Hvad er kalksandsten?

Kalksandsten er mursten, der er fremstillet af en blanding af brændt kalk, sand og vand, hvor der bruges ca. 10 gange så meget sand som kalk. Stenene formes i en presse og hærdes ved varme. De er ret porøse og optager noget vand, men frigiver det hurtigt igen.

Kalksandsten er i Danmark normalt blevet fremstillet helt hvide eller hvidgrå, men fås også i andre farver. Overfladen er enten glat eller en kløvet overflade på den udvendige side.

Kalksandsten har normalt samme format som almindelige mursten, 228 x 108 x 55 mm, men er også blevet produceret som tynde skaller, der sættes på som dekoration og beskyttelse på fx rå betonvægge.

Stenene er også kendt som Synopal-sten efter det nu nedlagte firma, som producerede en udgave af kalksandsten.

Hvor bruges kalksandsten?

Kalksandsten var især populære til facader på typehuse i 70'erne og begyndelsen af 80'erne som alternativ til de traditionelle røde eller gule teglsten. De hvide eller lysegrå kalksandsten gav facaderne et let og lidt køligt udseende og blev af mange regnet for en lidt mere eksklusiv løsning i forhold til almindelige mursten, ofte kombineret med sortmalet træ (sternbrædder, rem, vinduer og døre) som gav en meget markant arkitektur.

Glatte kalksandsten er meget ensartede i farve og overflade og giver ikke noget spil i facaden. Den kløvede udgave giver derimod en mere rustik og levende overflade, selvom den også er meget ensartet i farven.

Kalksandsten blev normalt kun anvendt som skalmuring, dvs. til formuren, mens bagmuren var af gasbeton, porebeton, letbeton eller i nogle tilfælde en trækonstruktion.

I dag bruges kalksandsten stort set kun til renovering, og de fleste af de gamle fabrikanter eksisterer ikke længere.

Hvordan vedligeholdes mure af kalksandsten?

Kalksandsten er ganske holdbare og frostsikre. En muret facade med kalksandsten, som er korrekt udført og ikke har fugtproblemer, er derfor stort set vedligeholdelsesfri, ligesom murede facader med teglsten er det. Smuldrer fugerne mellem stenene, skal de dog repareres eller omfuges.

Kalksandstensfacader har dog den kedelige egenskab, at de med tiden ofte får et lidt trist og snavset udseende. Det er svært at gøre noget ved, da misfarvningen ret nemt trænger ind i de porøse sten, især ved jordniveau, hvor kraftig regn kan sprøjte op, eller længere oppe på facaden, hvis tagrenden jævnligt løber over. Misfarvning af stenene vil ofte ikke kunne fjernes.

Der kan dog forsøges at rense med algefjerner. I mange tilfælde vil dette friske facadens udseende op.

Brug aldrig trykspuling, der risikerer at ødelægge stenens overflade og vaske fugerne ud.

Huse med mure af kalksandsten kan få præcis de samme problemer som huse med mure af tegl, når det kommer til revnedannelser på grund af sætning eller konstruktive problemer.

Er det nødvendigt at skifte sten ud, er der stadig enkelte firmaer, som producerer og sælger stenene. Du kan også være heldig at finde nogle i den rigtige farve og type hos forhandlere af genbrugsbyggematerialer eller hos private sælgere.

Hvad kan du gøre, hvis du vil ændre udseendet på en facade af kalksandsten?

Mange ejere af huse med kalksandstensfacade får med tiden lyst til at kvikke en misfarvet eller kedelig facade op og give den et mere tidssvarende udseende med puds eller maling.

Pudsbehandling

Den nemmeste pudsbehandling er en tyndpuds i form af vandskuring, sækkeskuring eller filtsning. Den efterlader et tyndt lag puds på murens overflade, og det er stadig muligt at fornemme den underliggende struktur i sten og fuger. Tyndpuds egner sig bedst til mure med glatte kalksandsten og kan være vanskelig at påføre mure af kløvede sten. Der er dog udviklet en særlig indfarvet specialpuds på cementbasis, som er beregnet til facader af kløvede kalksandsten, og som ret nemt kan påføres i tynde lag.

En heldækkende pudsbehandling er også et alternativ og påføres facaden i 2-3 lag. Du kan enten bruge indfarvet puds til den endelige overflade, eller pudsen kan males med en egnet, diffusionsåben maling, der tillader muren at ånde.

Pudsning er en vanskelig opgave, som normalt bør udføres af en murer. Under alle omstændigheder bør du søge rådgivning hos fagfolk for at finde ud af, hvilken løsning der egner sig bedst til dit hus.

Pudsede eller vandskurede overflader kræver lidt mere vedligeholdelse end blankt murværk, hvor man kan se sten og fuger. Vælger du at få pudset murværket, pålægger du altså dig selv en vedligeholdelsesopgave.

Maling

Hvis du ønsker at male direkte på kalksandstensfacaden, bør du først rådføre dig med en byggeteknisk ekspert. Nogle fagfolk advarer nemlig mod at male direkte på blank mur, fordi der kan opstå problemer med vedhæftning og murens fugtbalance.

Uanset om du maler direkte på blank mur eller på puds, er det vigtigt at vælge en diffusionsåben maling, der binder godt på det mineralske underlag, dvs. enten silikatmaling, silikonemaling, cementpulvermaling eller en olieemulsionsmaling og samtidig lader muren ånde.

Du skal være opmærksom på, at en malet facade kræver jævnlig vedligeholdelse på samme måde som en pudset facade kræver det.