Hvordan er et hus af teglblokke bygget? 

Et hus af teglblokke har ydervægge, der er opbygget af "byggeklodser" lavet af teglblokke med en masse lodrette lufthuller indeni. Blokkene "klistres" sammen med et meget tyndt lag mørtel. Derefter pudses facaden op udvendigt for at beskytte teglblokkene mod regn og indvendigt for at få en glat overflade. 

Hvis hulrummene i teglblokkene fyldes op med et isoleringsmateriale af coatede skumkugler, bliver teglblokkenes isoleringsevne endnu bedre. 

Teglblokken består af brændt ler og intet andet, mens isoleringsmaterialet fx kan være skumkugler af typen EPS, der er opskummede, plastbaserede kugler. 

Teglblokke har været brugt i årtier i Europa, men i Danmark er det ikke helt så udbredt på nuværende tidspunkt. 

Hvorfor er teglblokke velegnede til lavenergihuse? 

Teglblokkene er velegnede til lavenergihuse, fordi de isolerer så godt i sig selv, at husets ydervægge ikke behøver yderligere isolering. Da blokkene er sat sammen med mørtel, er væggene nærmest massive. Der er altså ingen revner og andre utætheder, som varmen kan slippe ud gennem. De eneste samlinger findes omkring vinduer og døre. Her skal der derfor isoleres omhyggeligt ved at stoppe isoleringsmaterialer ind og fuge omhyggeligt, så varmen ikke kan slippe ud.

Væggen føles ikke kold på indersiden, da teglblokke leder varme og kulde meget dårligt. 

Et lavenergihus (energiklasse 2020) skal leve op til mange forskellige krav, som kan findes i bygningsreglementet, fx at et lavenergihus maksimalt må bruge 27 kWh/m2 pr. år.

Teglblokke har altså en god isoleringsevne. En teglblok med en tykkelse på 42,5 cm kan fx fås med en u-værdi på 0,16, mens en teglblok med indlagt isolering og med en tykkelse på 42,5 cm kan fåx med en u-værdi på 0,14. Der findes også teglblokke i en tyndere udgave, der kan bruges som bagmur i en dobbeltmur, hvor formuren fx er af mursten. 

  Hvordan ser et hus af teglblokke ud? 

  Et hus af teglblokke har pudsede facader. Der er mange arkitektoniske muligheder, hvis du vil bygge et sådant hus. Du kan fx bygge en patriciervilla med hvidpudset facade og sortglaserede tegl, et stilrent funkishus eller et bindingsværkshus med småsprossede vinduer. 

  Alt er i princippet muligt, så længe det er en hustype, hvor en pudset facade passer til. 

  Hvilke fordele er der ved et lavenergihus af teglblokke?

  • Teglblokke kan sammensættes, som du har lyst til. Det er lidt ligesom at bygge med legoklodser, så det giver arkitekten et stort spillerum.
  • Det går hurtigere at opføre en ydervæg af teglblokke end at opføre en traditionel muret ydervæg med dobbeltmur. Producenten anslår, at byggetiden nedsættes med ca. 40 procent.
  • Materialet er nemt at skære til i de rigtige mål med almindeligt håndværktøj.
  • En væg af teglblokke er diffusionsåben, så fugt kan vandre igennem den, uden at den tager skade. Dette gælder ikke for blokke udfyldt med coatede skumkugler. 
  • Væggen bliver ikke angrebet af råd og svamp.
  • Teglblokke er gode til at dæmpe støj.
  • Teglblokke kan optage og afgive varme, så temperaturen indendørs bliver mere behagelig både sommer og vinter.
  • Teglblokke er lagervare, så der er meget kort leveringstid.
  • Materialet isolerer så godt, at de indvendige vægge føles behageligt varme, selvom det er frostvejr.
  • Materialet kan ikke brænde.
  • Teglblokke er fremstillet af naturmaterialer, og det samme er mørtlen mellem stenene. Materialerne kan derfor genbruges. Dette gælder ikke for blokke med coatede skumkugler.
  • Teglblokke kan holde til det danske klima uden at blive nedbrudt. 

  Hvilke ulemper er der ved et lavenergihus af teglblokke? 

  • Nogle synes, at et rigtigt hus er et muret hus, og der falder teglblokkene jo udenfor, selvom de er fremstillet af det samme materiale som mursten.
  • Byggeri med teglblokke er endnu ikke så udbredt i Danmark, det er derfor slet ikke sikkert, at kommunens tekniske forvaltning kender til materialet. Derfor er det en god idé at tage et møde med kommunen, inden du går i gang. Det kan måske lette sagsbehandlingen.
  • I nogle lokalplaner stilles der krav om, at husets facade skal stå i blankt murværk, dvs. at man skal kunne se murstenene. Hvis det er tilfældet, kan du spørge kommunen, om der er mulighed for at få en dispensation fra lokalplanen.
  • Din lokale håndværker kender måske ikke til byggeri med teglblokke, men leverandøren af teglblokkene har udførlige brugsanvisninger. Du kan også vælge at få huset bygget af håndværkere, som du får anbefalet af leverandøren, og som du ved har erfaring med produktet.
  • Det er absolut ikke alle arkitekter, bygningskonstruktører og ingeniører, der kender til teglblokke. Det kan derfor kræve lidt benarbejde at finde rådgivere, der har erfaring med den type materiale og byggeri. 
  • Teglblokke med indlagte skumkugler har et større klimaaftryk end rene teglblokke. 

  Hvordan kommer du i gang med at bygge et hus af teglblokke? 

  Hvis du vil i gang med at bygge et hus af teglblokke, er det en god idé at kontakte leverandøren, som kan henvise til rådgivere og byggefirmaer, der har prøvet at bygge den slags huse før. 

  Enhver arkitekt eller bygningskonstruktør kan tegne et sådant hus, og enhver ingeniør kan lave de statiske beregninger, men da konceptet ikke er ret kendt, vil det tage længere tid for dem, hvis de gør det første gang. 

  Er et hus af teglblokke egnet til selvbyg? 

  Vi vil ikke anbefale, at du selv bygger et hus af teglblokke. Årsagen er, at den tyndpuds, som bruges til at "lime" teglblokkene sammen med, ikke må forvilde sig ned i blokkenes huller. Det kan nemlig nedsætte væggens isoleringsevne og skabe områder, hvor kulden kan trænge ind (kuldebroer). Derfor vil vi anbefale, at du får en specialuddannet murer til at udføre arbejdet med at "mure" blokkene op. 

  Teglblokke, der er fyldt op med coatede skumkugler, er lidt lettere at arbejde med selv, da hulrummet er lukket med isolering.

  Det er også en god idé at få en murer til at pudse facaden udvendigt, da det kræver et godt håndelag at få et pænt og holdbart resultat. Det samme gælder for den indvendige væg. 

  Hvordan skal et hus af teglblokke vedligeholdes? 

  Huset kræver den samme vedligeholdelse som andre huse med pudsede facader. 

  Huset pudses med en specialpuds, som er beregnet til teglblokke. Hvis pudsningen er udført korrekt, kan den holde i mange år. De pudsede facader kan opfriskes med et lag maling, hvis de begynder at se nussede ud. Det skal måske gøres hvert 5.-10. år. Husk, at malingen skal være beregnet til formålet. Spørg altid producenten af teglblokkene til råds.