Ja, det er muligt for ejerforeninger og andelsforeninger at indføre forbud mod rygning i både andelslejligheder og ejerlejligheder, også på tilhørende altaner.

Men det er ikke helt så enkelt, som det lyder. For ejerforeningen og andelsforeninger er ikke nævnt i lov om røgfri miljøer, der trådte i kraft i 2007. Derfor skal foreningen selv beslutte, om de vil have et forbud, og det kan være svært at få gennemført.

Hvordan kan din ejerforening eller andelsforening indføre forbud mod rygning?

I et ejendomskompleks er det kun muligt at indføre forbud mod rygning i lejligheder for nuværende beboere, hvis alle medlemmer i ejer- eller andelsforeningen stemmer for forslaget. Er bare én beboer imod, kan I ikke vedtage et forbud.

Derimod kan I godt vedtage et rygeforbud for kommende beboere i etageejendommen, hvis et flertal i ejer- eller andelsforeningen beslutter det.

Rygning forbudt i lejelejligheder kun muligt før opførelsen

I lejelejligheder kan man indføre forbud mod rygning i lejligheder, inden en etageejendom bliver opført. Her skal der fra begyndelsen stå i lejekontrakten, at rygning i lejligheden er forbudt.

I lejelejligheder er det ikke muligt at forbyde rygning udelukkende for nye beboere, da udlejeren ikke må stille enkelte lejere ringere end andre.

Kan rygning forbydes i private hjem og private etageejendomme? 

Der kan ikke indføres forbud mod rygning i private hjem og private etageejendomme.