Spørg Bolius

Kan jeg selv fastsætte huslejen i forældrekøbslejlighed, uanset hvem jeg lejer ud til?

Hej Bolius

Vi er ejere af en lejlighed i en ejendom med fem ejerlejligheder. Tidligere har der været tale om udlejning til vores datter (forældrekøb), men da den fordel nu er afskaffet fra januar 2020 er spørgsmålet nu: Må vi selv må fastsætte huslejens størrelse i en ejendom med 5 ejerlejligheder UDEN indblanding af skattemyndighederne? Jeg mener at have læst at grænsen for selv at bestemme er seks lejemål.

Venlig hilsen Ole C

Hej Ole C

Det er korrekt, at den skattemæssige fordel ved et forældrekøb for nogle bliver lidt mindre fra og med 2021. Således fremgår det af regeringens finanslovsaftale for 2020, at værdien af rentefradraget ved udlejning til nærtstående bliver reduceret til næste år. Værdien falder således fra omkring maksimalt 56 procent til mellem 25 og 33 procent.

I praksis har ændringen den største økonomiske betydning for udlejere, der kan trække renten fra i topskatten. Dertil kommer, at med de aktuelt lave renter, vil den kommende ændring ikke have den store effekt. 

Bundlinjen er stadig, at et forældrekøb - i eksempelvis København vil generere et driftsmæssigt overskud -  hvis du udelukkende finansierer købet med et F5 realkreditlån. Hvis du betaler afdrag, er der dog tale om et likviditetsmæssigt underskud i kraft af den årlige opsparing.

Skattestyrelsen blander sig ikke i fastsættelse af huslejen, uanset hvor mange lejligheder ejendommen rummer. Derimod fremgår det af Boligreguleringsloven § 4 stk. 5, at der ved fastsættelse af huslejen i ejendomme med seks eller færre beboelseslejemål, gælder særlige regler.

I det konkrete tilfælde skal huslejen imidlertid fastsættes efter reglerne i Boligreguleringsloven. Det gælder dog kun, hvis kommunalbestyrelsen har vedtaget, at Boligreguleringsloven skal gælde i det pågældende område.

Huslejens størrelse fastsættes efter, hvad tilsvarende lejemål - i ejendomme med omkostningsbestemt husleje – koster. Hvis du er i tvivl, kan du altid spørge det lokale Huslejenævn. 

Af hensyn til Skattestyrelsen skal lejen fastsættes på niveau med, hvad du lovligt kan forlange i leje i forhold til reglerne i Boligreguleringsloven. Bliver lejen sat for lavt, kan Skattestyrelsen underkende Jeres regnskab og samtidig beskatte datteren af den økonomiske fordel, hun har opnået i kraft af den lave husleje.

Mit forslag er, at I tager bestik af lejeniveauet i de lokale aviser, Den Blå Avis eller på www.boligportal.dk, for at finde et passende niveau.  Hvis I vil være helt sikre i fastsættelse af huslejen, kan I bede Skattestyrelsen om et bindende svar. I udfylder en formular på Skats hjemmeside, betaler 400 kr. i gebyr og modtager sædvanligvis svar efter et par måneder. I finder lettest formularen ved at google ”skat bindende svar” på Skattestyrelsens hjemmeside. Alternativt klikke på dette link: SKAT - få et bindende svar.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Jørgen Munksgaard Rasmussen, boligøkonomisk fagekspert

Aktuelt på forsiden