Med BoligJobordningen har alle personer over 18 år i en husstand mulighed for at få håndværkerfradrag - også kaldet servicefradrag.

Indberet håndværkerfradrag 2019

Hvis du vil benytte håndværkerfradraget for 2019, skal du have betalt regningen senest to måneder efter årsskiftet, altså senest 29. februar 2020. Derudover skal du indberette informationer om udgiften, udførerens CVR-nummer samt dato for betaling. Du skal indberette oplysninger til Skat senest 1. september 2020.

Sådan indberetter du:

  1. Gå ind på Håndværkerfradrag 2018-2020 på skat.dk, log på med NemID.

  2. Ret din årsopgørelse og indberet dit håndværkerfradrag (rubrik 460).

  3. Tryk på lommeregneren og følg vejledningen.

  4. Beløbet bliver derefter automatisk overført til årsopgørelsen for 2019.

For sen indberetning af håndværkerfradrag

Hvis du betaler regningen senere end 29. februar 2019 eller indberetter til Skat senere end 1. september 2020, vil fradraget gælde for 2020, og dermed kan du altså ikke benytte fradraget igen i samme år, ellers bliver det noget mindre, hvis du ikke har brugt det fuldt ud.

I alt kan der fradrages 18.300 kr. pr. person pr. år i 2019 (18.000 kr. i 2018) fordelt på to forskellige ydelser:

  1. Et fradrag på 12.200 kr. pr. person pr. år (12.000 kr. i 2018) for arbejdsløn til håndværksydelser til udvalgte energiforbedringer og/eller klimatilpasning.
  2. Et fradrag på 6.100 kr. pr. person pr. år (6.000 kr. i 2018) for arbejdsløn til serviceydelser – fx rengøring, børnepasning og havearbejde. Dette arbejde behøver altså ikke være ’grønt’, fradraget skal modvirke sort arbejde.

Guide: Sådan indberetter du dine håndværkerudgifter for 2016-2018

  1. Logpå TastSelv Borger med enten Nem-ID eller TastSelv-kode.
  2. Vælg Årsopgørelse og Ret årsopgørelsen under det pågældende år.
  3. Begrund dine rettelser i årsopgørelsen.
  4. Klik på lommeregneren ved rubrik 460, der ligger under "Ligningsmæssige fradrag" og følg vejledningen.

Skattestyrelsen overfører automatisk de indtastede oplysninger som et fradrag på din årsopgørelse.

Hvis du skal have hjælp til at bruge TastSelv, kan du ringe til Skattestyrelsen på telefon 72 22 18 18 og få hjælp til indtastningen.

Indberetning af fælles udgifter

Flere personer i en husstand kan få fradrag for den del af en udgift, som de hver især har betalt. Det kræver, at hver person indtaster sin andel af udgiften i TastSelv Borger. I kan nøjes med én samlet faktura eller serviceerklæring.

Ægtefæller og samlevere med fællesøkonomi kan som de eneste dele et fradrag, selv om den ene part har betalt hele regningen.

Hvis et hjemmeboende barn over 18 skal have fradrag for udgiften, skal barnet have betalt et beløb svarende til fradraget. Beløbet skal betales elektronisk, enten til håndværkeren eller til den i husstanden, som har betalt, i forbindelse med dennes betaling til håndværkeren.

Sådan indberetter andre dit håndværkerfradrag for dig

Du kan autorisere andre til at indberette dit servicefradrag for dig. Det gør du i TastSelv under Profiloplysninger. Tryk på fanen Autorisation af rådgivere/andre.

Fageksperten forklarer: 5 spørgsmål og svar om håndværkerfradrag

Hvad er håndværkerfradrag?

Hvad er betingelserne for at få håndværkerfradrag?

Hvilke tidsfrister skal du være opmærksom på?

Hvad er særligt ved servicefradraget?

Hvordan får du mest værdi ud af håndværkerfradraget?

chevron_left
chevron_right