Med BoligJobordningen har alle personer over 18 år i en husstand mulighed for, hvis alle betingelser er opfyldt, at få fradrag for  for udvalgte service- og håndværksydelser (servicefradrag eller håndværkerfradrag), som er udført i dit private hjem eller fritidsbolig.

Indberet håndværkerfradrag 2020

Hvis du vil benytte håndværkerfradraget for 2020, skal du have betalt regningen digital senest to måneder efter årsskiftet, altså senest 28. februar 2021. Derudover skal du indberette informationer om udgiften, udførerens CVR-nummer samt dato for betaling. Du skal indberette oplysninger til Skattestyrelsen senest 1. maj 2021.

Sådan indberetter du:

 1. Klik på "Oplys håndværkerfradrag" og log på med Nem-ID

 2. Oplys, hvor arbejdet er udført (helårsbolig, fritidsbolig i Danmark eller fritidsbolig i udlandet, vælg hvilken ydelse på Skats liste det udførte arbejde vedrører, notér hvem der har udført arbejdet, cpr- eller CVR-nummer, datoen for hvornår faktura er betalt samt beløbet for arbejdslønnen uden moms.

 3. Tryk på "Overfør" - beløbet bliver derefter automatisk overført til årsopgørelsen for 2020.

For sen indberetning af håndværkerfradrag

Hvis du betaler regningen senere end 28. februar 2020 eller indberetter fradraget til Skat senere end 1. maj 2021, vil fradraget gælde for 2020, og dermed kan du altså ikke benytte fradraget igen i samme år, ellers bliver det noget mindre, hvis du ikke har brugt det fuldt ud.

I alt kan der fradrages 18.700 kr. pr. person pr. år i 2020 (18.300 kr. i 2019) fordelt på to forskellige ydelser:

 1. Et fradrag på 12.500 kr. pr. person pr. år (12.200 kr. i 2019) for arbejdsløn til håndværksydelser til udvalgte energiforbedringer og/eller klimatilpasning.
 2. Et fradrag på 6.200 kr. pr. person pr. år (6.100 kr. i 2019) for arbejdsløn til serviceydelser – fx rengøring, børnepasning og havearbejde. Dette arbejde behøver altså ikke være ’grønt’, fradraget skal modvirke sort arbejde.

Guide: Sådan indberetter du dine håndværkerudgifter for 2017-2019

 1. Logpå TastSelv Borger med enten Nem-ID eller TastSelv-kode.
 2. Vælg Årsopgørelse og Ret årsopgørelsen under det pågældende år.
 3. Begrund dine rettelser i årsopgørelsen.
 4. Klik på lommeregneren ved rubrik 460, der ligger under "Ligningsmæssige fradrag" og følg vejledningen.

Skattestyrelsen overfører automatisk de indtastede oplysninger som et fradrag på din årsopgørelse.

Hvis du skal have hjælp til at bruge TastSelv, kan du ringe til Skattestyrelsen på telefon 72 22 18 18 og få hjælp til indtastningen.

Indberetning af fælles udgifter

Flere personer i en husstand kan få fradrag for den del af en udgift, som de hver især har betalt elektronisk. Hver person skal indtaste sin andel af udgiften i TastSelv Borger.

Hvis en i familien har betalt hele fakturaen samlet, så gælder:

 • Ægtefæller og samlevere med fællesøkonomi kan som de eneste dele et fradrag, selv om den ene part har betalt hele regningen.
 • Hvis et hjemmeboende barn eller andre i husstanden over 18 år skal have fradrag for den del af udgiften, de har betalt, skal barnet have betalt et beløb svarende til, at den del af betalingen, der er for selve arbejdslønnen, svarer til det beløb, der instastes og kan give fradrag.
 • Beløbet skal betales elektronisk, enten direkte til håndværkeren eller til den i husstanden, som har betalt, i forbindelse med dennes betaling til håndværkeren.

Sådan indberetter andre dit håndværkerfradrag for dig

Du kan autorisere andre til at indberette dit servicefradrag for dig. Det gør du i TastSelv under Profiloplysninger. Tryk på fanen Autorisation af rådgivere/andre.

Fageksperten forklarer: 5 spørgsmål og svar om håndværkerfradrag

Hvad er håndværkerfradrag?

Hvad er betingelserne for at få håndværkerfradrag?

Hvilke tidsfrister skal du være opmærksom på?

Hvad er særligt ved servicefradraget?

Hvordan får du mest værdi ud af håndværkerfradraget?

chevron_left
chevron_right