Hvordan ser et hus af massive gasbetonblokke ud?

Et nyt hus af gasbetonblokke har typisk pudsede facader. Der er mange arkitektoniske muligheder, hvis du vil bygge sådan et hus. Du kan fx bygge en patriciervilla med hvidpudset facade og sortglaserede tegltag, et stilrent funkishus eller et bondehus.

Hvilke fordele er der ved et hus af massive gasbetonblokke?

 • Massive gasbetonblokke kan sammensættes, som du har lyst til. Det er lidt ligesom at bygge med legoklodser, så det giver arkitekten et stort spillerum.
 • Det går hurtigere at opføre en ydervæg i gasbetonblokke end at opføre en traditionel muret ydervæg med dobbeltmur. Producenten anslår, at byggetiden nedsættes med ca. 40 procent.
 • Gasbeton vejer ikke ret meget, så blokkene er nemme at flytte rundt på. Dens bæreevne og styrke er stor i forhold til dens vægt.
 • Gasbeton er nem at skære til i de rigtige mål med almindeligt håndværktøj.
 • Gasbetonblokke er lagervare, så der er meget kort leveringstid.
 • Gasbeton isolerer så godt, at de indvendige vægge føles behageligt varme, selvom det er frostvejr.
 • Gasbeton kan ikke brænde.

Hvilke ulemper er der ved et hus af massive gasbetonblokke?

 • Byggeri med gasbeton kræver grundige og omfattende statiske beregninger (bæreevne og stabilitet) på grund af materialets lave vægt. Det skal sikre, at huset kan holde til påvirkninger fra især vind.
 • Det er meget vigtigt, at ydervæggene forankres omhyggeligt på grund af den lave vægt. Det er derfor en god idé at få en byggesagkyndig til at kontrollere byggeriet undervejs, hvad enten du selv står for arbejdet, eller har håndværkere til at udføre det.
 • Tykkelsen på og egenskaberne for for- og bagmur er forskellige, så det er vigtigt at vende blokkene rigtigt.
 • Gasbeton kan ikke bruges som bjælker over vinduespartier, hvis vinduespartiet er mere end 2 meter bredt. Her må man bruge et andet materiale, og det kan give problemer med revner der, hvor de to materialer mødes. Det kan også betyde, at kulden kan trænge ind (kuldebro), fordi samlinger er dårligere isoleret end resten af huset. Begge dele kan undgås, hvis man er omhyggelig og får afklaret samlingsdetaljerne inden udførelsen.
 • Byggeri med massive gasbetonblokke er ikke udbredt i Danmark, så det er ikke sikkert, at kommunens tekniske forvaltning kender til det. Derfor er det en god idé at tage et møde med kommunen, inden du går i gang. Det kan måske lette sagsbehandlingen.
 • I nogle lokalplaner stilles der krav om, at husets facade skal stå i blankt murværk, dvs. at man skal kunne se murstenene. Hvis det er tilfældet, kan du spørge kommunen, om der er mulighed for at få en dispensation fra lokalplanen.
 • Din lokale håndværker kender måske heller ikke til byggeri med gasbetonblokke. Men da det ikke er specielt svært at bygge med materialet, bør det ikke give de store problemer. Leverandørerne af byggematerialerne har udførlige brugsanvisninger. Du kan også vælge at få huset bygget af håndværkere, som du får anbefalet af leverandøren, og som du ved har erfaring med produktet.
 • Det er absolut ikke alle arkitekter, bygningskonstruktører og ingeniører, der kender til de massive gasbetonblokke. Så det kan kræve lidt benarbejde at finde rådgivere, der har erfaring med den type materiale og byggeri.

Hvordan er et hus af massive gasbetonblokke bygget?

Et hus af massive gasbetonblokke har ydervægge, der er opbygget i "byggeklodser" af gasbeton (porebeton), som limes sammen. Derefter pudses facaden op udvendigt, så gasbetonen er beskyttet mod regn. 

Gasbetonhuse har eksisteret længe. Gasbeton blev anvendt i flere en familiehuse, i perioden 1950érne til 1970érne, både som ydervægge og indervægge. De ældre gasbetonhuse er ikke særligt godt isolerede, men siden 2000 er der kommet nye massive gasbetonblokke på markedet, som isolerer meget bedre end de gamle gasbetonblokke.

I dag findes der også et produkt som består af en for- og bagmur i porebeton med en isoleringskerne imellem.

Gasbeton har haft et dårligt ry, fordi der har været en del byggeskader i ældre gasbetonhuse. 

Problemerne opstod, fordi gasbetonen har så lav en vægt, at huset skal være afstivet og stabiliseret på en anden  måde end et murstenshus for at kunne modstå kræfterne fra vinden. Producenterne har siden fundet ud af, hvordan man kan gardere sig imod disse problemer.

Hvorfor er massive gasbetonblokke velegnede til lavenergihuse?

Gasbetonblokke i dag er varmere og har en bedre isoleringsevne.
I dag findes der massive gasbetonblokke med lave u-værdier, og de er derfor på grænsen til at være velegnede til lavenergihuse. De findes både som massive og med en type der er inddelt i en inder- og ydervægsdel, lavet af en ”klassisk” gasbeton med en tungere densitet (vægtfylde). Imellem disse to er der så enten højkompakt skumisolering eller en mere porøs gasbeton med en lavere densitet, som dermed isolerer bedre. 

Huset er også meget tæt, da gasbetonblokkene limes sammen, så ydervæggen nærmest bliver massiv. Du kan altså være sikker på, at der ikke forsvinder varme ud gennem revner og sprækker i ydervæggen. Det bør være et fokuspunkt under husets opførelse, at disse fuger fyldes korrekt ud.

De eneste samlinger findes omkring vinduer og døre. Her skal der derfor isoleres omhyggeligt ved at stoppe isoleringsmateriale ind og fuge, så varmen ikke kan slippe ud.

Et lavenergihus skal leve op til kravene i bygningsreglementet fra 2018 (BR18), Øvrige bestemmelser, kapitel 25. §474 lyder: ”Boliger… kan klassificeres som lavenergiklasse, når bygningens samlede behov for tilført energi … pr. m² opvarmet etageareal ikke overstiger 27,0 kWh/m2 pr. år”. Kravene til tæthed, transmissionstab, døre, vinduer og lignende er desuden skrappere end til almindelige huse.

Gasbetonblokkenes tykkelse afhænger af, hvordan husets øvrige konstruktioner opbygges og isoleres. En endelig beregning fra en byggerådgiver vil være påkrævet, for at man kan fastlægge en vægtykkelse.

Hvordan kommer du i gang med at bygge et hus af massive gasbetonblokke?

Hvis du vil i gang med at bygge et hus af massive gasbetonblokke, er det en god idé at kontakte leverandøren, som kan henvise til rådgivere og byggefirmaer, der har prøvet at bygge den slags huse før. 

Leverandørerne har stor erfaring med deres produkter og tilbyder at hjælpe med projekteringen. 

Enhver arkitekt eller bygningskonstruktør kan tegne et sådant hus, og enhver ingeniør kan lave de statiske beregninger (bæreevne og stabilitet), men da konceptet ikke er ret kendt, vil det tage længere tid for dem, hvis de gør det første gang.

Er et hus af massive gasbetonblokke egnet til selvbyg?

Det er ikke specielt svært at bygge et hus af gasbetonblokke, der leveres som byggesæt. Så hvis du har håndelag for gør det selv-arbejde, kan du godt bygge huset selv.

Projektet skal dog dimensioneres af en ingeniør for at sikre bygningens bæreevne og stabilitet.

Blokkene er ikke så tunge, så de er til at håndtere. Det er relativt let at skære dem til i de rigtige mål og lime dem sammen. Installationerne fræses ind i væggen med en rillefræser, når du er i gang med at bygge.

Der findes diverse stumper og tilbehør til byggesættet, så alt er lige til at gå til. Følg producenternes anvisninger.

Det er dog en god idé at få en dygtig murer til at pudse facaden udvendigt, da det kræver et godt håndelag at få et pænt og holdbart resultat.

Indvendigt skal den plane overflade af gasbeton spartles, før indervæggene kan tapetseres eller males. Det kan de fleste godt gøre selv.

Hvordan skal et hus af massive gasbetonblokke vedligeholdes?

Et hus af gasbetonblokke kræver den samme vedligeholdelse som andre huse med pudsede facader.

Huset pudses med en specialpuds, som er beregnet til gasbetonblokke. Hvis pudsningen er udført korrekt, kan den holde i mange år.

De pudsede facader kan opfriskes med et lag maling, hvis de begynder at se nussede ud. Det skal typisk gøres hvert 5.-10. år.

Husk, at malingen skal være beregnet specielt til formålet, da gasbeton indeholder meget kalk og er meget basisk. Spørg altid producenten af gasbetonen til råds.