Spørg Bolius

Renoveret udestue, er den nu ulovlig - kan vi aftale med naboen at den er ok, eller skal kommunen godkende?

Hej Bolius

Vi købte et hus  i 2006, hvor der var bygget en udestue på siden, der vendte ind mod skel. Den var af ældre dato - både grim og meget utæt, så i 2014 besluttede vi at fjerne den gamle udestue og opføre en ny konstruktion i hvid, der matchede husets vinduer. Da vi var overbeviste om, at den gamle udestue var lovlig, søgte vi ikke om byggetilladelse - den gamle udestue var mindst 40 år gammel.

Da vi var færdige, begyndte naboen så at kræve ændringer: Både at vinduerne nu hel gennemsigtige, og de mente, det gav indkigsgener. Så vi gik med til at blænde vinduerne med folie, så man ikke kunne kigge ind/ud, men lyset stadig kunne komme igennem, og at udestuen var blevet lidt højere i siden ind mod skel - ca. 25 cm.

I mellemtiden kunne vi se, at der kun var givet tilladelse til en garage med en terrasse ovenpå, omkranset af en 1 meter høj murstensmur. Det viste sig, at den forrige ejer efterfølgende havde bygget udestuen ovenpå muren, sådan lidt hen ad vejen - uden at vores nabo havde reageret på det og heller ikke reageret de 8 år, vi har boet i huset.

I følge reglerne er både den gamle såvel som den nye konstruktion ikke lovlig ift reglen om højden på bygningen ift afstanden til skel, se billedet. Men mange bygninger rundt om villakvartererne er heller ikke lovlige...

Nu er naboen kommet tilbage og vil have yderligere tiltag. De foreslå, at vi skal mødes i et dialogmøde hos kommunens tekniske forvaltning. Jeg har sagt til dem, at jeg ikke tror, udestuen umiddelbart kan godkendes, og det som minimum vil kræve deres accept, men det ved jeg heller ikke om er rigtigt.

Jeg er således noget tvivlsom overfor dette dialogmøde, om det kan betyde, at kommunen kan dømme os til at rive udestuen HELT ned - også selvom vi går med til afdækning af vinduerne, og naboen accepterer dette.

Altså at kommunen siger, at overskridelsen af reglerne er så "massiv", at det ikke betyder noget, at naboen accepterer konstruktionen mod, at vinduerne afdækkes eller fjernes.- eller hvordan ser I det?

Hjælper det på sagen, at naboen har set på en "ulovlig" udestue i 40-50 år uden at reagere på det og først gør noget, da konstruktionen bliver ændret til noget, der er lige så ulovligt?

Naboen hævder, at de IKKE ønsker en nedrivning på nogen måde, men det kan man jo aldrig vide. Det eneste, der taler for dette udsagn er, at så vil der i hvert fald blive meget mulighed for indkig, da der vil blive tale om en åben terrasse, hvor intet vil forhindre indkig, lys, musik osv.

Ser frem til at høre fra jer...

MVH

Hans H

Kære Hans H

Du skal henvende dig til kommunen for at finde ud af, om udestuen kan lovliggøres, om der er mulighed for dispensation i forhold til afstand til skel m.v. - og hvis der er mulighed for dispensation, så hvilket materiale som fx tegninger, fotos og beskrivelse af de konkrete forhold, der er nødvendige for, at kommunen kan behandle ansøgningen.
Se mere: Udestuer

Om det eventuelt vil indebære, at naboen skal høres, er kommunens vurdering, - men den ikke godkendte (og dermed ulovlige) bygning er et forhold, der skal afklares mellem dig og kommunen.

Som boligejer er man altid ansvarlig for, at byggeriet på grunden overholder gældende regler og love, er godkendt og dermed lovligt. Man vinder ikke hævd på ulovligt byggeri, men om kommunen vil tage det, at bygningen har været sådan i en længere årrække med i vurderingen, er op til kommunen at beslutte. At der er andet ulovligt byggeri i området har ikke betydning for den enkelte ansøgning om dispensation.

Ærgerlig sag, som jeg håber, I finder en god løsning på.

Læs mere her: Regler og pligter når du bygger om, til eller nyt
og her: Byggetilladelse

Læs også: Købt hus med ikke godkendt 1.sal - hvem skal betale for byggetilladelsen?Købt hus med ikke godkendt 1.sal - hvem skal betale for byggetilladelsen?Købt hus med ikke godkendt 1.sal - hvem skal betale for byggetilladelsen?Købt hus med ikke godkendt 1.sal - hvem skal betale for byggetilladelsen?Købt hus med ikke godkendt 1.sal - hvem skal betale for byggetilladelsen?

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden