Hvordan er et hus af flamingoklodser bygget?

Et hus af flamingo har ydervægge, der er opbygget af "byggeklodser" af flamingo (også kaldet styropor eller polystyren), som er hule indeni. 

Da flamingoklodserne ikke i sig selv er stærke nok til at bære taget og stabilisere huset mod vinden, fyldes deres hulrum med beton. Det er betonen, der gør huset stabilt. 

Husets facade kan pudses på den udvendige side med gipspuds (25 mm), eller den kan beklædes med fx natursten (flade sten som en form for klinker). Indvendigt pudses væggene også med gipspuds (15 mm) eller beklædes med to lag gipsplade. 

Hvorfor er flamingoklodser velegnede til lavenergihuse?

Ydervæggene af beton og flamingo isolerer godt, så der er ikke brug for yderligere isolering her. 

Væggene er også meget tætte, da der ikke er revner eller andre utætheder i ydervæggene, som varmen kan slippe ud igennem. 

De eneste samlinger findes omkring vinduer og døre. Her skal der derfor isoleres omhyggeligt ved at stoppe isoleringsmateriale ind og fuge grundigt. 

Der er ingen kuldebro ved vinduesåbninger, hvor varmen kan trænge ud. Det skyldes, at der skubbes et endestykke ned mellem "for- og bagvæg" i den hule flamingoklods, som forhindrer betonen i at løbe ud, mens man støber. 

Væggen føles ikke kold på indersiden. 

Et lavenergihus (energiklasse 2020) skal leve op til mange forskellige krav, som kan findes i bygningsreglementet, fx at et lavenergihus maksimalt må bruge 27 kWh/m2 pr. år.

Hvilke tykkelser, som vil kunne benyttes til et lavenergihus, afhænger af, hvordan husets øvrige konstruktioner opbygges, og hvilken varmekilde der bruges. En endelig beregning fra en byggerådgiver vil være påkrævet, for at man kan fastlægge sig på en vægtykkelse.

Hvordan ser et hus af flamingoklodser ud?

Alle muligheder står åbne, hvis du vil bygge et hus af flamingoklodser og beton. Du kan sætte flamingoklodserne sammen i lige netop den form, du ønsker dig. 

Du kan også frit vælge den type facadebeklædning, du ønsker. De fleste flamingohuse står med pudsede ydervægge, men du kan også beklæde flamingoklodserne med træ, sten, klinker, natursten, alm. mursten, eller hvad du nu skulle have lyst til. 

 

Hvilke fordele er der ved et lavenergihus af flamingoklodser?

 • Flamingoklodserne kan sammensættes, som du har lyst til. Det er lidt ligesom at bygge med legoklodser, så det giver arkitekten et stort spillerum.
 • Det går hurtigere at opføre en ydervæg i flamingoklodser end at opføre en traditionel muret ydervæg med dobbeltmur.
 • Både flamingo og beton er kendte materialer, der har en lang holdbarhed.
 • Flamingoklodser vejer ikke ret meget, så de er nemme at flytte rundt på.
 • Det er nemt at skære klodserne til i de rigtige mål med almindeligt håndværktøj.
 • Materialet isolerer så godt, at de indvendige vægge føles behageligt varme, selvom det er frostvejr.
 • Blokkene er lagervare, så der er meget kort leveringstid.
 • Byggeriet er ikke så sart overfor byggefugt i byggeprocessen, grundet det lave indhold af organiske materialer (mangel på træ etc.).

Hvilke ulemper er der ved et lavenergihus af flamingoklodser?

 • Flamingo er et meget let materiale. Derfor er det vigtigt, at betonen i væggene er støbt korrekt af en fagmand. Ellers er der fare for husets stabilitet og sikkerhed i stormvejr.
 • Flamingo er et brændbart materiale. Derfor skal den dækkes med et ubrændbart materiale (en såkaldt brandklasse 1-beklædning, eller som den nye europæiske brandklasse mere teknisk hedder K1 10 B-s1,dO) både på den udvendige og den indvendige side. Det kan fx være puds eller gips.
 • Byggeri med flamingo er ikke udbredt i Danmark, så det er ikke sikkert, at kommunens tekniske forvaltning kender til det. Derfor er det en god idé at tage et møde med kommunen, inden du går i gang. Det kan måske lette sagsbehandlingen.
 • Din lokale håndværker kender måske ikke til byggeri med flamingo. Men leverandørerne af byggematerialerne har udførlige brugsanvisninger. Du kan også vælge at få huset bygget af håndværkere, som du får anbefalet af leverandøren, og som du derfor ved har erfaring med produktet.
 • Det er ikke alle arkitekter, bygningskonstruktører og ingeniører, der kender til at bygge med flamingoklodser. Så det kan kræve lidt benarbejde at finde rådgivere, der har erfaring med den type byggeri.
 • Flamingo og beton er ikke materialer, der aktivt forbedrer indeklimaet.
 • Materialerne er ikke genanvendelige
 • Både beton og flamingo har et stort klimaaftryk og hører til de materialetyper, man på sigt i byggebranchen vil prøve at nedbringe brugen af. 
 • I nogle lokalplaner stilles der krav om, at man skal kunne se facadens rå mursten (blankt murværk). Du skal derfor søge dispensation fra lokalplanen, hvis du vil bygge et hus af flamingo og beton.

Hvor kan du købe flamingoklodser?

Der findes flere leverandører af flamingoklodser. Der er bl.a. norske Jackon.

Firmaet Jackon forhandler produktet Thermomur®, som er fremstillet af polystyren. Klodserne findes i flere størrelser:

 • Tykkelse 25 cm og en U-værdi på 0,31 
 • Tykkelse 35 cm og en U-værdi på 0,14
 • Tykkelse 45 cm og en U-værdi på 0,11

Firmaet ISO-byg forhandler produktet Magu Bausysteme, som er fremstillet af styropor. Disse klodser fås også i flere størrelser:

 • Tykkelse 25 cm og en U-værdi på 0,31
 • Tykkelse 30 cm og en U-værdi på 0,18
 • Tykkelse 35 cm og en U-værdi på 0,14
 • Tykkelse 40 cm og en U-værdi på 0,11
 • Tykkelse 45 cm og en U-værdi på 0,097

Hvordan kommer du i gang med at bygge et lavenergihus af flamingoklodser?

Hvis du gerne vil bygge et hus af flamingoklodser, er det nemmest at kontakte en af leverandørerne. Her kan du få anbefalet rådgivere og et byggefirma, som har prøvet at bygge den slags huse før. 

Enhver arkitekt eller bygningskonstruktør kan tegne et sådant hus, og enhver ingeniør kan lave de statiske beregninger, men da konceptet ikke er ret kendt, vil det tage længere tid for dem, hvis de gør det første gang. 

Hvis du selv vil bygge huset, kræver det også en grundig instruktion og et godt samarbejde med leverandøren. 

Er et hus af flamingoklodser egnet til selvbyg?

Det er ikke svært at bygge et hus af flamingoklodser. Så hvis du har håndelag for gør det selv-arbejde, kan du godt stå for en del af byggeriet selv. 

Det er relativt nemt at stable flamingoklodserne oven på hinanden. I og med at de ikke vejer ret meget, er de nemme at jonglere rundt med. Det er dog vigtigt at overholde leverandørens vejledning til punkt og prikke. 

Når flamingoklodserne er rejst, skal hulrummet i væggene støbes ud med beton. Det bør du overlade til en fagmand, hvis du ikke har prøvet det før. Hulrummene skal stålarmeres, hvilket også kræver et vist håndelag og ekspertise.

Hvordan skal et hus af flamingoklodser vedligeholdes?

Husets vedligeholdelse afhænger af, hvilken facade du vælger. Så det er en god idé at have vedligeholdelsen med i overvejelserne, når du skal vælge husets facade. 

Specialpudsen, som bruges til huse af flamingoklodser, har den fordel, at den tørrer hurtigere end almindelig puds efter kraftigt regnvejr eller tøvejr. Derfor er den mindre sårbar over for frost, og risikoen for at den krakelerer, er meget lille. 

Mange tror, at en pudset facade er sart og fx ikke kan tåle, at man parkerer en cykel eller spiller bold op ad den. Det kan den sagtens klare, da pudslaget typisk udføres som et armeret pudslag (armeret med plastvæv ilagt i selve pudslaget). Dertil er der tale om et tykkere pudslag på ca. 2-3 cm. 

Den eneste vedligeholdelse den pudsede facade kræver, er maling ca. hvert 10.-15. år. 

Hvis du vælger en facade af træ, skal den vedligeholdes som på et træhus. Det vil sige, at den skal have træbeskyttelse eller maling med jævne mellemrum. 

Hvis du vil have så lidt vedligeholdelsesarbejde på facaden som muligt, kan du vælge en facade af natursten eller klinker.