Købmanden i landsbyen Gadevang nord for Hillerød  i udkanten af Gribskov er lukket. Den lukkede for nogle år siden som så mange andre små købmandsbutikker. Efter at lokalerne havde stået tomme et par år, tog nogle lokale kræfter initiativ til at åbne en café baseret på frivillig arbejdskraft i den gamle købmandsbutik, og på den måde blev Café Jordnær skabt.

Som en blanding mellem café og butik med lokale varer er Café Jordnær i dag et samlingspunkt for en del af det gode fællesskab, der præger Gadevang.

Caféen er blandt andet kendt for sit gode bagværk, og en søndag formiddag i december kommer mange forbi for at købe morgenbrød og ikke mindst hilse på hinanden. Der er en afslappet stemning, hvor lokale står og småsnakker med hinanden om planerne for jul og nytår, mens andre sidder i lænestole og læser avis og drikker kaffe – og der konstant bliver langet boller og brød over disken til de mange, der kommer og går. 
Her møder Bolius René Brandt, der i dag er bestyrelsesformand for Café Jordnær, ud over også at være indbygger i Gadevang.

– Jeg har boet i Gadevang siden 2007. Jeg flyttede hertil fra Vedbæk, som er et decideret velhaverområde, som ikke rigtig passede til mig. Der var i hvert fald ikke den slags fællesskab, som jeg har oplevet i Gadevang, fortæller René Brandt.

Jordnærs hemmelighed

Det var ikke ud fra et ønske om at indgå i et fællesskab, at René Brandt i første omgang kom i kontakt med Café Jordnær.

– For nogle år siden fik jeg tvillinger, men de kom af forskellige grunde ikke til at gå nede på den lokale institution her i byen, som hedder Asylet. Jeg kunne godt mærke, at det på nogle måder satte mig uden for fællesskabet i Gadevang, for mange andre børnefamilier lærte helt naturligt hinanden at kende gennem deres børn på Asylet, fortæller René Brandt.

Han kunne se, at der også var en masse fællesskab omkring Café Jordnær, men fordi han ikke kendte nogen af dem, han så nede ved caféen, faldt det ham ikke ind selv at besøge den. Det var i stedet hans arbejde, der fik ham i kontakt med Jordnær.

– Jeg arbejder selv med byudvikling, og da jeg fik et nyt job hos Ikano Bolig, var det faktisk professionel interesse, der bragte mig ind på Jordnær. En af de ting, vi fokuserer på hos Ikano Bolig, er områdeudvikling, og jeg er ikke i tvivl om, at Café Jordnær spiller en rolle i det stærke fællesskab, der er i Gadevang. Det var måske noget, vi kunne genskabe i de områder, vi bygger, siger René Brandt.

For at lære stedet at kende tog René Brandt nogle frivillige vagter i caféen, og han opdagede hurtigt, at det jo ikke kun var stedet, han lærte at kende, men også en masse nye mennesker i Gadevang. Det ene tog det andet, og René Brandt blev selv frivillig i caféen og er i dag bestyrelsesformand for den forening, der driver Jordnær.

Noget af det, som René Brandt finder fascinerende ved Café Jordnær, er, at det langt hen ad vejen er en autonom organisme, hvor det ikke rigtig er til at forklare, hvorfor det fungerer så godt, som det gør. Det er en smule kaotisk, men det er også en del af konceptet.

Det ses også i indretningen af Jordnær, som er møbleret med mange forskellige møbler, hvor mange af dem tydeligvis har tilhørt bedsteforældre eller ligefrem oldeforældre.

– Caféen er indrettet af de første frivillige, som samlede aflagte møbler ind. På samme måde er alt service også doneret af lokale, og det giver stedet en både hjemlig og afslappet stemning, siger René Brandt.

Lidt af et liebhaverområde

Inde i Hillerød ligger en EDC-mægler, som Kenneth Kjær Nielsen er indehaver af. Han har været ejendomsmægler i Hillerød siden 1992, og han kender udmærket til Gadevang og har også hørt om det gode fællesskab.

EDC-mægleren skriver fx om en bolig til salg i Gadevang: ”Der er et godt fællesskab og sammenhold i lokalmiljøet, og den bæredygtige købmandscafé Jordnær er et naturligt samlingspunkt for landsbyen, som tiltrækker mange familier med børn.”

– Gadevang har i mange år været lidt af et liebhaverområde i forhold til Hillerød. Landsbyen er omgivet af Grib­skov og smuk natur. Efter at Café Jordnær er kommet til, kan vi godt mærke, at byen tiltrækker et segment, som er særlig interesseret i fællesskab, siger Kenneth Kjær Nielsen og tilføjer, at han godt tror, at man kunne bruge et initiativ som Jordnær til at skabe øget fællesskab i andre byer – og det er han ikke den eneste, som arbejder professionelt med boliger, der har tænkt på.

Jordnær bliver til Nærvær

Inspirationen fra Jordnær har også haft konkret betydning for et nyt boligområde ved Greve, hvor René Brandt i spidsen for Ikano Bolig har bygget over 200 rækkehuse, der både er ejerboliger og lejeboliger.

– Vores idé var at give indbyggerne i vores rækkehuse et fælleshus, der kunne fungere, som Jordnær fungerer i Gadevang. De to vigtigste hovedregler er, at stedet er åbent for alle, og at det ikke kan lejes til private arrangementer, og det er regler, som jeg har taget fra Jordnær, siger han.

Netop dette er vigtigt, for da beboerne opdagede, at Ikano Bolig ville stille et fælleshus til rådighed, blev det ikke umiddelbart mødt med begejstring.

– Jeg blev kaldt ned til et stort fællesmøde hos grundejerforeningen, hvor det blev gjort meget klart, at et fælleshus med, hvad det kunne medføre af store fester og larm og ballade, ikke var ønsket, og det gik op for mig, at vi ikke havde forklaret idéen godt nok. De troede, at vi ville give dem et forsamlingshus, men idéen med Nærvær, som vi kalder huset, er noget helt andet, lyder det fra René Brandt.

Og da han fik forklaret beboerne, hvad idéen var, begyndte nogle at varme lidt op. Men det var først, da det blev gjort helt klart, at der ikke var nogen økonomisk risiko forbundet med foreningen, at stemningen for alvor vendte.

– Vi lavede den aftale med beboerne, at Ikano Bolig dækkede et eventuelt driftsunderskud de første tre år, så foreningen fik ro til at få skabt en positiv drift. Hvis det mod forventning ikke skulle lykkes, var det muligt for Ikano Bolig at tage huset tilbage.

Ønske om mere fællesskab

Ikano Bolig kom dog ikke til at skulle betale noget, for driften af caféen har giver overskud siden starten. 
Huset blev leveret umøbleret men med køkken til at kunne fungere som café, og den første opgave for beboerne var selv at møblere caféen med overskudsmøbler og lignende. 

– Og den gruppe, der samlede sig for at organisere dette, blev helt naturligt til den første bestyrelse for foreningen, der driver Nærvær i Greve. Og det lykkedes dem at skabe overskud fra starten, for Ikano Bolig har aldrig skullet betale noget i forbindelse med driften, siger René Brandt. 
Han fortæller, at formålet med at lave Nærvær i Greve er at gøre det til en bedre oplevelse at bo i de områder, hvor Ikano Bolig bygger. 

– Min erfaring er, at der skal noget til for at skabe et fællesskab. Da vi byggede 230 rækkehuse i Greve, valgte vi at sælge cirka halvdelen som ejerboliger og efterfølgende beholde de resterende rækkehuse til udlejning. Det, som vi oplevede, var, at da vi valgte at beholde de resterende rækkehuse og leje dem ud, så skabte det en uro blandt dem, der havde købt et rækkehus. Dem, der havde købt en bolig, var bange for, at de kommende lejere ville skabe problemer og ikke ville være en del af det fællesskab, de havde fået skabt. Der opstår potentiale for fjendskaber, fordi folk ikke kender hinanden, og det vil vi prøve at eliminere ved at give beboerne noget at være fælles om med Nærvær. 

Om Café Jordnær

  • Café Jordnær ligger i en gammel købmandsbutik i Gadevang og drives af frivillige fra byen. 
  • Lokalerne lejes af bygningens ejer, der bor i det hus, der ligger lige op ad caféen, og udgifterne dækkes af de indtægter, der kommer ind fra salg af blandt andet kaffe og brød. 
  • Alle arrangementer er åbne for alle, og det er ikke muligt at booke caféen til private arrangementer, medmindre de er åbne for, at alle kan deltage. 
  • Café Jordnær har typisk åbent i weekenden, men der kan være åbent på andre tidspunkter, når der fx er fredagsbar eller fredagskoncert.
     

En uventet fredagsbar

Præcis hvordan Café Jordnær er med til at skabe fællesskab og nærvær i Gadevang, kan René Brandt ikke sige med konkrete tal eller undersøgelser, men han kan i stedet beskrive det med historier. Som dengang, hvor han ikke havde fået fortalt sin kæreste, at han var kommet til at melde dem til at tage en frivillig vagt til en fredagsbar en sommereftermiddag. 

– Vi var på vej hjem godt trætte efter en travl fredag, da jeg sagde til hende, at jeg helt havde glemt at fortælle, at jeg havde meldt os til at køre en fredagsbar nede i Jordnær om et par timer. Jeg kan godt sige, at jeg ikke blev videre populær, men vi tog derned, og det blev en meget festlig sommeraften, hvor mange af de lokale kiggede forbi og fik et glas vin, fortæller René Brandt og fortsætter: 

– Da vi i skumringen småfulde og glade var på vej hjem, sagde min kæreste, at hun på tre timer havde lært flere mennesker at kende i Gadevang, end hun havde lært at kende efter at have boet 10 år på Østerbro.

De skjulte fællesskaber

René Brandt beskriver Café Jordnær som en slags turbointegration i lokalmiljøet og ikke mindst som en indgang til at opdage, hvilke ”hemmelige” fællesskaber der er i Gadevang. 

– Café Jordnær er etableret med en hjemmeside og har en aktiv side på Facebook, hvor der bliver fortalt om forskellige arrangementer og den slags. Men der er jo også en masse mere uformelle fællesskaber i Gadevang, som man ikke kan opdage via hjemmesider eller sociale medier. Der er strikkeklubber, cykelfællesskaber, sportsfællesskaber og lignende. Dem lærer man at kende, når man kommer i Jordnær og taler med de andre indbyggere, siger René Brandt. 

Han er meget opmærksom på, at Café Jordnær og de øvrige fællesskaber har en tendens til at tiltrække de ressourcestærke og velfungerende, mens det ikke nødvendigvis bliver et fællesskab for dem, der er mest udsatte for ensomhed. 

Generelt er især den del af Gadevang, der består af nytilflyttere, over en bred kam både ressourcestærke og privilegerede, og René Brandts fornemmelse er, at mange tilflyttere er unge børnefamilier, der kommer inde fra København, hvor de sælger deres lejlighed for at komme op i naturen og for ikke mindst at opleve fællesskabet i byen.  

– De har nemt ved at indgå i fællesskabet, for der er en stor og forholdsvist homogen gruppe af indbyggere, der også i høj grad deler værdifællesskab. Men nogle af dem, der har boet her, før Gadevang blev meget populær, lever uden for fællesskabet, og de bliver ikke inkluderet af Jordnær, for de ønsker ikke at komme herned, selvom de er meget velkomne, siger René Brandt.