Spørg Bolius

Risikerer vi at hele huset bliver ulovligt, hvis vi søger byggetilladelse til at inddrage udhus?

Hej Bolius

Ifgl BBR er et hus opgjort til 100 m2 bolig og 40 m2 udhus. Det er en sammenhængende bygning med ensartet murværk, tag, og isolering. Hele bygningen ligger tæt på skel og overholder ikke 2,5 meter kravet. Nabogrunden er pt ubebygget.

Vi er interesserede i at få hele bygningen godkendt til bolig og har to spørgsmål:

1)Hvis vi søger om lovliggørelse af hele bygningen til bolig, er der så risiko for at kommunen kan erklære den eksisterende bolig for ulovlig?
2) Og hvordan vurderer I sandsynligheden for en dispensation, hvis ellers alle andre krav til bolig areal er opfyldt?
Udhuset ligger i samme afstand til skel, som den del, der er godkendt til bolig. Bygningen er opført i 1940.

Anne A

Hej Anne A

I må starte med at finde den "gamle" byggetilladelse - der kan i se hvilken del af bygningen der er godkendt til beboelse. Den tilladelse er principielt stadig gældende for den del af huset.

Hvis I har ændret eller ønsker at ændre anvendelse af udhusdelen så kræver det en ny byggetilladelse, Det gælder  uanset om bygningen står der og er opført af samme materialer som huset- så er den del kun godkendt som udhus (sekundær bygning).  Det betyder at der gælder andre og lempeligere regler for blandt andet isolering, tæthed, afstand til skel og meget andet.
å et ønske om ændret anvendelse (til bolig opholdsareal) kræver byggetilladelse og at de krav der er i nuværende bygningsreglement kan opfyldes (eller at kommunen kan dispensere for enkelte krav). Byggesagen om ændret anvendelse er i princippet som ved nybyggeri/tilbygning uanset at bygningen er opført, men anvendes (oge er godkendt) som sekundær bygning (garage, udhus eller lignende) .
Læs mere her: Se reglerne: Lovgivning og pligter når du bygger om, til eller nyt
og her: Fra garage til beboelse - sådan gør du 
 
En ny ansøgning vil ikke gøre den del af huset der er opført efter den oprindelige byggetilladelse ulovlig, Men hvis I allerede har ændret eller udnyttet en del af udhuset til beboelse/ophold så skal den del lovliggøres. Det kan kommunen gøre enten administrativt, ved at i får det godkendt, det kræver at der ville kunne gives byggetilladelse til den anvendelsesændring, hvis I på nuværende tidspunkt søgte byggetilladelsen. Hvis en administrativ  lovliggørelse ikke er mulig, så kan der stilles krav om en fysisk lovliggørelse, at der stilles  krav om at bygningen føres tilbage så forholdene er som der i sin tid blev givet byggetilladelse til. Altså at udhuset føres tilbage til at være udhus og at der ikke er direkte adgang mellem bolig og udhus.
Det vil udover krav om afstand til skel, være et spørgsmål om bebyggelsesprocenten (da udhuse og boligareal indgår på hver sin måde i beregningen af bebyggelsesprocenten) 

Til spørgsmål 2 - om mulighederne for dispensation, har vi ikke mulighed for at vurdere det, da det helt kommer an på de konkrete forhold på grunden og hvilke bestemmelser der gælder for området  - og det vil altid være den aktuelle kommunes vurdering af de konkrete forhold der er afgørende.
 
Så kontakt kommunen med en ansøgning om de ønskede ændringer. Og en ansøgning vil ikke gøre det byggeri der  anvendes som der er givet byggetilladelse til byggetilladelse ulovligt - uanset hvor gammel den byggetilladelse er . Men ændringer af anvendelse kræver altid byggetilladelse. I kan finde byggesagen og byggesagen i kommunens byggesagsarkiv - de fleste kommuner giver adgang til byggesagen via kommunens hjemmeside - hvordan det gives praktisk kan variere mellem de enkelte kommuner.
Du kan finde det via Borger.dk: Vælg kommune 

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden