Hvordan er ydervægge af blokke i hele væggens tykkelse opbygget?

Ydervæggen i et hus kan bygges op af hele blokke. Det vil sige, at ydervæggen bliver lige så tyk som selve blokken og bliver opført, ved at blokkene stables oven på hinanden som legoklodser. Disse blokke kaldes også "monoblokke".

I Danmark bruges typisk 3 slags monoblokke:

 • Teglblokke
 • Gasbetonblokke (porebetonblokke)
 • Flamingoblokke.

Teglblokke er blokke af brændt ler (såkaldte teglsten) med en masse lodrette huller. Inde i hullerne står luften stille, og det gør blokkene isolerende. Blokkene fås også med isolering i hullerne, så de isolerer endnu bedre.

Gasbetonblokke (porebetonblokke) er blokke fremstillet af en betonblanding med meget kalk i. I materialet er der en masse lufthuller, som gør, at blokkene virker isolerende i sig selv. I dag fås blokkene også med en isoleringskerne i midten og en for- og bagmur i gasbeton.

Flamingoblokke er blokke af flamingo, hvor et hulrum mellem flamingoens yder- og inderside er fyldt op med beton. 

Alle 3 typer blokke har typisk en facade af puds, som beskytter ydervæggen mod regn. Normalt er de også pudset på indersiden for at få en glat overflade. Gasbetonblokkene kan dog nøjes med en spartling indvendigt. Flamingoblokke skal have et tykt lag puds for at brandbeskytte væggen.

Er ydervægge af blokke typiske for nogle perioder og hustyper?

Ydervægge af blokke i hele væggens tykkelse er en ny måde at bygge huse på i Danmark, og der er endnu ikke bygget mange huse af den type. I 1950-1970’erne blev der dog også bygget en del i gasbetonblokke eller letklinkerblokke indtil bygningsreglementet fra 1977 satte en stopper for dette med skrappere energikrav til ydervægge.

Hvilken del af ydervægge af blokke er bærende og stabiliserende?

Blokke af gasbeton eller tegl er bærende og stabiliserer huset. Hvis huset er opført af flamingoblokke fyldt op med beton, er det betonen, der er bærende og stabiliserende. Flamingoen fungerer blot som isolering.

Kan en ydervæg af blokke uden videre rives ned?

En ydervæg af blokke (monoblokke) vil normalt være både bærende og stabiliserende og kan derfor ikke bare rives ned uden at tænke bærerevne og stabilitet ind på andre måder.

Hvis ydervæggen af blokke er bærende, skal der, inden den rives ned, indlægges en bjælke, der skal bære det, som væggen hidtil har båret. Her er ingeniørberegninger påkrævet.

Er væggen stabiliserende, skal du sikre dig, at der er tilstrækkeligt med andre vægge til at stabilisere huset, og at vindens tryk kan fordeles til disse, når ydervæggen af hele blokke rives ned.

Hvis du ønsker at rive en ydervæg af blokke ned, er det altid en god idé at rådføre sig med en ingeniør, der kan regne på husets stabilitet.

Kan der uden videre laves hul til ny dør eller vindue i en ydervæg af blokke?

Normalt er det ikke noget problem at lave hul til en ny dør eller et nyt vindue i en ydervæg af hele blokke, men igen skal du rådføre dig med en ingeniør, inden du gør noget.

Når der skal laves hul til dør eller vindue i standardmål, skal der først lægges en overligger i samme materiale som blokken ind i ydervæggen. Et standardvindue er som regel 1,2 meter bredt og et dørhul lidt smallere. Overliggeren sørger for, at væggen af blokke stadig kan bære tagkonstruktionen. Da der er tale om et mindre hul, vil væggen som regel kunne stabilisere huset tilstrækkeligt.

Hvor godt lydisolerer en ydervæg af blokke?

Teglblokke og gasbetonblokke lydisolerer relativt godt, idet det er tunge materialer, der bare er brudt af riller eller porer med luft.

En væg af flamingoblokke lydisolerer rigtigt godt, da betonen indeni er et tungt materiale. 

Hvor godt brandisolerer en ydervæg af blokke?

Hvor godt et hus af blokke brandisolerer, afhænger af blokkene. Blokke af gasbeton og af tegl kan modstå en brand i mindst 1 time uden at bryde sammen eller beskadiges på anden måde.

Blokke af flamingo skal beskyttes af 2 lag gips eller et tilstrækkeligt tykt lag puds på indersiden for at kunne modstå brand i minimum den halve time, som bygningsreglementet stiller krav om. Kernen af beton inde i flamingoblokkene er brandresistent i mindst 1 time.

Hvilke typer facade kan ydervægge af blokke have?

Normalt har huse, som er bygget af blokke, en pudset facade. Pudsen er blokkenes afskærmning mod sol og regn. Husene kan dog også beklædes med en anden form for tynd facade, fx klinker eller andet.

Hvor dyre er ydervægge af blokke?

En væg af blokke er billigere end en muret væg. Det er hurtigt at stable blokkene op, hvilket sparer en masse murertimer. Til gengæld skal blokkene pudses på ydersiden med specialpuds, og det koster ekstra.

En væg af blokke koster nogenlunde det samme som en let ydervæg i et træhus.

Hvilken type fundament skal en ydervæg af blokke bygges på?

En ydervæg af blokke skal bygges på et fundament af beton. Fundamentet bør afsluttes med et par letklinkerblokke (lecablokke) med isolering i midten for at bryde kuldebroen mellem fundamentet nede i den kolde jord og ydervæggen.

Mellem letklinkerblokkene og ydervæggen af blokke placeres et lag murpap, der sikrer, at eventuel fugt fra fundamentet eller jorden ikke kan trænge op i ydervæggene. Samtidig sikrer det mod radonstråling fra jorden.

Hvilke fordele og ulemper er der ved ydervægge af blokke?

Huse bygget af blokke har mange fordele og også et par ulemper.

Fordele ved ydervægge af blokke

 • Huset er hurtigere at bygge end et traditionelt murstenshus.
 • Blokke af gasbeton og af flamingo er relativt nemme at arbejde med, så du kan selv stable dit hus op som byggeklodser.
 • Blokkene kan sammensættes, som du har lyst til - lidt ligesom legoklodser. Det giver den, der skal tegne huset, mange muligheder og meget få begrænsninger.
 • Hvis blokkene sættes omhyggeligt sammen, er ydervæggen meget tæt, så varmen bliver inde i huset.
 • Tegl- og gasbetonblokke har en stor bæreevne og styrke i forhold til deres vægt.
 • Materialet, som blokkene er fremstillet af, kan genbruges.
 • Alle tre typer blokke er nemme at skære til i korrekte mål med almindeligt håndværktøj.
 • Blokke af gasbeton (porebeton) og tegl er fremstillet af uorganisk materiale, der normalt ikke angribes af råd og svamp.
 • Alle 3 typer blokke isolerer så godt, at de nyeste udgaver af dem kan bruges til lavenergihuse.
 • De bredeste blokke af flamingo kan bruges til passivhuse.
 • Materialet er diffusionsåbent, så fugt kan vandre igennem det, uden at blokken tager skade.
 • Blokkene er lagervare, så der er meget kort leveringstid.
 • Gasbetonblokke og teglblokke kan ikke brænde.

Ulemper ved ydervægge af blokke

 • Flamingoblokke er klassificeret som brændbar isolering, så de skal beskyttes mod brand af 2 lag gips eller et lag puds på indersiden af væggen.
 • I nogle lokalplaner stilles der krav om, at husets facade skal stå i blankt murværk, så man kan se murstenene. Det betyder, at man skal have dispensation for at bygge et hus af blokke af flamingo, tegl eller gasbeton.
 • En ingeniør skal nok bruge længere tid til de statiske beregninger, der viser, at huset kan holde til de påvirkninger, det bliver udsat for, da byggemetoden endnu ikke er så kendt.

LÆS OGSÅ: Lavenergihuse og passivhuse