Der er en række krav, som du skal kunne nikke til, hvis du vil trække udgiften til dit service- eller vedligeholdelsesarbejde fra i skat. Videncentret Bolius har lavet en tjekliste over de 10 vigtigste krav, som er afgørende for, at du kan få håndværkerbidrag.

1. Arbejdet er udført på din faste bopæl, og du bor i boligen, når vedligeholdelsesarbejdet bliver udført. Dog er det med virkning fra den 22. april 2013 blevet muligt for ejere af sommer- og fritidshuse at benytte.

BoligJobordningen og det årlige håndværkerfradrag på 18.000 kr. Tidligere var sommerhuse kun omfattet af ordningen, hvis de blev benyttet som helårsbolig. Skal du have fradrag for arbejde udført i dit sommerhus, kræver det, at du betaler ejendomsværdiskat.

2. Du får ikke anden offentlig støtte til arbejdet (som fx hjemmeserviceordningen).

3. Du har almindelig skattepligt i Danmark og er fyldt 18 år inden udgangen af det år, hvor arbejdet bliver udført.

4. Arbejdet står på listen over service og vedligeholdelse med fradrag. Vær opmærksom på, at hvis du lejer dit sommerhus ud, kan du ikke få fradrag for servicearbejde som fx rengøring, vinduespudsning og havearbejde.

5. Du har ret til at vedligeholde boligen. Bor du i lejebolig, andelsbolig eller ejerlejlighed, skal arbejdet være omfattet af din vedligeholdelsesret.

6. Arbejdet er udført af en godkendt leverandør. Serviceopgaver kan både udføres af virksomheder og privatpersoner, mens vedligeholdelse, herunder reparationer på boligen, skal laves af en momsregistreret virksomhed. 

7. Du har dokumentation for det udførte arbejde. Du skal ikke indsende dokumentationen, men SKAT kan kræve at se bevis for arbejdet. Dokumentationen skal indeholde:

  • Identifikation af leverandøren (CPR-nr. for personer og CVR-nr. for virksomheder).
  • Oplysninger om arbejdets art.
  • Datoen for arbejdet.
  • Adresse på stedet, hvor arbejdet er udført.
  • Specifikation af arbejdslønnen.
  • Fakturanummer (for virksomheder).
  • Er leverandøren privatperson, kan du bruge en serviceerklæring fra SKAT som dokumentation for arbejdet. 

8. Du har betalt udgiften elektronisk. Betalingen for arbejdet skal kunne dokumenteres med et kontoudtog eller en betalingskvittering. Derfor skal du benytte enten dankort, girokort eller netbank og ikke kontanter eller check.

9. Du har selv betalt for arbejdet. Det er ikke muligt at få fradrag for udgifter, der betales via huslejen, fra en vedligeholdelseskonto eller via hensættelser i din boligforening. 

Hvis dit forsikringsselskab betaler for arbejdet, kan du få fradrag for den del af din selvrisiko, der svarer til arbejdslønnens andel af hele regningen. Du skal kunne dokumentere, at du har betalt en selvrisiko. 

10. Fristen for betaling er overholdt. Tidspunktet for betaling af arbejdet afgør, hvilket år du kan gøre brug af fradraget. Du kan bruge fradraget det år, arbejdet er udført, hvis du betaler inden for 2 måneder efter årets udløb.

Det betyder, at har du fået udført arbejde i 2017 og ønsker at benytte fradraget dette år, skal regningen være betalt senest 28. februar 2018. Betaler du senere end det, må du bruge fradraget for 2018.