Spørg Bolius

Vil sælge huset, kommunen vil ikke acceptere at en del af 1 salen betegnes som disponibelt rum - hvad gør vi så?

Hej Bolius

I vores villa fra 1973 er kun halvdelen af 1. salen bolig. Den anden
halvdel står som "uudnyttet" på byggetilladelse. Der blev dengang
søgt dispensation for bebyggelsesgrad, som blev afslået.
Bebyggelsesgraden er efterfølgende hævet fra 25% til 30%. Da vi
købte i 2011, var det "uudnyttede" areal i løbet af årene istandsat
og ibrugtaget med bla skillerum og varme. Der har fra opførelsen
været samme isolering, som det øvrige hus. Arealet er ikke medtaget
i BBR. Nu skal vi sælge. Hvordan må man beskrive den halvdel af 1.
salen, som burde være uudnyttet, men reelt er inddraget? Kommunen
siger, det ikke må kaldes "disponibelt rum". Det juridiske i sagen er
vi også usikre på, Hvem har ansvaret for, at forholdene er korrekte?
Har vores advokat dengang overset noget?

YR

Hej YL

Der er altid ejeren af ejendomme der er ansvarlig for at forholdene er lovlige, godkendte og følger de gældende regler og love og at oplysninger i BBR stemmer overens med forholdene på stedet.

I skal søge lovliggørelse i kommunen, det betyder at kommunen enten kan lovliggøre administrativt, det kan ske ved forhold der ville kunne gives byggetilladelse til  hvis der blev ansøgt om det. Kommunen kan kræve at nu gældende regler skal være opfyldt idet en ansøgning skal byggesags behandles ud fra det gældende bygningsreglement, men der kan søges dispensationer.
Hvis kravene i bygningsreglementet og andre regler  ikke kan opfyldes og der ikke kan gives administrativ lovliggørelse - så skal forholdene lovliggøres fysisk. Det betyder at indretningen bygningsmæssigt skal føres tilbage til som forholdene var før ændringen og  som der tidligere er givet byggetilladelse til. Det gælder uanset om det er sket før i overtog huset eller ændringen er udført mens i ejede huset.

Det er altid den enkelte kommunes vurdering af de konkrete forhold og ansøgninger der er afgørende.

I skal kontakte kommunen for at høre hvilket materiale tegninger, beregninger beskrivelser m.v. der skal indsendes for at de kan behandle en ansøgning. 
Læs mere her:  Byggetilladelse
og her: Regler og pligter når du bygger om, til eller nyt

Og læs mere generelt her om Ny 1 sal og inddragelse af loft

Om forholdene har været ulovlige allerede da i købte kommer an på de konkrete forhold, og om jeres advokat så skulle have gjort jer opmærksomme på det kommer an på aftalen med ham,/hende - men der er en tidsfrist for klage over rådgivning.­

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden