Der er en række krav, du skal opfylde, hvis du vil trække udgiften til dit service- eller vedligeholdelsesarbejde fra i skat. Videncentret Bolius har lavet en tjekliste over de 10 vigtigste krav, som er afgørende for, at du kan få håndværker- eller servicefradrag.

Vil du have mere viden om servicefradraget, kan du blive klogere på vores omfattende temaside.

1. For håndværkerfradraget skal arbejdet være udført senest 31. marts 2022. Arbejdet skal være udført i din faste bopæl, og det er et krav, at du bor i boligen. Skal du have fradrag for arbejde udført i dit sommerhus, kræver det, at du betaler ejendomsværdiskat for sommerhuset.

2. Du får ikke anden offentlig støtte til arbejdet.

3. Du har almindelig skattepligt i Danmark og er fyldt 18 år inden udgangen af det år, hvor arbejdet bliver udført.

4. Du kan kun få håndværkerfradrag, når du har vedligeholdelsespligt. Bor du i lejebolig, andelsbolig eller ejerlejlighed, kan du kun få  håndværkerfradrag i den del bygningen, hvor du vedligeholdelsespligt.

5.  Arbejdet står på listen over service og vedligeholdelse med fradrag. Listen har løbende ændret sig, så vær opmærksom på, at arbejdet skal være på listen i samme år, som det udføres. Hvis du lejer dit sommerhus ud, kan du ikke få fradrag for servicearbejde som fx rengøring, vinduespudsning og havearbejde.

6. Arbejdet er udført af en godkendt leverandør. Serviceopgaver kan både udføres af virksomheder og privatpersoner, mens vedligeholdelse, herunder reparationer på boligen, skal laves af en momsregistreret virksomhed. 

7. Du har dokumentation for det udførte arbejde. Du skal ikke indsende dokumentationen, men SKAT kan kræve at se bevis for arbejdet. Dokumentationen skal indeholde:

  • Identifikation af leverandøren (cpr-nr. for personer og CVR-nr. for virksomheder).
  • Oplysninger om arbejdets art.
  • Datoen for arbejdet.
  • Adresse på stedet, hvor arbejdet er udført.
  • Specifikation af arbejdslønnen.
  • Fakturanummer (for virksomheder).
  • Er leverandøren privatperson, kan du bruge en serviceerklæring fra SKAT som dokumentation for arbejdet. 

8.  Du har betalt udgiften elektronisk. Betalingen for arbejdet skal kunne dokumenteres med et kontoudtog eller en betalingskvittering. Derfor skal du benytte enten dankort, girokort eller netbank og ikke kontanter eller check.

9.  Du har selv igangsat og betalt for arbejdet. Det er ikke muligt at få fradrag for udgifter, der betales via huslejen, fra en vedligeholdelseskonto eller via hensættelser i din boligforening.

10. Fristen for betaling er overholdt. 

For håndværkerfradrag skal arbejdet skal være udført senest 31. marts 2022 og regningen betalt senest 31 maj 2022.

For servicefradraget kan du bruge fradraget det år, arbejdet er udført, hvis du betaler inden for 2 måneder efter årets udløb. Arbejde udført i 2022 skal være betalt senest 28. februar 2023.

Både håndværker- og servicefradrag skal være indberettet til Skat senest 1. maj 2023.