Hvordan er et hus af teglblokke bygget? 

Et hus af teglblokke har ydervægge, der er opbygget af "byggeklodser" lavet af teglblokke med en masse lodrette lufthuller indeni. Blokkene "klistres" sammen med et meget tyndt lag mørtel. Derefter pudses facaden op udvendigt for at beskytte teglblokkene mod regn og indvendig for at få en glat overflade. 

Hvis hulrummene i teglblokkene fyldes op med isoleringsmaterialet perlite, bliver teglblokkenes isoleringsevne endnu bedre. 

Teglblokken består af brændt ler og intet andet, mens isoleringsmaterialet perlite er en vulkansk bjergart, der er knust og opvarmet til 1.100 grader. Ved opvarmningen udvider materialet sig meget og derved opnås den isolerende effekt. 

Teglblokke har været brugt i årtier i Europa, men i Danmark er det stadig nyt at bygge med dette materiale. 

Hvorfor er teglblokke velegnede til lavenergihuse? 

Teglblokkene er velegnet til lavenergihuse, fordi de isolerer så godt i sig selv, at husets ydervægge ikke behøver yderligere isolering. Da blokkene er sat sammen med mørtel, er væggene nærmest massive. Der er altså ingen revner og andre utætheder, som varmen kan slippe ud gennem. De eneste samlinger findes omkring vinduer og døre. Her skal der derfor isoleres omhyggeligt ved at stoppe isoleringsmaterialer ind og fuge omhyggeligt, så varmen ikke kan slippe ud.

Væggen føles ikke kold på indersiden, da teglblokke leder varme og kulde meget dårligt. 

Et lavenergihus (energiklasse 2020) skal leve op til mange forskellige krav, som kan findes i BR18, Øvrige bestemmelser, kap. 25. Et afgørende krav er §474, som lyder, at ”Boliger… kan klassificeres som bygningsklasse 2020, når bygningens samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand pr. m² opvarmet etageareal ikke overstiger 20,0 kWh/m2 pr. år”. Øvrige krav er bl.a. transmissionstab på klimaskærmen, U-værdier på døre, vinduer og lemme, mm som beskrives i BR18.

Hvilke tykkelser, som vil kunne benyttes til et lavenergihus, afhænger af, hvordan husets øvrige konstruktioner opbygges. En endelig beregning fra en byggerådgiver vil være påkrævet, for at man kan fastlægge sig på en vægtykkelse.”

Hvordan ser et hus af teglblokke ud? 

Et hus af teglblokke har pudsede facader. Der er mange arkitektoniske muligheder, hvis du vil bygge et sådant hus. Du kan f.eks. bygge en patriciervilla med hvidpudset facade og sortglaserede tegl, et stilrent funkishus eller et bondehus med småsprossede vinduer. 

Alt er i princippet muligt, så længe det er en hustype, hvor en pudset facade passer til. 

Hvilke fordele er der ved et lavenergihus af teglblokke?

 • Teglblokke kan sammensættes, som du har lyst til. Det er lidt ligesom at bygge med legoklodser, så det giver arkitekten et stort spillerum.
 • Det går hurtigere at opføre en ydervæg af teglblokke end at opføre en traditionel muret ydervæg med dobbeltmur. Producenten anslår, at byggetiden nedsættes med ca. 40 procent.
 • Materialet er nemt at skære til i de rigtige mål med almindeligt håndværktøj.
 • En væg af teglblokke er diffusionsåben, så fugt kan vandre igennem den, uden at den tager skade. Væggen bliver ikke angrebet af råd og svamp.
 • Teglblokke er gode til at dæmpe støj.
 • Teglblokke kan optage og afgive varme, så temperaturen indendørs bliver mere behagelig både sommer og vinter.
 • Teglblokke er lagervare, så der er meget kort leveringstid.
 • Materialet isolerer så godt, at de indvendige vægge føles behageligt varme, selvom det er frostvejr.
 • Materialet kan ikke brænde.
 • Teglblokke er fremstillet af naturmaterialer, og det samme er mørtlen mellem stenene. Materialerne kan derfor genbruges.
 • Teglblokke kan holde til det danske klima uden at blive nedbrudt. 

Hvilke ulemper er der ved et lavenergihus af teglblokke? 

 • Mange synes, at et rigtigt hus er et muret hus, og der falder teglblokkene jo udenfor, selvom de er fremstillet af det samme materiale som mursten.
 • Byggeri med teglblokke er endnu ikke så udbredt i Danmark, det er derfor slet ikke sikkert, at kommunens tekniske forvaltning kender til materialet. Derfor er det en god idé at tage et møde med kommunen, inden du går i gang. Det kan måske lette sagsbehandlingen.
 • I nogle lokalplaner stilles der krav om, at husets facade skal stå i blankt murværk, dvs. at man skal kunne se murstenene. Hvis det er tilfældet, kan du spørge kommunen, om der er mulighed for at få en dispensation fra lokalplanen.
 • Din lokale håndværker kender måske ikke til byggeri med teglblokke, men leverandøren af teglblokkene har udførlige brugsanvisninger. Du kan også vælge at få huset bygget af håndværkere, som du får anbefalet af leverandøren, og som du ved har erfaring med produktet.
 • Det er absolut ikke alle arkitekter, bygningskonstruktører og ingeniører, der kender til teglblokke. Det kan derfor kræve lidt benarbejde at finde rådgivere, der har erfaring med den type materiale og byggeri. 

Hvor kan du købe teglblokke? 

Der findes to leverandører af teglblokke på det danske marked. Det er Wienerberger, der også leverer mursten, og Scanoton via Ask Askholm, der leverer en komplet husløsning i teglblokke. 

Wienerbergers teglstensblokke kaldes Porotherm. De producerer mange forskellige porothermblokke, der alle kan bruges til ydervægge, hvor der kun er én mur - også kaldet en monomur, som fx:

 • T7–42,5–P, en monomur med en total vægtykkelse på 45,5 cm og en U-værdi på 0,16
 • T7-49,0-P, en monomur med en total vægtykkelse på 52,0 cm og en U-værdi på 0,14 

Overstående eksempler på Wienerbergers teglstensblokke er med perlite som isolering, men teglblokkene fås også med stenuld, (Rockwool) eller udelukkende med tomme celler, hvor den stillestående luft er isoleringen.

Scanotons teglblokke kaldes Thermoplan og har en lav U-værdi uden isolering med perlite. 

 • Thermoplan S 75 med en tykkelse på 42,5 cm og en U-værdi på 0,16 
 • Thermoplan S 75 med en tykkelse på 36,5 cm og en U-værdi på 0,19
 • Thermoplan S 75 med en tykkelse på 49 cm og en U-værdi på 0,14 

For at få den samlede vægtykkelse, skal du medregne et lag puds på begge sider af væggen. 

Begge leverandørers teglblokke findes også i en tyndere udgave, der kan bruges som bagmur i en dobbeltmur, hvor formuren f.eks. er af mursten. 

Hvordan kommer du i gang med at bygge et hus af teglblokke? 

Hvis du vil i gang med at bygge et hus af teglblokke, er det en god idé at kontakte leverandøren, som kan henvise til rådgivere og byggefirmaer, der har prøvet at bygge den slags huse før. 

Enhver arkitekt eller bygningskonstruktør kan tegne et sådant hus, og enhver ingeniør kan lave de statiske beregninger, men da konceptet ikke er ret kendt, vil det tage længere tid for dem, hvis de gør det første gang. 

Er et hus af teglblokke egnet til selvbyg? 

Vi vil ikke anbefale, at du selv bygger et hus af teglblokke. Årsagen er, at den tyndpuds, som bruges til at "lime" teglblokkene sammen med, ikke må forvilde sig ned i blokkenes huller. Det kan nemlig nedsætte væggens isoleringsevne og skabe områder, hvor kulden kan trænge ind (kuldebroer). Derfor vil vi anbefale, at du får en specialuddannet murer til at udføre arbejdet med at "mure" blokkene op. 

Teglblokke, der er fyldt op med perlite, er lidt lettere at arbejde med selv, da hulrummet er lukket med isolering.

Det er også en god idé at få en murer til at pudse facaden udvendigt, da det kræver et godt håndelag at få et pænt og holdbart resultat. Det samme gælder for den indvendige væg. 

Hvordan skal et hus af teglblokke vedligeholdes? 

Huset kræver den samme vedligeholdelse som andre huse med pudsede facader. 

Huset pudses med en specialpuds, som er beregnet til teglblokke. Hvis pudsningen er udført korrekt, kan den holde i mange år. De pudsede facader kan opfriskes med et lag maling, hvis de begynder at se nussede ud. Det skal måske gøres hvert 5.-10. år. Husk, at malingen skal være beregnet til formålet. Spørg altid producenten af teglblokkene til råds.