Spørg Bolius

En del af sommerhuset er opført uden byggetilladelse - kan det lovliggøres, og hvordan gør vi det?

Hej Bolius

Købte et sommerhus for ca 10 år siden (dødsbo)

Vil nu sælge det, men er af ejendomsmægler blevet gjort opmærksom på, at kun noget af det er lovligt.

Kan man få det hele lovliggjort og i bekræftendefald hvordan?

IpS

Hej IpS

Du skal søge lovliggørelse i kommunen, om det kræver fysiske ændringer, som fx bygningsmæssige ændringer, nedrivning af  den del der ikke er lovligt -  eller om kommunen vurdere at det kan lovliggøres administrativt, kommer helt an på de konkrete forhold, og blandt andet om der ville kunne gives byggetilladelse til det det hvis der blev søgt.

I skal finde ud af hvilken del af bygningerne der ikke er givet byggetilladelse til og derfor er ulovlige - det kan ejendomsmægleren hjælpe jer med, og ellers kan i enten via webarkiv eller gennem kommunen finde frem til den gamle byggesag. Få undersøgt hvad der kræves af tegninger, beregninger m.v. for at kommunen kan behandle ansøgning om lovliggørelse. Det vil generelt svare til det materiale der kræves for at behandle en ansøgning om byggetilladelse.
Men kontakt den aktuelle  kommunen for at høre hvilket materiale tegninger, beregninger m.v. der skal til for at de kan behandle byggesagen, det kan variere lidt mellem de enkelte kommuner.

Vær opmærksom på at når det ikke er givet byggetilladelse da bygningerne blev opført kan ansøgningen byggesagsbehandles efter det nu gældende bygningsreglement  så det er kravene i BR18 der skal opfyldes,  uanset hvornår huset er opført eller tilbygget. Og ellers skal der søges dispensationer fra de krav der ikke kan opfyldes.

Det er den aktuelle kommunes vurdering af de konkrete forhold der er afgørende.

Læs her i Fakta artiklerne om hvad der gælder når man skal have byggetilladelse til at opføre eller ombygge sommerhuse i sommerhusområder:
Byg nyt sommerhus
Byg til i sommerhuset
Byg om i sommerhuset

 

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden