Spørg Bolius

Kan naboen forlange, at jeg fjerner min hæk?

Jeg har netop plantet en bøgehæk på min grund.

Jeg bor på en grund, hvor der er niveauforskel - i den ene ende er der ca. 130 cm's forskel og i den anden ende 0 cm.

Jeg har i sin tid, for 38 år siden, sat en havemur i en højde af ca. 50 cm, hvorefter jorden skrår op til grundens højde, og her er beplantet med cotenastas for at holde på jorden.

For 16 år siden fik jeg en ny nabo, og der har indtil nu ikke været nogen problemer.

Han klager nu over, at jeg har plantet hækken. Den skal stå 175 cm inde på min grund, siger han. Det var jeg ikke klar over - jeg troede faktisk, at det var en fordel for begge parter.

Hækken står 160 cm inde på min grund. Er det stadig en hæk, hvis jeg laver nogle afstanshuller på 100 cm? Eller hvor store huller skal jeg lave, for at det ikke kaldes en hæk?

I øvrigt siger han, at når det ikke i sin tid er blevet tinglyst, at min tidligere nabo og jeg var enige om at at sætte havemuren i ske, kan han nu, hvis han ikke kan lide havemuren, forlange et andet skel. Kan det være rigtigt, efter at han har set på den i 16 år?

Med venlig hilsen

Kjeld J.

Kære Kjeld J.

Hvis jeg forstår dit spørgsmål korrekt, har din nabo ikke ret.

Ifølge Hegnsloven findes der 3 former for hegn/hæk:

1. Fælles hegn der står i skel. Her gælder generelt, at man som naboer skal være enige om højde, vedligehold, ændringer m.v. og deles om udgifter og vedligehold.

2. Egne hegn der stå nærmere end 175 cm fra skel og er omfattet af hegnsloven. her står blandt andet i § 2: "Egne hegn må ikke påføre naboen større ulemper end fælleshegn. Som følge heraf må egne hegn ikke have større højde end fælleshegn med et tillæg svarende til afstanden fra hegnet til skellinien"
Du må altså, (hvis der ikke er specielle forhold der gør sig gældende) gerne plante en "egen hæk" fx 1 m fra skel, hækken må så have en højde på 180 + 100 = 280 cm.

3. Indre hegn. Hvis du planter en hæk længere inde på din grund end 175 cm fra skel, betegnes det som "indre hegn" og hækken er i så fald ikke omfattet af hegnsloven.

For alle 3 typer hegn gælder dog, at der kan være specielle forhold på grunden eller bestemmelser som fx lokalplan, servitutter, grundejerforening m.v. der udover hegnsloven begrænser, hvad og hvordan du må plante eller opsætte hegn på din grund.

Hvis du ikke kan blive enig med naboen, kan du bede om Hegnssynets afgørelse, det koster 1750 kr, og betales som regel af den tabende part, og deles hvis der indgås forlig.

Se illustration og læs mere her: Hegnsloven og hegnssyn

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden