Spørg Bolius

Kan jeg vinde hævd på en overdækning der for 25 år siden er bygget for tæt på skel?

Hej Bolius

Hævd ?

Kommunen har på eget initiativ opdaget, at jeg har en overdækning på 18 m2 3*6m syd for garage på 12m og mod åben mark, derved får jeg 15m tæt på naboskel.

Overdækningen lavede jeg selv i 1989 altså nu 25 år.

Kan jeg vinde "hævd" på de 3 m for tæt på skel?

Overdækning er opført efter aftale med tidligere nabo, og der har aldrig været nogen klager, og nuværende nabo har ingen kommentarer til partshøring.

Mvh. Leif

Kære Leif Sørensen

Nej, ulovlige eller ikke godkendte konstruktioner er ikke noget man kan vinde hævd på.

Man er som ejer af en ejendom ansvarlig for at overholde alle de love og regler der gælder på området, og at alle konstruktioner, ombygninger ændringer m.v. overholder de gældende krav, love og regler.

Så ja, kommunen kan kræve at du som ejer får lovliggjort overdækningen, og betaler de udgifter der er forbundet med lovliggørelsen.

Du kan dog inden da, forsøge at søge dispensation til at få lovliggjort overdækningen, men det er ikke noget du har krav på, og alene op til kommunen at afgøre i det enkelte tilfælde.

Kommunerne kan "nu om dage" kontrollere hvad der er bygget på grunden via luftfotos m.v. i modsætning til før i tiden hvor de skulle have en mand til at cykle ud på besigtigelse. Derfor bliver kommunens pligt til at føre tilsyn med at love og regler for byggeriet overholdes langt lettere. Det kan som du selv skriver resultere i et påbud fra kommunen, også selvom der ikke er blevet klaget over forholdene af naboer eller andre.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden