Spørg Bolius

Har inddraget vindfang og udhus, vil opdatere arealer i BBR - kan vi få vi dispensation?

Til Bolius.

Jeg har udvidet mit hus ved at inddrage et overdækket indgangsparti, 4 kvm, samt ved at udnytte et rum som værelse, som i BBR er benævnt 18 kvm. udhus, heraf 4 kvm. overdækket, sammenbygget med hus. Huset skal nu sælges. Kan de 18 kvm. inddrages som bolig på BBR, hvis nej, hvad er sandsynligheden for at opnå dispensation? 

Med venlig hilsen Lone R

 

Hej Lone R

De ændringer skulle der have været søgt byggetilladelse til, så i skal søge lovliggørelse i kommunen -  En sådan administrativ lovliggørelse vil kræve at der ville kunne gives byggetilladelse efter de nu gældende regler. Så i skal indsende det projekt materiale har brug for for at kunne behandle byggesagen,  tegninger og beskrivelse ind til kommune og hvis der er forhold der ikke umiddelbart opfylder kravene i Bygningsreglementet skal søge dispensation for de forhold.
Se mere: Fra garage til beboelse

Når kommunen så har givet byggetilladelse og byggesagen afsluttet så opdateres oplysningerne i BBR direkte fra kommunen.

Vi har ikke mulighed for at forudse om kommunen vil give de fornødne dispensationer og på den måde administrativt lovliggøre ændringerne -  det er alene den aktuelle kommunes vurdering af de konkrete forhold der er afgørende og der kan gives dispensation.

Læs mere her: Regler og pligter når du bygger om, til eller nyt
og her: BBR registret
og her: Arealer i BBR-registret

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden