Hvordan ser et hus af stål og gips ud?

Du kan frit vælge, hvordan huset skal se ud udvendigt. Når det gælder materialevalget til facaden, er der nemlig frit valg på alle hylder. Du kan fx få et muret hus, et pudset hus i eksempelvis den efterspurgte funkisstil, eller et træhus.

Også når det gælder husets form, er der mange muligheder, når huset bygges af stål og gipsplader. Du kan fx få buede ydervægge.

Hvilke fordele er der ved et lavenergihus af stål og gips?

 • Huset har relativt tynde ydervægge i betragtning af, hvor velisoleret det er.
 • Væggene føles behageligt varme - ligegyldigt hvilken temperatur der er udenfor.
 • Huset kan nedkøles relativt hurtigt på varme dage.
 • Stålskelettet er hurtigt og nemt at sætte op.
 • Stålskelettet har en stor bæreevne og styrke i forhold til dets vægt.
 • Materialerne kan genbruges.
 • Det er billigere at opføre et stål- og gipshus end et standardhus.
 • Du kan få præcis den facade, du ønsker.

Hvilke ulemper er der ved et lavenergihus af stål og gips?

 • Pappen på begge sider af gipspladerne kan nemt angribes af skimmelsvamp, hvis den bliver fugtig. Derfor er det yderst vigtigt, at der ikke på nogen måder kommer fugt til gipspladen - hverken under byggeprocessen eller senere, fx på grund af vandskader eller en utæt dampspærre.
 • Der er ingen tunge indvendige vægge i huset, der kan optage varmen, når det er varmt, og afgive den, når det er koldt. Derfor vil temperaturen indendørs variere mere end i fx et muret hus.
 • Det kræver specialbeslag at hænge tunge ting op på gipsvægge. Det gør ophængning lidt mere besværligt, men det kan sagtens lade sig gøre.
 • Byggeri med stål og gips er ikke så udbredt endnu. Det er derfor ikke sikkert, at kommunens tekniske forvaltning kender til det. Derfor er det en god idé at tage et møde med kommunen, inden du går i gang med planlægningen. Det kan måske lette sagsbehandlingen.
 • I nogle lokalplaner stilles der krav om, at husets facade skal stå i blankt murværk, dvs. at man skal kunne se murstenene. Hvis det er tilfældet, kan du vælge en facade af mursten, eller du kan evt. spørge kommunen, om der er mulighed for at få en dispensation fra lokalplanen.
 • Din lokale håndværker kender måske ikke til byggeri med stål og gips. Men da denne hustype ikke er specielt svær at bygge, bør det ikke give de store problemer. Leverandørerne af byggematerialerne har udførlige brugsanvisninger. Du kan også vælge at få huset bygget af håndværkere, som du får anbefalet af leverandøren, og som du ved, har erfaring med produktet.
 • Det er absolut ikke alle arkitekter, bygningskonstruktører og ingeniører, der har erfaring i at bygge huse med stålskelet og gips. Så det kan kræve lidt benarbejde at finde rådgivere, der har erfaring med den type byggeri.
 • Der eksisterer en masse fordomme om huse af stål og gips, bl.a. fordi det er anderledes end den traditionelle danske byggestil. De færreste ved, at man bruger stort set det samme konstruktionsprincip, når man bygger et træhus.

Hvordan er et hus med stålskelet og gips opbygget?

Et hus af stål og gips har ydervægge, der består af et skelet af galvaniseret stål, som er beklædt med gipsplader på indersiden. Tilsammen kan stålskelettet og gipsen stabilisere huset og bære vægten af taget, hvis væggene ellers er forankret grundigt til fundamentet og afstivet ordentligt.

Ydervæggen opbygges på følgende måde:

 • Først opsættes et stålskelet af stålprofiler, der har form som et firkantet C.
 • Imellem C-profilet isoleres med isoleringsmåtter, fx i en tykkelse på 200 mm.
 • På indersiden af stålskelettet placeres en dampspærre (fx en plastfolie), som sikrer, at fugt iindefra ikke kan trænge ud i den koldeste del af vægkonstruktionen. Dampspærren skal slutte helt tæt til omkring vinduer, døre og gennemføringer, som fx udeluftventiler.
 • På indersiden af dampspærren placeres et vandretliggende stålprofil med form som et Z. Dette stålprofil sørger for, at der ikke opstår en kuldebro, hvor kulden kan blive ledt ind gennem væggen.
 • Imellem Z-profilerne isoleres der igen, fx med 75 mm isoleringsmåtter.
 • På den indvendige side af dampspærren trækkes alle installationer, så der skal laves så få huller som overhovedet muligt i dampspærren.
 • Til sidst beklædes den indvendige side af væggen med gipsplader, som består af gips indkapslet mellem to paplag.

Udvendigt beskyttes ydervæggen med en lukket facade, fx en træbeklædning, en cementbaseret plade med puds eller en murstensvæg (skalmur), som holder regnen væk fra gipspladerne og stålskelettet.

Bag facaden er der normalt et ventileret hulrum op til en vindtæt beklædning på ydersiden af C-profilet.

Konstruktionen er magen til den, der bruges i et træhus. I et træhus er der blot brugt træstolper og træbjælker i stedet for stål.

Er stål og gips velegnet til lavenergihus?

Et lavenergihus med ydervægge af stål og gips skal have et tykt lag isolering inde i stålskelettet. Det er isoleringens tykkelse, der afgør, hvor stort varmetabet gennem væggene er.

Varmetabet opgives som væggens U-værdi. I et lavenergihus eller et passivhus vil ydervæggens U-værdi normalt være ned i nærheden af 0,1. Jo tykkere den samlede isolering i gipsvæggen er, jo lavere er U-værdien.

Et hus lavet af stål og gips kan sagtens leve op til kravene for et lavenergihus eller et passivhus med den rette mængde isolering.

Hvordan skal ydervæggen laves, når skelettet er af stål og gips?

En ydervæg der er velegnet til et lavenergihus, kan fx opbygges af et stålskelet med i alt 275 mm isolering (200 mm imellem C-profilet og 75 mm imellem Z-profilet).

Væggen bliver 32 cm tyk og U-værdien er 0,15. Udvendigt beklædes facaden med en egnet vinddækning (evt. vindgips) og en træbeklædning el.lign.

Beklædningen og det ventilerede hulrum skal lægges til for at få væggens endelige tykkelse. Det er også vigtigt at huske en dampspærre, som skal placeres en tredjedel inde i væggen fra den varme side.

Et lavenergihus med en facade af mursten (skalmur) kan opbygges af et stålskelet med 200 mm isolering under skalmuren. Væggen får så en tykkelse på 34,5 cm og en U-værdi på 0,19.

Væggen kan også isoleres med et endnu tykkere lag isolering, og dermed bliver varmetabet gennem væggen endnu mindre. Det er også muligt at vælge isolering, der isolerer bedre end standard isolering, og på den måde opnå, at væggen bliver en smule tyndere.

Hvor kan du købe materialer til huse af stål og gips?

Der findes to store leverandører af gipsplader i Danmark. De har hver deres system, men de går stort set ud på det samme.

Den ene producent er Gyproc, og den anden er Knauf. Du kan finde brochurer på de to producenters hjemmesider. Nogle af dem er lige til at downloade, og ellers kan du bestille det, du har behov for.

Begge producenter har også en masse vejledningsmateriale liggende, som arkitekter og ingeniører kan benytte sig af, når de skal projektere et sådant hus. Knauf har haft deres byggesystem siden 1977 og Gyproc har haft deres system siden 1997.

Hvordan kommer du i gang med at bygge et lavenergihus af stål og gips?

Når du skal i gang med at bygge et hus af stål og gips, er det lettest at kontakte leverandørerne. De kan henvise til firmaer, der har prøvet at bygge denne slags huse før.

Enhver arkitekt eller bygningskonstruktør kan tegne et sådant hus, og enhver ingeniør kan lave de statiske beregninger, men da konceptet ikke er ret kendt, vil det tage længere tid for dem, hvis det er første gang, de skal udføre beregningerne.

Der skal også udarbejdes en energiramme, så du er sikker på, at huset lever op til bygningsreglementets krav.

Er et hus af stål og gips egnet til selvbyg?

Det er ikke specielt svært at bygge et hus af stål og gips. Så hvis du har håndelag for gør det selv-arbejde, kan du godt bygge huset selv. Du kan få leveret huset som et samlesæt, så du bare skal følge samlevejledningen og gå i gang.

Da huset er meget let, er det yderst vigtigt at få det forankret grundigt i fundamentet og at få det afstivet, så vinden ikke kan blæse det omkuld.

Det er vigtigt, at husets fundament er støbt, så det er helt vandret. Hvis fundamentet er vandret, bliver de lodrette stolper nemlig nærmest pr. automatik lodrette, og det er selvfølgelig optimalt.

Stålstolperne vejer ikke ret meget, og der er forborede huller til skruerne. Gipsplader er derimod tunge og svære at håndtere, så det er en god idé at leje professionelt værktøj, som du kan bruge, når pladerne skal løftes op og stilles på plads.

Hvordan skal et hus af stål og gips vedligeholdes?

Husets vedligeholdelse afhænger helt og aldeles af, hvilken facade du vælger. Hvis du vælger at mure en skalmur op på ydersiden af stålskelettet, er vedligeholdelsen minimal.

Du kan også beklæde huset med træ eller sætte cementbaserede plader på, så huset kan blive pudset. Både et træhus og et pudset hus skal males med nogle års mellemrum.

Stålskelettet er galvaniseret, så det kan holde i mere end 100 år uden at ruste. Gipspladerne har også lang holdbarhed, men det er meget vigtigt at beskytte dem mod fugt.