Med BoligJobordningen har alle personer over 18 år i en husstand haft mulighed for, hvis alle betingelser er opfyldt, at få fradrag for udvalgte service- og håndværksydelser (servicefradrag eller håndværkerfradrag), som er udført i dit private hjem eller fritidsbolig.

Pr. 1. april 2022 afskaffes fradrag for håndværksydelser - tidligere kendt under både "håndværkerfradraget" og "BoligJobordningen" - som led i finanslovsaftalen for 2022, men servicefradraget bibeholdes.

Indberet håndværkerfradrag 2021

Hvis du vil benytte håndværkerfradraget for 2021, skal du have betalt regningen digital senest to måneder efter årsskiftet, altså senest 28. februar 2022. For håndværkerfradrag i 2022 skal arbejdet være udført senest 31 marts 2022 skal du have betalt regningen senest 31 maj 2022. For serviceydelser gælder at arbejdet skal være udført i 2022 og betalt senest 28 februar 2023. Derudover skal du indberette informationer om udgiften, udførerens CVR-nummer samt dato for betaling.

Du skal indberette oplysninger om håndværker- og servicefradrag for arbejde udført i 2021 til Skattestyrelsen senest 1. maj 2022, og du kan gøre det fra 17. januar 2022. Arbejde omfattet af servicefradraget, som er udført i 2022, skal indberettes senest 1 maj 2023

Sådan indberetter du:

  1. Klik på "Oplys håndværkerfradrag" og log på med Nem-ID

  2. Oplys, hvor arbejdet er udført (helårsbolig, fritidsbolig i Danmark eller fritidsbolig i udlandet, vælg hvilken ydelse på Skats liste det udførte arbejde vedrører, notér hvem der har udført arbejdet, cpr- eller CVR-nummer, datoen for hvornår faktura er betalt samt beløbet for arbejdslønnen uden moms.

  3. Tryk på "Overfør" - beløbet bliver derefter automatisk overført til årsopgørelsen for 2021.

Guide: Sådan indberetter du dine håndværkerudgifter

  1. Log på TastSelv Borger med enten Nem-ID eller TastSelv-kode.
  2. Vælg "Årsopgørelse" og "Ret årsopgørelsen" under det pågældende år.
  3. Begrund dine rettelser i årsopgørelsen.
  4. Klik på lommeregneren ved rubrik 460, der ligger under "Ligningsmæssige fradrag" og følg vejledningen.

Skattestyrelsen overfører automatisk de indtastede oplysninger som et fradrag på din årsopgørelse.

Hvis du skal have hjælp til at bruge TastSelv, kan du ringe til Skattestyrelsen på telefon 72 22 18 18 og få hjælp til indtastningen.

Indberetning af fælles udgifter

Flere personer i en husstand kan få fradrag for den del af en udgift, som de hver især har betalt elektronisk. Hver person skal indtaste sin andel af udgiften i TastSelv Borger.

Hvis en i familien har betalt hele fakturaen samlet, så gælder:

  • Ægtefæller og samlevere med fællesøkonomi kan som de eneste dele et fradrag, selv om den ene part har betalt hele regningen.
  • Hvis et hjemmeboende barn eller andre i husstanden over 18 år skal have fradrag for den del af udgiften, de har betalt, skal barnet have betalt et beløb svarende til, at den del af betalingen, der er for selve arbejdslønnen, svarer til det beløb, der indtastes og kan give fradrag.
  • Beløbet skal betales elektronisk - enten direkte til håndværkeren eller til den i husstanden, som har betalt, i forbindelse med dennes betaling til håndværkeren.

Sådan indberetter andre dit håndværkerfradrag for dig

Du kan autorisere andre til at indberette dit servicefradrag for dig. Det gør du i TastSelv under Profiloplysninger. Tryk på fanen Autorisation af rådgivere/andre.

Fageksperten forklarer: 5 spørgsmål og svar om håndværkerfradrag

Hvad er håndværkerfradrag?

Hvad er betingelserne for at få håndværkerfradrag?

Hvilke tidsfrister skal du være opmærksom på?

Hvad er særligt ved servicefradraget?

Hvordan får du mest værdi ud af håndværkerfradraget?

chevron_left
chevron_right