Spørg Bolius

Kan kommunen kræve at vi overholder lokalplanen - når de andre ikke gør?

Til Bolius

Jeg bor i et rækkehusbebyggelse fra 1979/80. I de senere år har folk foretaget diverse mindre og større ting, der afviger fra den gældende lokalplan. Vi har to parkeringspladser foran rækkehuset, og her har flere sløjfet den ene. F.eks. er der opført et ekstra skur her eller belægning er fjernet og der er sået græs. Plankeværker rundt om haverne er ændret med et i komposit, der derfor ikke fremover fremtræder som lokalplan foreskriver med ru brædder vandret opsat forskudt og stolper i trykimp. i en bestemt farve. Jeg har henvendt mig til teknisk forvaltning, må jeg ændre på hegn, sløjfe den ene parkeringsplads og opføre skur/overdækning her, ændre gavlbeklædning fra den nuværende træ og farve (som beskrevet i lokalplan) til noget komposit. Samtidigt skrevet at alt dette ER foretaget flere steder. Jeg har samtidig også spurgt, om der er givet dispensation til noget. Svaret er blot, at jeg skal indgive ansøgning med hvad jeg vil ændre.

Hvem har ansvaret for, at lokalplan overholdes?

Venlig hilsen Mads F

 

Hej Mads F

Det er altid den der er ejer af ejendommen der har ansvaret for at byggeriet og andre forhold på grunden er lovlige. At alle regler og bestemmelser er overholdt og at der er givet byggetilladelse - At bestemmelserne i Lokalplanen er overholdt og hvis der er forhold der kræver dispensation fra fx Lokalplan at den dispensation er givet i kommunen. 
Ellers vil kommunen forlange forholdene lovliggjort. Det kan så ske enten administrativt, altså at der efterfølgende gives tilladelse - men det vil generelt kræve at hvis man havde søgt tilladelse efter de nu gældende regler så ville der være givet tilladelse/dispensation.  Ellers vil kravet være fysisk lovliggørelse, altså at forholdene ændres tilbage til før ændringer, det skal så ske for grundejerens egen regning.

At andre har gjort noget, enten uden at søge tilladelse eller efter dispensation er i den sammenhæng principielt uden betydning, og betyder derfor generelt ikke at du har lov eller kan forvente at få dispensation til at gøre  det samme.

Så ja hvis du vil udføre nogle ændringer der ikke overholder kravene i Lokalplanen så skal du søge kommunen om de helt konkrete projekter.

Læs mere her: Lokalplaner 

og her:  Se reglerne: Lovgivning og pligter når du bygger om, til eller nyt

 

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden