Spørg Bolius

Kan vi omgå krav i lokalplan ved at lade noget af det gamle hus stå - så det bliver ombygning og ikke ny bygning?

Hej Bolius

Vi vil bygge et funkishus på en grund i byen, men lokalplanen tillader bl.a. ikke store vinduelspartier og fladt tag. Kan man omgå en lokalplan ved at lade noget af det eksisterende (faldefærdige) hus stå tilbage ?

F.eks. bruge ydermurene til en integreret garage, således at der er tale om en gennemgribende "ombygning" i stedet for nybyggeri. I så fald, er der en procentdel af det ekstisterende hus, der skal stå tilbage ?

Derudover sår de tvivl om, om vi overhovedet må montere solceller, hvilket ikke er nævnt i lokalplanen.

Ser frem til at høre fra jer.

Mvh. Tine A

Hej Tine A

Du kan ikke komme udenom Lokalplanens bestemmelser ved at lade noget af huset stå - for ved gennemgribende renovering/ombygning gælder helt de samme regler for byggetilladelse. I Bygningsreglementet BR18 §2 står blandt andet:

”Bygningsreglementet finder anvendelse ved følgende typer af byggearbejder:
1) Opførelse af ny bebyggelse.
2) Tilbygning til bebyggelse.
3) Ombygning af og andre forandringer i bebyggelse, som er væsentlige i forhold til byggeloven eller bygningsreglementet.
4) Ændringer i benyttelse af bebyggelse, som er væsentlige i forhold til byggeloven eller bygningsreglementet.
5) Nedrivning af bebyggelse.
6) Vedligeholdelsesbyggearbejder, ombygninger og andre forandringer i bestående bebyggelse, som har betydning for energiforbruget i bygningen.”

Læs mere: Regler og pligter når du bygger om, til eller nyt

En vej til at måske at kunne bygge det hus I ønsker, og som så i byggestil og udtryk tilnærmer sig byggestilen fra det gamle funkishus, kunne være prøve at søge dispensation fra de punkter i lokalplanen, hvor den ønskede bygning ikke opfylder kravene. Forsøg i ansøgningen at henvise til de eksisterende forhold og henvise til den funkisbygning, der ligger på grunden nu.

Tag nogle billeder af huset, og så få udført nogle skitser af det hus, I ønsker at bygge - henvend jer så til kommunen for at høre, om der er muligheder for dispensation til det, I ønsker, eller hvor langt I kan gå for at bygningen på nogle punkter kan tilnærmes jeres ønsker.

Det er en mulighed at prøve at forhøre jer i kommunen, men det er altid kommunens vurdering af de helt konkrete forhold, der afgør, om der gives dispensation eller ej.

Læs mere her: Byggetilladelse
Og om lokalplaner her: Lokalplaner

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden