Spørg Bolius

Kan vi risikere at blive afskåret fra adgang til vores eget hus og indkørsel?

Hej Bolius,

Vi håber I har haft en god sommer.

Vi har købt hus med overtagelse 1/10-17.

Efter handlen var erklæret endelig af vores advokat, sad vi en dag og studsede over vores matrikelkort - Vores hus ligger på en hjørnegrund, med indkørsel og adgang fra en stikvej/privat vænge. Vi bemærkede at naboens matrikel går hele vejen ned forbi vores grund, og ud til hovedvejen med en lille "tange". Jeg har efter bedste evne markeret vores indkørsel med en cirkel, og vores hoveddør med et kryds, og man skal altså krydse naboens matrikel-"tange" for at komme ind på vores grund.

Spørgsmålet er om vi kan risikere at naboen en dag begynder at "rumstere" med denne tange, og fx opsætte hegn - for i så fald vil vi være forhindret adgang til vores eget hus.

Vi har spurgt vores boligadvokat om det samme, han skriver som følger:

"Når man kigger på de dokumenter der ligger i sagen, har I ret i at der faktisk er 3 små veje ved siden af hinanden:

1 ) den i midten, som I kalder den private vej (så vidt jeg kan se ejes denne af det hus der ligger lige bag ved jeres bagbo, altså 7ap. ) Men uagtet dette ejerskab, kan det jo sagtens være, at den bruges som indkørsel/udkørsel af de 3 huse, der ligger i 2. og 3. række til Aldershvilevej.

2) en sti til højre for den private vej som tilhører 7aq

3) en stil til venstre for den private vej, som tilhører jeres bagbo 7oc

Men hvis husejerne bare har ladet det hele ”vokse sammen” og undladt at hegne mellem veje og stier eller mellem vej/sti og huse, er det i praksis svært at vide hvad der er hvad.

Men jo – worst case kunne bagbo nok godt hegne sin sti ind, som dermed evt. kommer til at stå der, hvor I troede at det var jeres ”forhave”.

Desværre er det nok svært at få erstatning eller lignende, når der nu lå kort i sagen, der viste dette, men det er utrolig dårlig stil, hvis sælger ikke har forklaret mægler dette, således at han gav jer denne besked ved fremvisning. "

Er det korrekt at vi kan blive "hegnet ude" fra vores egen grund?

Med venlig hilsen,

Mette & Christian

Hej Mette og Christian.

Jeg forstår jeres situation på den måde, at selve adgangsvejen tilhører ejendommen længst nede, medens jeres forhave tilhører jeres nærmeste nabo.

Adgangsvejen fungerer som den eneste eller væsentligste adgangsvej til jeres ejendom med et køretøj. Det er derfor min vurdering, at jeres nabo(er) ikke vil kunne afskære jer fra at benytte denne.

I relation til forhaven kan der ikke gives et endeligt svar, idet besvarelsen bl.a. beror på en konkret vurdering, som tager udgangspunkt i reglerne om hævd. I dette tilfælde vil den relevante hævdserhvervelsesform formentlig være den såkaldte ejendomshævd. Konkret betyder det i korte træk, at tidligere ejere af jeres ejendom i en 20-årig periode skal have udøvet en ejers rådighed over arealet, dvs. en rådighed af så almindelig karakter, at arealet (ejendommen) udnyttes på alle de måder, der er naturlig efter de stedlige forhold. Huset er bygget i 1976. Når henses til områdets karakter, så kunne jeg umiddelbart forestille mig, at de hidtidige ejere af ejendommen har benyttet forhaven som deres egen, ligesom de formentlig også har vedligeholdt haven. Derfor vil jeg umiddelbart også tro, at der kan være vundet sådan hævd. Dette beror dog i sidste ende på en konkret vurdering. I forbindelse med jeres overtagelse af ejendommen, så ”overtager” I også den eventuelt vundne hævd.

Jeg har desværre ikke mulighed for at vurdere advokatens arbejde.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Nikolaj Wessel Tromborg, advokat

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden