Spørg Bolius

Kan grundejerforening gøre os økonomisk ansvarlige for beskæring af buske på fællesareal - nogle medlemmer var imod beslutningen?

Hej,

Vi er med i en grundejerforening med 10 medlemmer. Foreningen er "tvungen" som følge af den udstykning som kommunen har foretaget for over 20 år siden. Ud over vores egne grunde, er der et fællesareal, som vi sammen tager ansvar for. Vi har et budget for vedligeholdelse og planlægger forskellige tiltag.

Nu er vi kommet i en ret ubehagelig og besynderlig situation. Vi har foretaget beskæring på nogle buske på fællesarealet. Det blev besluttet på det årlige grundejerforeningsmøde. Der var nogle som ikke ønskede beskæringen, men flertallet gjorde. Der har været utilfredshed fra nogle ift. hvordan beskæringen er foretaget.

Efterfølgende er vi - fra bestyrelsen - blevet mødt med krav om at betale spagnum, ligesom de vil holde os økonomisk ansvarlige, hvis buskene går ud som følge af beskæringen.

Vores spørgsmål er: kan en bestyrelse eller generalforsamling pålægge enkeltmedlemmer at betale mere end andre og holde enkeltmedlemmer ansvarlige for det ene eller andet?

Vi har selvfølgelig vedtægter som er godkendt af kommunen, men her fremgår ikke noget om en sådan situation.

Jeg er usikker på vores retstilling, såfremt det kommer til en sag og også lovgrundlaget for hvad grundejerforeninger kan/må. Jeg tænker at det ikke kun er vedtægterne, som er gældende. Man kan vel ikke skrive hvad som helst i vedtægterne? Jeg tænker at bestyrelsen er på tynd is, men vil gerne have "fast grund under fødderne".

mvh+tak

Ulrik

Hej Ulrik.

Jeg forstår din henvendelse sådan, at du ikke selv er medlem af bestyrelsen, men at grundejerforeningens bestyrelse har varslet, at du og andre eventuelt vil blive holdt ansvarlige for den beskæring, der er foretaget.

Som udgangspunkt skal der meget til, førend man kan blive ansvarlig, når man har handlet på vegne af – f.eks. – en forening. Dette gælder i endnu større grad, når man arbejder frivilligt for denne forening, og når man ikke har nogen særlig professionel baggrund, som er anvendelig i forbindelse med udførelsen af arbejdet. I jeres konkrete tilfælde er det umiddelbart endnu mere vanskeligt at holde jer ansvarlige, når I blot har ageret i henhold til en beslutning, der er truffet af et flertal på en generalforsamling. Der gælder endelig – rigtigt nok – en lighedsgrundsætning, som indebærer, at der ikke må ske vilkårlig forskelsbehandling. Derfor skal der være noget særligt individuelt bebrejdelsesværdigt ved det enkelte medlem, førend der kan rejses eventuelle krav.

Hvis I således reelt har udført arbejdet efter bedste evne og (navnlig) i overensstemmelse med den beslutning, der blev truffet, så vil det være meget vanskeligt for både bestyrelse og generalforsamling at rejse et krav imod jer.
Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Nikolaj Wessel Tromborg, advokat

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden