradrag for 2021, kan du nå det endnu:

Vælg "Ret årsopgørelsen" og tryk på lommeregneren ud for "Håndværkerfradrag rubrik 460".

Hvis du skal have hjælp til at bruge TastSelv, kan du ringe til Skattestyrelsen på telefon 72 22 18 18 og få hjælp til indtastningen.

Indberetning af fælles udgifter

Flere personer i en husstand kan få fradrag for den del af en udgift, som de hver især har betalt elektronisk. Hver person skal indtaste sin andel af udgiften i TastSelv.

Hvis en i familien har betalt hele fakturaen samlet, gælder:

  • Ægtefæller og samlevere med fællesøkonomi kan som de eneste dele et fradrag, selv om den ene part har betalt hele regningen.
  • Hvis et hjemmeboende barn eller andre i husstanden over 18 år skal have fradrag for den del af udgiften, de har betalt, skal barnet have betalt et beløb svarende til, at den del af betalingen, der er for selve arbejdslønnen, svarer til det beløb, der indtastes og kan give fradrag.
  • Beløbet skal betales elektronisk - enten direkte til håndværkeren eller til den i husstanden, som har betalt, i forbindelse med dennes betaling til håndværkeren.

Sådan indberetter andre dit servicefradrag for dig

Du kan autorisere andre til at indberette dit servicefradrag for dig. Det gør du i TastSelv under Profiloplysninger. Tryk på fanen "Autorisation af rådgivere/andre".

Hvad er håndværkerfradrag?

Hvad er betingelserne for at få håndværkerfradrag?

Hvilke tidsfrister skal du være opmærksom på?

Hvad er særligt ved servicefradraget?

Hvordan får du mest værdi ud af håndværkerfradraget?

chevron_left
chevron_right