Fakta om indefrysning af boligskatter

I perioden 2018-2020 bliver stigninger i grundskylden, der højst må stige 7 procent om året, automatisk indefrosset. Det betyder, at du ikke skal betale flere penge i boligskatter i årene 2018-20 end i dag. Du kan ikke undlade at indefryse pengene.

I den midlertidige ordning i 2018-2020 betaler du ikke renter af det indefrosne beløb. Du skal betale det indefrosne beløb tilbage, når du sælger din bolig.

Fra og med 2021 indefryses både stigninger i grundskyld og ejendomsværdiskat til en årlig rente på ca. 1,0 procent. Den endelige rente afhænger af renteforholdene til den tid, men under de aktuelle forhold vil renten udgøre 0,88 pct. 

Under den permanente ordning fra 2021 kan du vælge at betale det ekstra beløb med det samme, hvis du ønsker det.

I den nye aftale om boligskatter får de danske boligejere mulighed for at indefryse stigningerne i grundskyld og ejendomsværdiskat fra 2021, så de ikke kommer til at betale mere om året i dag. Til gengæld skal de betale det indefrosne beløb tilbage til staten, når de sælger huset.

Der er altså tale om en slags lån i huset, men det kan være en god idé at sige ja tak til indefrysningen, vurderer Videncentret Bolius' boligøkonomiske ekspert, Jørgen Munksgaard Rasmussen. Han henviser til en relativ lav rente, der under de aktuelle renteforhold vil udgøre 0,88 pct. Dertil kommer, at der ikke løber etableringsomkostninger på lånet.

Det vides endnu ikke, om renten er fradragsberettiget, eller om boligejeren får et nedslag i renteudgiften på linje med nedslaget for pensionister, der i 2019 udgør 25 procent.

Indefrysning er billigere end realkreditlån og banklån

- Rent økonomisk vil der for de fleste boligejere med gæld være tale om en særdeles attraktiv låneordning. Renten er lav, lånet er afdragsfrit, og der løber ingen omkostninger på etablering af lånet.

- Hvis du skal låne pengene i realkreditselskabet inden for låneintervallet 60 til 80 procent af vurderingen, koster det typisk mellem 2,0 og 2,5 procent i rente og bidrag for et F5-lån.

Vælger du at låne pengene i banken som et forbrugslån eller via din kassekredit, løber renten hurtigt op på mellem 6 og 10 procent. Alt i alt er der derfor tale om en ganske fordelagtig statslig låneordning, som du med fordel kan benytte dig af til enten at afdrage anden gæld eller til en lille storbyferie i ny og næ, siger Jørgen Munksgaard Rasmussen.

Hvor mange penge bliver indefrosset fra 2018-2020?

For de flestes vedkommende bliver der kun tale om smålån. Både, hvad angår indefrysningen af stigningerne i grundskylden fra 2018-2020, og stigningerne i ejendomsværdiskatten og grundskylden fra 2021.

Jørgen Munksgaard Rasmussen har lavet to eksempler på, hvor mange penge en boligejer kommer til at indefryse.

Indehaveren af et rækkehus i Albertslund ved København betaler i dag typisk 12.000 kr. i grundskyld. Stiger grundskatten i 2018 med de maksimale 7 procent, svarer det til en skattestigning på 840 kr. i 2018, som automatisk bliver indefrosset i boligen.

I en noget dyrere bolig i Brønshøj betaler ejeren 40.000 kr. i grundskyld årligt. Her giver en stigning på 7 procent en ekstraregning på 2.800 kr., som ligeledes bliver indefrosset i boligen helt automatisk.

Da den obligatoriske indefrysnings-ordning løber over tre år og dækker stigninger i alle tre år, bliver det samlede beløb dog noget større ved udløbet af ordningen i 2020. Som en tommelfingerregel kan du regne med, at slutsummen havner på seks gange første års indefrysning.

I eksemplet fra Albertslund kan gælden ved udgangen af 2020 således summe sig op på seks gange 840 kr, hvilket er lige med cirka 5.000 kr.